Korrigera OCR-felet Det gick inte att utföra OCR i Acrobat

Problem

Adobe Acrobat visar följande felmeddelande vid kommandot Identifiera text med OCR:

Acrobat kunde inte utföra OCR på denna sida eftersom den har redigerbar text.

Lösningar

Gör något eller några av följande:

Lösning 1: Skaffa en version av dokumentet som saknar återgivningsbar (redigerbar) text.

Detta meddelande visas om PDF-dokumentet har redigerbar text. Skaffa en kopia av dokumentet som saknar redigerbar text.

Lösning 2: Konvertera PDF till TIFF och tillbaka för att sedan köra OCR.

Konvertera dokumentet till TIFF:

  1. Öppna PDF-dokumentet i Acrobat och välj Arkiv > Spara som.
  2. I dialogrutan Spara som väljer du TIFF (*.tif, *.tiff) från popup-menyerna Filformat (Windows) eller Format (Mac OS). Ange en plats och klicka på Spara. Acrobat sparar PDF-dokumentets sidor som en separat, sekventiellt numrerad TIFF-fil.
  3. Öppna varje TIFF-fil i Acrobat och utför kommandot Identifiera text med OCR.

Sammanfoga PDF-filer till en fil:

  1. Öppna Acrobat och välj Arkiv > Skapa PDF> Från flera filer.
  2. Klicka på Bläddra (Windows) eller Välj (Mac OS) för att välja och lägga till varje PDF-fil. Ordna filerna i avsnittet Sammanfoga filer så att de visas enligt dina önskemål i den nya PDF-filen.

  3. Klicka på OK.

Ytterligare information

OCR (optisk teckenläsning) är en process där Acrobat undersöker en pixelbaserad bildtext. Den identifierar alla tecken och omvandlar dem till redigerbar text. Under OCR-processen jämför Acrobat bildformen och linjetjockleken med systemets teckensnitt. Återgivningsbar text är den redigerbara texten i PDF-filen. Acrobat kan inte utföra OCR på ett dokument som har redigerar text. Mer information om OCR finns i Fullständig hjälp om Acrobat.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto