Åtgärda OCR-felet Det gick inte att utföra igenkänning i Acrobat

Problem

Adobe Acrobat visar följande felmeddelande vid kommandot Identifiera text med OCR:

Acrobat kunde inte utföra OCR på denna sida eftersom: Sidan innehåller återgivningsbar text.

Lösningar

Gör något av följande:

Lösning 1: Skaffa en version av dokumentet som saknar återgivningsbar (redigerbar) text.

Detta meddelande visas om PDF-dokumentet redan innehåller redigerbar text. Skaffa en kopia av dokumentet som saknar redigerbar text.

Lösning 2: Konvertera PDF till TIFF och tillbaka för att sedan köra OCR.

Konvertera dokumentet till TIFF:

  1. Öppna PDF-dokumentet i Acrobat och välj Arkiv > Spara som.
  2. I dialogrutan Spara som väljer du TIFF (*.tif, *.tiff) från dialogrutan Filformat (Windows) eller Format (macOS). Ange en plats och klicka på Spara. Acrobat sparar PDF-dokumentets sidor som en separat, sekventiellt numrerad TIFF-fil.

  3. Öppna varje TIFF-fil i Acrobat och utför kommandot Identifiera text med OCR.
  1. Öppna Acrobat och välj Arkiv > Skapa PDF > Från flera filer.

  2. Klicka på Bläddra (Windows) eller Välj (macOS) för att välja och lägga till varje PDF-fil. Ordna om filerna på det sätt som du vill att de ska visas i den nya PDF-filen.

  3. Välj OK.

Ytterligare information

OCR (optisk teckenläsning) är en process där Acrobat undersöker en pixelbaserad bildtext. Den identifierar alla tecken och omvandlar dem till redigerbar text. Under OCR-processen jämför Acrobat bildformen och linjetjockleken med systemets teckensnitt. Återgivningsbar text är den redigerbara texten i PDF-filen. Acrobat kan inte utföra OCR på ett dokument som har redigerar text. Mer information om OCR finns i Fullständig hjälp om Acrobat.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto