Felet ”Ett ritfel har inträffat” | Acrobat, Reader

Problem

 Felmeddelandet ”Ett ritfel har inträffat” kan uppstå när du öppnar en PDF-fil i Adobe Reader eller Acrobat. 

Lösning

Regenerera PDF-filen. Om du använder en applikation eller ett tillägg från tredje part för att generera PDF-filen (till exempel iText) måste du se till att du har den senaste versionen.

Ytterligare information

Felet uppstår ofta när det finns ett problem med själva PDF-filen och Reader eller Acrobat inte kan återge PDF-filen på rätt sätt. (Motsvarande felmeddelande på tyska är ”Es ist ein Grafikfehler aufgetreten.”)

Du kan också öppna eller kontrollera PDF-filen med andra applikationer (Photoshop, Acrobat, Preflight, CosViewer osv.) för att se om du får några felmeddelanden.

 

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?