Det går inte att komma åt onlinehjälpinnehåll i Acrobat X

Problem

När du anropar hjälp i Acrobat X får du följande fel: 

"Onlinehjälpinnehåll kan inte visas. Kontrollera att du kan starta din webbläsare och att du har tillgång till Internet."

Lösningar

Lösning 1: Gör hjälpinnehåll tillgängligt offline.

  1. Installera Adobe Community Help Client (CHC) från http://www.adobe.com/support/chc/chc-5i/sv_SE/adobehelp.air.

  2. Välj Start > Program > Adobe Help.
  3. Öppna dialogrutan Inställningar i CHC.
  4. I panelen Nedladdningsinställningar, välj Adobe Reader X.
  5. I panelen Lokalt innehål, välj Använd Adobe Reader X under Hämta/uppdatera.
  6. Följ instruktionerna i Inaktivera Internetåtkomst från CS5 Community Help Client för systemadministratörer (cpsdi_84992) att installera offlinehjälpinnehållet.

CHC uppdaterar helpcfg-filerna först, efter den första installationen av CHC. Stäng och starta om CHC-klienten en eller två gånger för att få nedladdningsalternativet för Acrobat/Reader X-hjälpen att fungera.

Lösning 2: Visa onlinehjälp direkt i en webbläsare.

Gå till http://help.adobe.com/sv_SE/acrobat/pro/using/index.html. 'sv_SE'-delen av länken tar dig till den svenska hjälpfilen. Ersätt detta med ett annat språk för att gå till den språkversionen av hjälpen. Till exempel, för att gå till den franska versionen av hjälpen ersätter du sv_SE med fr_FR ( http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/index.html).

Du hittar en lista över tillgängliga språkversioner i C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\HelpCfg. Mappnamnen i HelpCfg är namnen på språkversionerna.

Lösning 3: Hämta PDF-versionen av hjälpen.

Hämta PDF-versionen av hjälpen från http://help.adobe.com/sv_SE/acrobat/pro/using/acrobat_x_pro_help.pdf

Se ovan för information hur du hämtar andra språkversioner av denna PDF.Till exempel, för att gå till den franska versionen av hjälpen ersätter du sv_SE med fr_FR ( http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf).

Lösning 4: Endast Windows - registerkorrigering (10.1.4).

Uppdatera till Acrobat/Reader 10.1.4 och skapa registerposterna som nämns nedan. När man aktiverar registret tvingas Acrobat/Reader att öppna standardhjälpsidan i systemwebbläsaren om den inte kan komma åt Adobes hjälpserver. Till exempel, om Acrobats/Readers Internetåtkomst blockeras av en proxyserver, så öppnar den standardhjälpsidan i systemwebbläsaren (som eventuellt har proxyinställningen kan komma åt Internet). Den visar inte nätverksfelmeddelandet. En nackdel är att Acrobat/Reader inte längre kan visa nätverksfelmeddelandet. Den har begränsningen att den inte kan identifiera om Internetåtkomsten blockeras via en proxyserver eller ett riktigt nätverksproblem. Om det är ett verkligt nätverksproblem (till exempel kabelurkoppling), visar webbläsaren ett HTTP 404-fel.

 

Acrobat.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState] 
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001

Reader.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]         
"3179427"=dword:00000001

Ytterligare information

Acrobat X använder en ny hjälpklient för att visa hjälpinnehållet. Om den här klienten hindras från att kontrollera online returneras den ett fel.

En autentiserande proxy kan blockera hjälpklienten. Hjälpklienten är för närvarande inte kompatibel med autentiserande proxies.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?