Slut på livscykel för Flash Player | Inverkan på Reader och Acrobat

Adobe upphör med stöd för Flash Player i slutet av 2020 och uppmuntrar innehållsskapare att migrera befintligt Flash-innehåll till nya öppna format, till exempel HTML5, WebGL och WebAssembly.

Läs Adobes detaljerade tillkännagivande: Flash och framtiden för interaktivt innehåll.

Påverkan i Reader och Acrobat

Flash Players livscykelslut påverkar uppspelning och skapande av multimedia som har Flash-innehåll (*.flv och *.swf) i PDF:er:

  • Uppspelning av Flash-medieinnehåll (*.flv och *.swf) i befintliga PDF-filer stöds inte.
  • Uppspelning, tillägg eller borttagning av Flash-medieinnehåll (*.flv och *.swf) som är inbäddat i 3D-kommentarer stöds inte.Du kan fortsätta spela upp 3D-innehållet.
  • Uppspelning av medieinnehåll som inte är Flash (förutom *.flv och *.swf) i PDF-filer har fortsatt stöd.
  • Konvertering av Office eller HTML till PDF med inbäddat multimedia (innehåll som inte är Flash) har fortsatt stöd.
  • Infogning eller inbäddning av multimedia (innehåll som inte är Flash) i PDF-filer har fortsatt stöd.
Obs!

Adobe rekommenderar att du slutar använda Flash-innehåll (*.flv och *.swf) i alla multimediearbetsflöden i PDF-filer.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online