Identifiera produkten och versionen för Acrobat och Reader DC

Har du Acrobat DC eller Reader DC?

Produktnamnet visas alltid i programfönstrets eller menyradens övre vänstra hörn.

När en fil öppnas visas filnamnet följt av produktnamnet. Om ingen fil öppnas visas bara produktnamnet.

Acrobat Reader DC

Acrobat Pro DC

Produktnamnet visas i övre vänstra hörnet på Mac-menyraden oavsett om en fil är öppen eller inte.

Acrobat Reader

Acrobat Pro

Identifiera spår och vilken version av Acrobat eller Reader DC du har

  • Acrobat DC: Välj Hjälp > Om Adobe Acrobat Pro DC. Popup-fönstret visar produktnamnet, associerad versionssträng och upphovsrättsmeddelandet.
Acrobat DC (kontinuerlig)

Acrobat DC (klassisk)

  • Acrobat Reader DC: Välj Hjälp > Om Adobe Acrobat Reader DC. Popup-fönstret visar produktnamnet, associerad versionssträng och upphovsrättsmeddelandet.
Acrobat Reader DC (kontinuerligt)

Acrobat Reader DC (klassiskt)

  • Acrobat Pro DC: Välj Acrobat Pro > Om Adobe Acrobat Pro DC. Popup-fönstret visar produktnamnet, den associerade versionssträngen och upphovsrättsmeddelandet
Acrobat Reader DC (kontinuerligt)

Acrobat Reader DC (klassiskt)

  • Acrobat Reader DC: Välj Acrobat Reader > Om Adobe Acrobat Reader DC. Popup-fönstret visar produktnamnet, associerad versionssträng och upphovsrättsmeddelandet.
Acrobat Reader DC (kontinuerligt)

Acrobat Reader DC (klassiskt)

Så här läser du versionssträngen

Versionssträngen innehåller vanligtvis lanseringsår, bygg-ID och spår-ID.

Läser in produktversion

A

Lanseringsår

B

Internt byggnummer

C

Spår-ID: De två första siffrorna anger det ID som motsvarar spårnamnet. ”20 motsvarar det kontinuerliga spåret och ”30 det klassiska spåret.

D

Internt byggnummer

Adobe Document Cloud-produktspår

Produktfamiljen Acrobat DC presenterar två spår för de två olika produkterna Acrobat och Reader:

  • Kontinuerligt: Detta spår tillhandahåller tjänstebaserade verktyg såväl som nya funktioner, förbättringar av säkerheten och plattformen samt felkorrigeringar som en del av vanliga (och oftast) tysta uppdateringar. Med tiden uppdateras det kontinuerliga spåret oftare än det klassiska. Kunder med klassiskt licensprogram har inte åtkomst till det här spåret för Acrobat.
  • Klassiskt: Detta spår liknar modellen 10.x-11.x och tillhandahåller inte nya funktioner vid uppdateringar. Kostnadsfria tjänster är tillgängliga och valfria. Precis som i tidigare lanseringar tillhandahålls kvartalsvisa uppdateringar med förbättringar av säkerheten och plattformen samt felkorrigeringar.

Ytterligare information finns i Document Cloud-produktspår.

Vilken Acrobat DC-produkt passar mig – Reader, Acrobat Standard eller Acrobat Pro?

Se Produktjämförelse för Acrobat DC för att hitta produkten som passar dig bäst.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto