Identifiera produkten och versionen för Acrobat och Reader

Har du Acrobat eller Reader?

Produktnamnet visas alltid i programfönstrets eller menyradens övre vänstra hörn.

När en fil öppnas visas filnamnet följt av produktnamnet. Om ingen fil öppnas visas bara produktnamnet.

Acrobat Reader

Acrobat Pro

Produktnamnet visas i övre vänstra hörnet på Mac-menyraden oavsett om en fil är öppen eller inte.

Acrobat Reader

Acrobat Pro

Identifiera spår och vilken version av Acrobat eller Reader du har

  • Acrobat: Välj Hjälp > Om Adobe Acrobat Pro. Popup-fönstret visar produktnamnet, associerad versionssträng och upphovsrättsmeddelandet.
Acrobat (kontinuerlig)

Acrobat (klassisk)

  • Acrobat Reader: Välj Hjälp > Om Adobe Acrobat Reader. Popup-fönstret visar produktnamnet, associerad versionssträng och upphovsrättsmeddelandet.
Acrobat Reader (kontinuerligt)

Acrobat Reader (klassiskt)

  • Acrobat Pro: Välj Acrobat Pro > Om Adobe Acrobat Pro. Popup-fönstret visar produktnamnet, den associerade versionssträngen och upphovsrättsmeddelandet
Acrobat Reader (kontinuerligt)

Acrobat Reader (klassiskt)

  • Acrobat Reader: Välj Acrobat Reader > Om Adobe Acrobat Reader. Popup-fönstret visar produktnamnet, associerad versionssträng och upphovsrättsmeddelandet.
Acrobat Reader (kontinuerligt)

Acrobat Reader (klassiskt)

Så här läser du versionssträngen

Versionssträngen innehåller vanligtvis lanseringsår, bygg-ID och spår-ID.

Läser in produktversion

A

Lanseringsår

B

Internt byggnummer

C

Spår-ID: De två första siffrorna anger det ID som motsvarar spårnamnet. ”20 motsvarar det kontinuerliga spåret och ”30 det klassiska spåret.

D

Internt byggnummer

Adobe Document Cloud-produktspår

Produktfamiljen Acrobat presenterar två spår för de två olika produkterna Acrobat och Reader:

  • Kontinuerligt: Detta spår tillhandahåller tjänstebaserade verktyg såväl som nya funktioner, förbättringar av säkerheten och plattformen samt felkorrigeringar som en del av vanliga (och oftast) tysta uppdateringar. Med tiden uppdateras det kontinuerliga spåret oftare än det klassiska. Kunder med klassiskt licensprogram har inte åtkomst till det här spåret för Acrobat.
  • Klassiskt: Detta spår liknar modellen 10.x-11.x och tillhandahåller inte nya funktioner vid uppdateringar. Kostnadsfria tjänster är tillgängliga och valfria. Precis som i tidigare lanseringar tillhandahålls kvartalsvisa uppdateringar med förbättringar av säkerheten och plattformen samt felkorrigeringar.

Ytterligare information finns i Document Cloud-produktspår.

Vilken Acrobat-produkt passar mig – Reader, Acrobat Standard eller Acrobat Pro?

Se Produktjämförelse för Acrobat för att hitta produkten som passar dig bäst.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?