Lösa en avbruten installation av Acrobat 9 eller Reader 9

Det här dokumentet kan hjälpa dig att lösa problem som uppstår när du avbryter installeraren för Adobe Acrobat och Adobe Reader. Dessa problem kan visa sig på många olika sätt, inklusive (men inte begränsat till) en frusen markör, en frusen skärm eller ett felmeddelande.

Obs! Om ingenting annat anges, så gäller alla lösningar i det här dokumentet både Acrobat och Adobe Reader. 

Olika faktorer kan avbryta en programinstallation, inklusive funktionen AutoPlay, inkorrekt data i Windows-registret och maskinvaruproblem. För att få den mesta nyttan av detta dokument ska du utföra åtgärderna i angiven ordning. För en logg över de åtgärder som du utför och resultatet för varje, inklusive fel eller problem. Vid behov kan den här informationen hjälpa Adobes tekniska support att ge dig bättre hjälp.

Obs! Det här dokumentet behandlar inte problem som är relaterade till serienummer. För sådan problem ska du kontakta Adobes kundservice i USA: (800) 833-6687 eller Storbritannien: 0207 365 0733. För andra länder kan du besöka Adobe.com och välja ditt land via länken som finns högst upp på sidan.

Inledande felsökning

Dessa åtgärder kan hjälpa dig att lösa de vanligaste installationsproblemen. Innan du påbörjar någon av dessa åtgärder ska du säkerhetskopiera alla personliga filer. Om systemfel inträffar bör du alltid starta om datorn så att minnet rensas. Om du fortsätter att arbeta utan att starta om datorn kan problemet förvärras.

1. Kontrollera att systemet uppfyller minimikraven för produkten.

Adobe Reader 9

 • 1,3-GHz processor eller högre
 • Microsoft Windows XP Home, Professional eller Tablet PC Edition med Service Pack 2 eller 3 (32-bitars och 64-bitars). Eller Windows Server 2003 (med Service Pack 2 för 64-bitar). Eller Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate, eller Enterprise med eller utan Service Pack 1 (32-bitars och 64-bitars). Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate, eller Enterprise (32-bitars och 64-bitars). Eller Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Obs: Microsoft Windows 7 kräver Adobe Reader 9.2 eller senare.

 • Internet Explorer 6 eller högre krävs.
 • 128 MB installerat RAM-minne (256 MB rekommenderas)
 • 335 MB ledigt hårddiskutrymme

  Obs! Installeraren skapar temporära filer under installationen, vilket innebär att den aktuella, nödvändiga mängden ledigt diskutrymme är större än värdet som anges i listan.
 • Minst 800 x 600 skärmupplösning
 • Valbar grafikacceleration

Acrobat 9 Standard

 • 1,3-GHz processor eller högre
 • Microsoft Windows XP Home, Professional eller Tablet PC Edition med Service Pack 2 eller 3 (32-bitars och 64-bitars). Eller Windows Server 2003 (med Service Pack 2 för 64-bitar). Eller Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate, eller Enterprise med eller utan Service Pack 1 (32-bitars och 64-bitars).
 • Internet Explorer 6 eller högre krävs.
 • 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas)
 • 985 MB ledigt hårddiskutrymme

  Obs! Installeraren skapar temporära filer under installationen, vilket innebär att den aktuella, nödvändiga mängden ledigt diskutrymme är större än värdet som anges i listan.
 • 1024 x 768 skärmupplösning
 • DVD-ROM-enhet

Acrobat 9 Pro 

 • 1,3-GHz processor eller högre
 • Microsoft Windows XP Home, Professional eller Tablet PC Edition med Service Pack 2 eller 3 (32-bitars och 64-bitars). Eller Windows Server 2003 (med Service Pack 2 för 64-bitar). Eller Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate, eller Enterprise med eller utan Service Pack 1 (32-bitars och 64-bitars).
 • Internet Explorer 6 eller högre krävs.
 • 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas)
 • 2,13 GB ledigt hårddiskutrymme (

  Obs! Under installationen skapas tillfälliga filer. Därför krävs ytterligare utrymme på hårddisken under själva installationen).
 • 1024 x 768 skärmupplösning
 • DVD-ROM-enhet

Acrobat 9 Pro Extended

 • 1,3-GHz processor eller högre
 • Microsoft Windows XP Home, Professional eller Tablet PC Edition med Service Pack 2 eller 3 (32-bitars och 64-bitars). Eller Windows Server 2003 (med Service Pack 2 för 64-bitar). Eller Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate, eller Enterprise med eller utan Service Pack 1 (32-bitars och 64-bitars).
 • Internet Explorer 6 eller högre krävs.
 • 512 MB RAM
 • 2,35 GB ledigt hårddiskutrymme
 • 1024 x 768 skärmupplösning
 • DVD-ROM-enhet

Stödda UNIX-plattformar för Adobe 3D Capture Utility (valfritt)

 • Sun Solaris 2.8: UltraSPARC-processor
 • IBM AIX 5.2: POWER4- eller PowerPC 604-processor
 • SGI IRIX 6.5: RISC 5000-processor
 • HP-UX 11.0: PA-RISC 2.0-processor
 • UNIX Capture Utility: 200 MB ledigt hårddiskutrymme

Du kan kontrollera hur mycket RAM-minne som finns installerat genom att välja Start > Kontrollpanelen och därefter dubbelklicka på System. Mängden RAM-minne finns listad i den nedre delen av fliken Allmänt i Systemegenskaper.

För att kontrollera hur mycket ledigt hårddiskutrymme som finns öppnar du Utforskaren och väljer hårddisken som du vill installera Acrobat på. Mängden ledigt utrymme visas längst ned i Utforskaren. (Om mängden ledigt utrymme inte visas ska du välja Visa > Statusfält och kontrollera att statusfältet är markerat.) Säkerställ att Windows-hårddisken har åtminstone 10 % av det lediga utrymmet, även om du installerar Acrobat på en annan hårddisk eller partition.

För att öka mängden ledigt hårddiskutrymme ska du leta efter och radera alla *.tmp-filer på datorn. Information om hur du gör finns i hjälpen till Windows.

2. Kontrollera DVD-skivan och DVD-enheten. (Endast Acrobat)

Om det finns damm eller smuts på en DVD, så kan det störa en installation och förhindra DVD-enheten från att känna igen skivan. Kontrollera att DVD-skivan med Acrobat inte är smutsig, dammig eller täckt av fingeravtryck. Torka försiktigt av skivans undersida från mitten och utåt med en mjuk, luddfri trasa.

Kontrollera att DVD-enheten kan läsa andra skivor. Om den inte kan det, så ska du kontrollera om det finns smuts i DVD-caddyn eller -facket och rengöra dem med en luddfri trasa. Om den fortfarande inte kan läsa andra DVD-skivor, så ska du kontakta tillverkaren av DVD-drivrutinen eller datortillverkaren.

3. Logga in som administratör och installera sedan Acrobat,

Logga in på den lokala datorn med administratörsbehörighet och installera Acrobat.

4. Skapa ett annat användarkonto (med administratörsbehörighet) och installera sedan Acrobat.

Ett användarkonto kan vara korrupt eller ha säkerhetsinställningar som förhindrar installeraren från att fungera som den ska. Det kan vara möjligt att kringgå problemet genom att installera Acrobat med ett nytt användarkonto. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns i Windows-hjälpen.

5. Installera Acrobat från hårddisken istället för med CD-skiva. 

Enhetsdrivrutinskonflikter kan hindra Acrobat från att installeras direkt från CD-skivan. För att undvika konflikter kan du installera Acrobat från inställningsfilerna som finns kopierade på hårddisken.

 1. Mata in Acrobat-skivan i DVD-enheten.
 2. Kopiera Acrobat-mappen från Acrobat-skivan till skrivbordet.
 3. Kör Acrobat-installeraren från Acrobat-mappen på skrivbordet och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

6. Installera Acrobat i förenklat läge. (Windows XP och Vista)

Mjukvara och tjänster som läses in automatiskt med Windows (exempelvis virusskyddsverktyg) kan orsaka problem. Prova att installera om Acrobat medan Windows befinner sig i förenklat läge. Om den här metoden inte löser problemet kan du prova att installera Acrobat på en annan dator eller på en annan hårddisk.

Kopiera Acrobat-installationsfilerna till skrivbordet: 

 1. Mata först in Acrobat-skivan i DVD-enheten.
 2. Skapa en mapp på skrivbordet och döp den till Acrobat Install.
 3. Klicka först på Start och därefter på Dator.
 4. Högerklicka på DVD-enheten och klicka därefter på Utforska.
 5. Kopiera Acrobat-mappen från DVD till mappen som du skapade på skrivbordet.

Starta antingen Windows XP eller Vista i förenklat läge:

 1. Välj Start och skriv msconfig i sökrutan. Tryck sedan på returtangenten.
 2. Välj Avmarkera alla på fliken Autostart.
 3. Välj Dölj alla Microsoft-tjänster på fliken Tjänster. Klicka sedan på Avmarkera alla och OK.
 4. Klicka på OK i dialogrutan Systemkonfiguration och sedan på Starta om.
 5. Starta Acrobat-installeraren setup.exe i Acrobat-mappen och följ därefter instruktionerna på skärmen.

Återaktivera startobjekt och -tjänster:

 1. Välj Start och skriv msconfig i sökrutan. Tryck sedan på returtangenten.
 2. På fliken Allmänt väljer du Normal start, klickar på OK och startar sedan om datorn.

Felsökning på mellannivå

Om problemet kvarstår även efter att du har följt anvisningarna i föregående avsnitt, kan du prova med följande felsökning på mellannivå.

Obs! Dessa steg frigör hårddiskutrymme och tar bort eventuella skadade filer (permanenta eller temporära) som installationsprogrammet måste skriva över men inte kommer åt Normalt tar installationsprogrammet bort temporära filer när den har slutfört en installation. Om problem uppstår tas de temporära filerna inte bort. Installationsprogrammet kan då meddela ett fel nästa gång du försöker installera Acrobat.

 1. Avsluta alla program.
 2. Avinstallera Acrobat.
 3. Leta efter och radera alla .tmp-filer på datorn.
 4. Radera följande objekt, om de finns, från Documents and Settings/[användarprofil]/Local Settings/Temp folder:
 • Mappar: _istmp[x].dir
 • Filer:

  _ins[x]._mp

  _inst32i.ex_

  _inz[x]._mp

  _isdel.exe

  _istmp[x].dir

  _setup.dll

  _setup.lib

  _wutl[x].dll

  ~ins[x].~mp

  där ”[x]” kan vara vilken siffra som helst
7. Installera Acrobat på en annan hårddisk.

Hårddiskproblem kan förhindra Acrobat från att installeras korrekt. Genom att installera Acrobat på en annan hårddisk kan du kontrollera om den ursprungliga hårddisken hindrar installationen.

8. Reparera och defragmentera hårddiskarna och installera sedan Acrobat.

Installationsproblem kan inträffa om hårddisken innehåller skadade sektorer eller fragmenterade filer. Reparera och defragmentera hårddiskar med hjälp av felsökningsverktyget och verktyget Diskdefragmenteraren som finns i Windows. Du kan även använda ett skivverktyg från tredjepart, som Symantec Norton Utilities. Kör dessa verktyg på varje hårddisk eller partition. För instruktioner om detta kan du ta hjälp av Windows-hjälpen eller dokumentationen som medföljde verktyget.

Efter att du har reparerat eller defragmenterat hårddiskarna ska du installera Acrobat i förenklat läge. (Se steg 6, Inledande felsökning, för instruktioner om detta.)

Obs! Kontrollera att skivverktyget reparerar alla fel som den hittar. Om du defragmenterar en hårddisk som innehåller fel, så kan data gå förlorade. Om verktyget hittar fel som den inte kan reparera, så ska du kontakta datortillverkaren för vidare hjälp.

9. Kontrollera om systemet har drabbats av virus.

Systemvirus kan orsaka oberäkneligt beteende och förhindra att Acrobat installeras. Använd aktuell antivirusprogram, som McAfee VirusScan, för att kontrollera om det finns några virus i systemet. Kontrollera så att du har de senaste virusdefinitionerna för det antivirusprogram du använder. Även om virusinfektioner är sällsynta, så kan de orsaka underligt systembeteende, bland annat systemfel. Genom att regelbundet köra antivirusprogram kan du förhindra virus från att skada mjukvara i systemet. Mer information finns i dokumentationen som medföljde antivirusprogrammet.

10. Installera Acrobat-komponenter med en anpassad installation.

En enskild komponent kan orsaka att Acrobat installeras felaktigt. Genom att installera komponenterna individuellt kan du isolera komponenten som orsakar problemet.

Så här installerar du Acrobat-komponenter med en anpassad installation:

 1. Starta Acrobat-installeraren.
 2. Klicka på Nästa i dialogrutan Adobe Acrobat 9 Setup.
 3. Följ instruktionerna på skärmen för att läsa introduktionen, välja språk och godkänna licensavtalet.
 4. Ange namn, företag (valbart) och serienumret för programkopian. Klicka på Nästa.
 5. Klicka på nästa i dialogrutan PDFMaker Installation And Integration Information.
 6. Välj en anpassad installation och klicka därefter på Nästa.
 7. Klicka på Nästa i dialogrutan Caching The Installer.
 8. Avmarkera alla komponenter för att installera endast Acrobats kärnfunktioner och klicka därefter på Nästa.
 9. Efter att kärnfunktionerna har installerats ska du starta Acrobat-installeraren och välja alternativet Ändra. Välj därefter en önskad komponent.
 10. Klicka på Uppdatera för att påbörja komponentinstallationen och klicka sedan på Slutför för att slutföra installationen.
 11. Upprepa stegen 9-11 för att installera vardera kvarvarande komponent.

Avancerad felsökning

Om åtgärden i föregående avsnitt inte avhjälpte problemet, så kan det handla om en konflikt mellan maskinvaran och Acrobat. Prova med att installera Acrobat på en annan dator för att avgöra huruvida problemet uppstår endast på din dator. Om problemet är unikt för din dator, så ska du kontakta datortillverkaren. Om problemet uppstår på flera datorer ska du kontakta Adobes tekniska support och be om att få en ny DVD.

Behöver du fortfarande hjälp?

1. Besök forumen.

Se om andra användare upplever liknande installationsproblem genom att besöka användare-till-användare-forumen på http://www.adobe.com/support/forums/main.html eller Distributions- och installationsforum på AcrobatUsers.com. Prova med att skriva ett inlägg om problemet i diskussionsforumet för interaktiv felsökning. När du gör ett inlägg på ett forum anger du vilket operativsystem du använder samt produktens versionsnummer.

2. Kontakta Adobes tekniska support

Chatta med en kundtjänstspecialist om knappen Chatta nu visas längst upp till höger, och prova även de andra supportresurserna. Ha serienumret till hands. Om du inte kan hitta serienumret kan du läsa Hitta serienumret för en produkt (tn_15290). 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?