Är OCR eller textigenkänning tillgängligt i Acrobat Standard?

Fråga

Stöder Acrobat Standard optisk teckenigenkänning (OCR)?

Svar

Acrobat Standard stöder OCR-lägena Sökbar bild och Sökbar bild och Text. Det stöder inte OCR-läget Redigerbar text och bilder på skannade dokument.

Acrobat Pro stöder tre lägen med OCR på skannade dokument:

  • Sökbar bild
  • Sökbar bild och text
  • Redigerbar text och bilder

En detaljerad jämförelse av funktioner i Acrobat Pro och Acrobat Standard finns på https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat/pricing.html

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?