Windows kryptografiproviderfel | Nyckeln finns inte, felkod 2148073485

Kryptografiproviderfel

När PDF-dokument signeras i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC visas följande felmeddelande:

”Windows kryptografiprovider har rapporterat ett fel: Nyckeln finns inte. Felkod: 2148073485"

Bakgrund: hash-algoritmen SHA256 har varit standardvärde i Acrobat sedan version 9,1. I tidigare versioner, om underskriftenheten (till exempel smartkortet eller USB-token) eller dess drivrutin inte stödde SHA256 eller högre hash-kodning, brukade Acrobat eller Reader använda SHA1 hash-kodning medan signaturen skapades i syfte att förhindra fel.

Vad som har ändrats i Acrobat DC och Reader DC (15.016.20039): Med Acrobat DC- och Acrobat Reader DC version 15.016.20039, tvingar Adobe fram användning av den begärda hash-algoritmen. På grund av den höga efterfrågan på regelverk och branschkompatibilitet, så har Adobe tagit bort hash-kodning SHA1 som obevakat reservalternativ. Detta är anledningen till att felmeddelandet visas och därefter misslyckas signeringen om den begärda hash-algoritmen inte stöds.

Lösning: Kontrollera om det finns en uppdaterad drivrutin.

Kontrollera med din tillverkare av underskriftsenheter eller drivrutiner angående en uppdaterad drivrutin som kan lösa det här felet.

Om den begärda hash-algoritmen inte stöds av underskriftenheten är lösningen att ställa in registernyckeln aSignHash till SHA1, vilket beskrivs på den här sidan. Detta tillvägagångssätt rekommenderas emellertid inte eftersom det skulle ange hash-algoritmen SHA1 som standardvärde för alla signaturer, vilket ogillas inom industrin. Därför rekommenderar Adobe att kontrollera med din underskriftenhet- eller drivrutintillverkare för att få en nyare enhet eller drivrutin som stöder SHA256 eller högre hash-tabeller.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto