Det här dokumentet innehåller kända fel och felsökningstips som inte nämns i dokumentationen för Acrobat och Reader. Adobe identifierade följande problem när Acrobat X och Reader X lanserades. Problem som har uppstått efter att produkten gavs ut behandlas i separata TechNotes eller i separat versionsinformation. Om en uppdatering korrigerar ett problem anges versionsnumret. Buggar som förknippas med ett problem som behandlas i det här dokumentet visas inom hakparanteser [].

Se support för Reader eller support för Acrobat för mer information om kända fel och problem som har identifierats nyligen.

Systemkrav

Kontrollera att din dator uppfyller systemkraven för produkten:

För Windows Server 2003 SP2 och Windows XP SP2 (64-bitars) krävs Microsoft Hot Fix KB930627. Se http://support.microsoft.com/kb/930627.

Så här söker du efter fel

Sök/navigera i det här dokumentet

Eftersom detta är en komplett lista som täcker två produkter, är det här dokumentet mycket stort. Använd sökfunktionen i din webbläsare om du snabbt vill hitta problem som beskrivs i det här dokumentet.

 1. Tryck på:

  Windows: Ctrl + F

  Mac OS
  : Kommando + F

   


 2. Skriv sedan vad problemet gäller i sökrutan. Sökrutans placering på skärmen beror på vilken webbläsare du använder. För det mesta finns den antingen längst ned i fönstret eller högst upp i fönstret, under menyfältet/menyfliken.   Microsoft Internet Explorer:   Dialogrutan Sök i Internet Explorer 9

  Mozilla Firefox  Hitta dialogrutan i Mozilla Firefox

  Apple Safari:
   


  Hitta dialogrutan i Apple Safari

  Google Chrome:
   


  Hitta dialogrutan i Google Chrome

Sök efter andra TechNotes

Många problem behandlas i separata TechNotes. Så här söker du efter andra problem och felsökningshjälp:

 1. Ange felmeddelandet eller skriv vad problemet gäller i sökrutan.

  Ange problemet eller felmeddelandet

 2. Klicka på sökikonen. 
  Ikonen Sök

Kända problem i Windows 

Installation/Licensiering

 • Acrobat och Reader går inte att installera om målsökvägen innehåller dubbelbyte-tecken eller specialtecken. Problemet inträffar endast vid installation på en sökväg som finns på en sida med annan kod än värddatorns operativsystem. [2730985, 2714530]
 • 1406 fel i Readers webbinstallationsprogram: Det här problemet uppstår när ett antivirusprogram som t.ex. McAfee är installerat med maximalt skydd. Det kan även förekomma i samband med okända situationer. (Det förekommer endast i samband med registrering av VC-körningsbiblioteken i GAC-sammansättningscachen.) En liknande artikel finns redan publicerad i Adobes kunskapsbas på http://kb2.adobe.com/cps/329/329137.html [2640298]
 • Acrobat X och Reader X kan endast anslutas till LiveCycle ES2 SP1 och senare versioner. [2514825]
 • Dialogrutan för filer som används visas inte när du väljer Hjälp > Reparera Acrobat-installationen. Det här felet inträffar när en annan användare visar en PDF-fil (med Acrobat) samtidigt i Citrix. Det här problemet inträffar också i WTS-miljö där en användare t.o.m. kan avinstallera programmet medan en annan användare använder det. Tillfällig lösning: Administratören kan inaktivera reparationen för standardanvändaren genom att skapa nyckeln DISABLE_REPAIR i registret [2655803]
 • Om Acrobat X har installerats med CS3 och CS3 har ominstallerats eller reparerats, så ominstalleras Acrobat 8 tillsammans med Acrobat X. Dessutom, vid försök att installera fristående Acrobat 8 över fristående Acrobat X visas ett meddelande att en mer avancerad produkt redan är installerad.  [2672869]
 • När Acrobat 10.0.1 har installerats via en Admin Install Point (AIP) installeras inte 10.1-korrigeringen över 10.0.1-installationen. Följande meddelande visas. "Uppgraderingen kunde inte installeras av Windows Installer-tjänsten. Programmet som skall uppgraderas kanske saknas, eller uppgraderingen kanske uppdaterar en annan version av programmet. Verifiera att programmet som skall uppgraderas finns på din dator och att du har den korrekta uppgraderingen." TechNote cpsid_88814 [2818745]
 • (Vista 64-bitars) Acrobat kan inte starta och visar felet: "Programmet kunde inte startas eftersom dess sida-vid-sida-konfiguration är inkorrekt. Var god se programmets händelselogg för vidare detaljer." Du kan kringgå problemet genom att starta om din dator. [2743784] 
 • I Acrobat X och senare bryts inaktiveringen av Acrobat som framtvingades i installationen av AcrobatVolumeLicensingNoActivation.msi när du väljer Hjälp > Reparera Acrobat-installation. [2678369]

Uppdatering

 • Uppdateringsposten Inställningar försvinner om icheck-registret (under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe ARM\1.0\ARM) ändras manuellt. Om icheck-registret ändras manuellt så försvinner uppdateringsposten vid nästa start och visas igen vid påföljande start. [2399623]
 • {Åtgärdat i 10.1} Acrobat eller Reader kan låsas eller sluta fungera om du startar något av programmen samtidigt som uppdateringar installeras. [2386548, 2392307, 2586729]
 • Fel 1310 eller 1321 uppstår vid försök att korrigera Acrobat eller Reader (Hjälp > Leta efter uppdateringar eller dubbelklicka direkt på korrigeringen). Processövervakningsloggen indikerar att Crash Plan säkerhetskopierar filer samtidigt som Acrobat eller Reader försöker korrigera filerna. Kringgå problemet genom att inte uppdatera produkten medan Crash Plan säkerhetskopierar filer. [2815059]

Avinstallera Reader

 • I Vista visas vid avinstallering av Reader utgivaren som "Oidentifierad," när "Adobe Systems" förväntas. [2262779]

Tillgänglighet 

 • Om du har aktiverat en skärmläsare samtidigt som du installerar Acrobat X så hamnar inte fokus på knapparna som används för att acceptera licensavtalet. Användaren måste trycka på Tabb eller Skift+Tabb ett par gånger för att flytta markören till knapparna som används för att acceptera licensavtalet. Det här problemet förekommer inte i Adobe Reader, där användare hamnar direkt på knappen för att tacka nej. [2704224] 
 • JAWS 10 läser inte Windows+punkt, Windows+komma, Windows+Uppåtpil eller Windows+Nedåtpil korrekt i en tabell. Lösningen är att inaktivera alternativet Automatiskt formulärläge. Alternativet Automatiskt formulärläge är aktiverat som standard. När Automatiskt formulärläge är aktiverat trycker du på Esc och sedan på Windows + punkt för att läsa innehållet i den aktuella kolumnen. När Automatiskt formulärläge är inaktiverat trycker du på Retur och anger sedan värdet. [2384139] 
 • När du kör funktionen Fullständig tillgänglighetskontroll i en XFA-baserad PDF-fil visas följande felmeddelande: All text i det här dokumentet saknar språkspecifikation. För att godkännas i en fullständig tillgänglighetskontroll måste PDF-filen ha ett språk (taggen /Lang). [2605924]
 • {Åtgärdat i 10.1.1} (Reader) Ett programfel viss när Reader startas i skyddat läge på en Windows 7-dator där taligenkänning körs. Lösningen är att stänga av skyddat läge. (Redigera > Inställningar > Allmän panel till vänster. Avmarkera alternativet Aktivera skyddat läge vid start.) [2809569]
 • (Reader) JAWS kan inte läsa en PDF som öppnats i en webbläsare när Reader startas i skyddat läge på en Vista dator. Lösningen är att stänga av Skyddat Läge [2747010].
 • (Reader) JAWS kan inte läsa en PDF i Mozilla Firefox 4 när Reader startats i Skyddat Läge. Lösningen är att använda en tidigare version av Firefox. [2866957]

Kommentarer och anteckningar

 • Lokaliserade namn på anteckningar visas inte i sin helhet i PDF-filen med sökresultat för japanska. Endast de tre sista tecknen visas och det går inte att avgöra vilken typ av kommentar det är. Du ser t.ex. "era test" i stället för "Markera test" på svenska. Lösningen är att kontrollera antalet sammanhangsord före och efter i Windows-registret. [2712837]  
 • I en PDF-fil med många kommentarer (500 eller fler) hänger sig Acrobat eller Reader om du använder Skift+A för att markera alla kommentarer i kommentarlistan. Obs! Genvägar som innehåller Ctrl fungerar inte i kommentarlistan, så Ctrl+A kan inte användas för att markera alla kommentarer. [1700615]

Katalog

 • Katalogfunktionen kan inte indexera mappar som innehåller singel-byte Unicodetecken och som har ett mappnamn som är kortare än åtta tecken. Obs! Sökningen misslyckas också med att lägga till index som finns i dessa mappar. [1886694]

Citrix

 • Programgrannskapsklienten stöds inte. [2867547]
 • Programströmningskonfigurationen för XenApp 5 och 6 stöds inte. [2810983]
 • Dialogrutan FilesInUse visas inte när du väljer Hjälp > Reparera Acrobat-installation när en annan användare läser en PDF med Acrobat genom Citrix. Det här problemet inträffar också i WTS-miljö där en användare t.o.m. kan avinstallera programmet medan en annan användare använder det. Användare med standardåtkomst ska inte kunna avinstallera programmet när det är i bruk. Lösningen är att en administratör inaktiverar reparation för standardanvändare genom att lägga till nyckeln DISABLE_REPAIR i registret. [ 2655803, 2650392]

Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome)

 • Internet Explorer 7: Vid en delad granskning slutar Internet Explorer 7 att svara och dialogrutan Publicera/Ta bort kommentarer visas inte. Detta beteende inträffar om du lägger till kommentarer men sedan navigerar till en annan webbsida utan att publicera kommentarerna. Lösningen är att publicera kommentarerna och stänga den delade granskningen innan en ny webbsida öppnas.  [2741044]
 • Internet Explorer 9: Beroende på ditt systems hastighet visar Internet Explorer 9 ibland en varning att inaktivera Adobe PDF-tillägg för att snabba upp surfandet. [2856456]
 • Internet Explorer: När Internet Explorer körs i skyddat läge uppstår fel i funktionen för att spara sökresultat. En Spara som dialogruta visas, men Acrobat kan inte öppna PDF-filen när den sparas på skrivbordet. [2708961]
 • Internet Explorer: När Internet Explorer körs i skyddat läge används inte användarens skrivarinställningar. I stället används tillverkarens eller leverantörens standardinställningar. Detta beteende uppstår för IE7/IE8 med Acrobat/Reader 9.x eller IE7 med Acrobat/Reader 10.x. Lösningen är att inaktivera Internet Explorer skyddat läge eller uppgradera till IE8. [2874948]
 • Internet Explorer: Sidorna blir svarta när du öppnar en PDF med bokmärken i webbläsaren, klickar på ett bokmärke eller två och sedan klickar på Läs in igen. Detta beteende uppstår konstant i Safari (32- eller 64-bitars) i Mac OS och ibland i Internet Explorer i Windows. [2840208]
 • Internet Explorer/Firefox: (Windows 7/Reader) Det går inte att använda en del funktioner om visningsinställningarna har angetts som Större – 150 % när du öppnar en PDF i Internet Explorer eller Firefox. (Ändra den här inställningen i Kontrollpanelen > Utseende och anpassning > Visa > Gör text och andra objekt större eller mindre.) Till exempel, inget händer om du klickar på ett verktygsfält, en navigationsknapp eller en knapp i det halvgenomskinliga svävande verktygsfältet längst ned på sidan. Lösningen är att stänga av Skyddat läge eller ändra Visa-inställningen till "Medium - 125 %" eller "Mindre - 100 % (standard)." [2811420]
 • Firefox: Firefox slutar fungera i följande arbetsflöde när Microsoft Office och Acrobat 10.1 har installerats. 1) Starta Firefox och dra ett PDF-dokument till Firefox-fönstret för att öppna det. 2) Klicka på verktygsknappen Visa Acrobat i det halvgenomskinliga flytande verktygsfältet längst ned på sidan. 3) Klicka på Kommentarsfältet på PDF-dokumentets övre höger sida. 4) Klicka på Alternativknappen i Kommentar-listpanelen och välj Exportera till Word. 5) När dialogrutan Spara ändringar innan export visas klickar du på Spara. Firefox hänger sig. [2847787]
 • Firefox: I Firefox 4 visas en tom sida när Acrobat har installerats i en anpassad sökväg med dubbelbyte. [2832730, 2714530, 2837121] 
 • Google Chrome: Chrome använder inte standard-PDF-ägaren på fönster- eller fliknivå. Om en PDF-fil redan har öppnats i Chrome med en icke-ägare, och en annan PDF-fil öppnas i ett nytt fönster eller på en ny flik, så öppnas även den med icke-ägaren. Anta t.ex. att en användare har Acrobat 9 installerat på sin dator och sedan installerar Reader X och ger ägandeskapet till Reader X under installationen. De öppnar ett PDF-dokument i Chrome och startar sedan Reader X och ändrar ägarskap till Acrobat 9. Om användaren öppnar ett nytt Chrome-fönster eller en flik och sedan öppnar en PDF-fil så öppnas PDF-filen i Reader X. Lösningen är att starta om Chrome. [2694988]
 • HTTPS: {Åtgärdat i 10.1.3} (inträffar efter en Acrobat/Reader 10.1.2-uppdatering) PDF-filer återges inte när de finns på en skyddad webbplats. Du kan kringgå problemet genom att uppdatera sidan (F5). 

Firefox

 • Acrobat kraschar när en webbsida konverteras från Firefox 3.5.5. {problemet åtgärdades i Firefox 3.5.6}. [2493712] 
 • Det går inte att visa PDF-filer i Firefox om både Reader 8 och Acrobat X Pro är installerade. Det här problemet uppstår om Firefox installerades sist. Lösningen är att reparera Acrobat X (Hjälp > Reparera Acrobat-installation).  [1765498] 

Samarbete – e-post-baserad granskning

Dialogrutan för sammanfogning visas före dialogrutan för Flash-multimedia. Initieraren kan inte sammanfoga kommentarer med den ursprungliga PDF-filen. Detta problem kan uppstå med e-post-baserade granskningar om det ursprungliga PDF-dokumentet har multimediainnehåll. Här är ett typiskt scenario:

 1. Öppna en PDF-fil med multimediainnehåll, lägg till en anteckningskommentar och spara PDF-filen.
 2. Välj Kommentarer > Bifoga för e-postgranskning och skicka PDF-filen med e-post.
 3. Granskaren öppnar PDF-filen, väljer Verktyg > Kommentering & markering > Rad och lägger till en rad i dokumentet.
 4. Granskaren klickar på knappen Skicka kommentarer för att skicka sina kommentarer.
 5. Initieraren dubbelklickar på PDF-filen som är bifogad i e-postmeddelandet från granskaren.
 6. När dialogrutan för att sammanfoga kommentarer visas klickar vederbörande på Ja.

Dialogrutan för multimedia visas och felmeddelandet om den uppgift som pågår visas ovanpå den. Om du klickar på OK visas ett meddelande om att granskningsdokumentet inte går att hitta. [1918612]

Samarbete – delad granskning

 • När läsaren av en delad granskning lägger till en kommentar och skickar den ser inte initiativtagaren av revisionen kommentaren på rätt plats. I stället visas kommentaren nere till vänster, bakom PDF-filen. [2734285] 
 • Det går inte att skicka en fil för delad granskning mer än en gång. [1779748] 
 • {Åtgärdat i 10.1} Initiering av delad granskning misslyckas när PDF-filen öppnas på en nätverksplats. Den misslyckas också när granskningsfilen skapas på samma delade plats där filen fanns ursprungligen med hjälp av en sparad profil. Ett felmeddelande visas: Kommentarsdatabasen får inte finnas på samma plats som dokumentet. Välj en annan plats för kommentarsdatabasen. En lösning är att initiera en delad granskning genom att välja alternativet Intern server och sedan ange all information om nätverksplatsen. [2737699]
 • Internet Explorer 7 reagerar inte och dialogrutan för Publicera/Ta bort kommentarer visas inte. Detta beteende inträffar om du lägger till kommentarer men sedan navigerar till en annan webbsida utan att publicera kommentarerna. Lösningen är att publicera kommentarerna och stänga den delade granskningen innan en ny webbsida öppnas. [2741044] 

Samarbete – webbläsarbaserad granskning

 • Dokumentets meddelandefält visas inte när användaren växlar från offline-läge till online-läge. Det hjälper inte att uppdatera webbläsaren. Problemet inträffar i Windows 2008 Server och Windows Server 2003. [2664477]

Samarbeta Live (Reader)

 • Samarbete Live kopplar ifrån och kopplar till hela tiden med Reader i Skyddat läge. Lösningen är att stänga av Skyddat läge. (Redigera > Inställningar > Allmän panel till vänster. Avmarkera alternativet Aktivera skyddat läge vid start.) Aktivera sedan återigen Skyddat läge när du slutfört uppgiften. [2738036, 2635536]

Kombinera filer

 • Det går inte att kombinera filer om du har både Acrobat och Reader installerade och dessutom har en PDF-fil öppen i Reader (eller kör Reader i bakgrunden). Om du högerklickar på en fil i ett format som stöds och väljer Kombinera filer som stöds i Acrobat, så öppnas inte dialogrutan Kombinera filer. Det blir samma resultat om du väljer Kör och skriver acrobat /n. Lösningen är att använda kommandot Kör för att starta Acrobat. Klicka sedan på knappen Skapa i verktygsfältet och välj Kombinera filer till en enda PDF. [2605772]  
 • Det går inte att dra och släppa en Outlook e-postmapp till dialogrutan Kombinera filer när Outlook e-postkontot är inställt för att använda japanska. Outlook e-postkontot har alltid japanska tecken i mappsökvägen. Exempel: Outlook:\\???????%20-%20guitar%20\aaaaa, där ??????? ska föreställa japanska tecken, visas som oläsliga skräptecken. På grund av dessa skräptecken går det inte att dra en e-postmapp från Outlook till dialogrutan Kombinera filer. [2618079] 
 • Funktionen för att kombinera filer startar inte från fönstret Komma igång när en Microsoft Office 2007-fil används i Windows XP (Service Pack 3). Starta Acrobat X och klicka på Kombinera filer till en enda PDF från fönstret Komma igång. Lägg sedan till en docx-fil. Markera filen och klicka på knappen Välj sidor. Följande felmeddelande visas: "Det går inte att starta konverteraren: mswrd632.wpc. Efter ett tag visas ett varningsmeddelande om att servern är upptagen. Lösningen på en dator med 32-bitars Windows är att ta bort den här registerposten: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc. [2713003]    

Formulär – Distribuera

 • Ett problem uppstår i processen Formulär – Distribuera om Skyddad visning är inställd på Alla filer (Redigera > Inställningar > Skydd (ökat) > Aktivera ökat skydd). Om du väljer en fil som inte innehåller formulärfält frågar installationsguiden om du vill upptäcka formulärfält automatiskt. Klicka på Ja så avslutas processen och ingen information visas. [2849144]

Skapa PDF-fil

 • Adobe PDF-skrivare stöder inte alternativet Aktivera avancerade utskriftsfunktioner. Alternativet Aktivera avancerade utskriftsfunktioner måste vara inaktiverat för att Adobe PDF-skrivare ska fungera korrekt.[2633953]
 • Vissa tecken i en textruta försvinner när textrutan konverteras till ett PDF-dokument. Detta fel kan inträffa i ett japanskt system med 32-bitars Vista. En möjlig lösning är att göra textrutan bredare före konverteringen. [1625896]
 • Adobe PDF-skrivaren skapar inte en PDF/A-kompatibel fil från Access-objekt. Följande felmeddelande visas: Specialtecken saknas i inbäddat teckensnitt. [2431563, 1780417]
 • Kan inte skriva ut PowerPoint och webbsida till PDF i Windows XP 64-bitars. Det här problemet inträffar enbart på datorer med 64-bitars Windows XP SP2. Problemet återskapas med Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 och PowerPoint 2003, samt i Excel 2003, Word 2003 och Office 2007. Meddelandet Skrivarkommandot är ogiltigt. visas när du skriver ut Word 2003 till PDF, men PDF-filen går att skapa. En lösning är att installera de senaste Windows-uppdateringarna för XP SP2 64-bitars. Sedan fungerar utskrift till Adobe PDF från PowerPoint 2003, Word 2003 och IE 8.0 som förväntat. [2619079]
 • Servern med 64-bitars Windows 2003 R2, Excel 2003/2007 PDFMaker och Adobe PDF-skrivaren visar följande felmeddelande:
  Det gick inte att skriva ut filen på grund av ett fel på Adobe PDF på Ne00. {Microsofts snabbkorrigering åtgärdar problemet}. [2609554]
 • Ett fel inträffar när en hel Excel-arbetsbok, eller flera aktiva blad, ska skrivas ut till Adobe PDF-skrivaren. Du uppmanas att ange PDF-målfilens namn flera gånger och flera PDF-filer skapas i stället för en enda fil. Lösningen är att använda Excel PDFMaker. [2513126]
 • Om du väljer fler än ett kalkylblad i Excel och sedan väljer Arkiv > Skriv ut > Adobe PDF, visas felet Skrivarkommandot är ogiltigt. Om bara en flik markeras så skrivs sidan ut korrekt. Det här problemet förekommer i 64-bitars Windows 2003, tillsammans med Office 2007. Problemet förekommer inte i 32-bitars system med samma konfiguration. {Microsofts snabbkorrigering åtgärdar problemet}. Problemet beror på ett fel i GDI. [2609751] 
 • Excel 2003/2002: Adobe PDF-skrivaren skapar en tom sida när ett markerat diagram skrivs ut med utskriftskvaliteten angiven till mer än 3600 dpi.  [2401800]

PDF-portföljer

 • Reader visar skräptecken när du förhandsgranskar webbinnehålls-HTML när webbsidan omdirigerar till ett PDF-dokument på webbservern. [2711118]
 • När en PDF-portfölj som har skapats i Acrobat 9 sedan öppnas i Acrobat X så är miniatyrbilderna för det skyddade PDF-dokumentet mindre än förväntat. [2723975]
 • Ibland är förhandsvisningar suddiga i Acrobat eller Reader. Lösningen är att stänga av Skyddat läge (Reader) eller Skyddad visning (Acrobat). [2835361]

Lotus Notes PDFMaker

 • Om McAfee Antivirus är installerat innan du installerar Acrobat (och McAfee-tillägget finns i Lotus Notes) så installeras inte Acrobat PDFMakers verktygsfält i Lotus Notes. Det här problemet förekommer i de versionskombinationer av McAfee och Lotus Notes där McAfee AntiVirus installeras i (och stöds av) Lotus Notes. Exempel: McAfee VirusScan 8.0i med Lotus Notes 6.0.x, McAfee VirusScan 8.5i med alla versioner av Lotus Notes (inklusive Lotus Notes 7.0.x). Acrobats menykommandon visas korrekt i Lotus Notes. Det är bara Acrobat PDFMakers verktygsfält som inte går att installera. [1374378] 
 • Konvertering av Lotus Notes till PDF-format misslyckas om PDFLibPI.ppi saknas i mappen ...\Acrobat 9.0\PDFMaker\pdfplug_ins\. [1884332]
 • Alla HTML-formulärelement i e-post, som textfält, kryssrutor, alternativknappar och listrutor går förlorade i den PDF-fil som skapas. [1884359]
 • (Lotus Notes 7/8.5) Acrobat i Skyddad visning öppnar inte bifogade PDF-dokument när Lotus Notes används. [2837673] 

Office PDFMaker

 • Office Starter Edition inbegriper versioner av Word och Excel med begränsad funktionalitet. PDFMaker laddar inte dessa versioner av Word eller Excel och alternativ att konvertera till Adobe PDF finns inte tillgängliga. [2767226] 
 • (Windows Vista med 64-bitars Office 2010) När du högerklickar på ett Office-dokument och väljer Konvertera till Adobe PDF och e-posta så skapas PDF-filen, men något nytt meddelande öppnas inte. [2870975]
 • (Windows Vista och Server 2008 med 64-bitars Office 2010) När du installerar Acrobat 10.1 är PDFMaker-alternativen inaktiva och kan inte aktiveras. För att korrigera problemet, reparera Acrobat-installationen (Hjälp > Reparera Acrobat-installationen). [2838036, 2837792]

Word PDFMaker

 • PDFMaker inaktiverar Golder-makrot i Microsoft Word 2007 när PDF-filen har skapats. Om du inte vill att detta ska hända finns det en tillfällig lösning för att förhindra PDFMaker från att inaktivera makrot. Ange registerposten nedan till 0:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat\PDFMaker\10.0\Word\Settings\DisableMacro
  När makrot inaktiveras förhindras dock PDFMaker från att inaktivera alla makron, vilket kan innebära en säkerhetsrisk. [2504216, 2324017, 1444894]
 • Den högra bindningen visas inte i PDF-filen (Acrobat > Skapa Adobe PDF > Inställningar och klicka på Avancerade inställningar. [2657332] 

Outlook PDFMaker

Om Outlook är online med Exchange (och cachelagrat Exchange-läge är inaktiverat), kan PDFMaker bara konvertera 249 e-postmeddelanden via markering. Alla e-postmeddelanden därefter ignoreras med statusen Det går inte att öppna skyddat meddelande.

 • Du kan öppna meddelanden i Outlook i samma session som när PDFMaker-konverteringen via markering misslyckades.
 • Mappkonvertering fungerar felfritt. PDFMaker konverterar 10 000 e-postmeddelanden i en onlinemapp på Exchange-servern.
 • Testat för Outlook 2007, Outlook 2003 och Outlook XP. Samma beteende oavsett Outlook-version.

  PDFMaker bör kunna konvertera upp till 1 000 e-postmeddelanden via markering med cachelagrat Exchange-läge inaktiverat. [1662502]

Öppnar PDF-dokument (Reader)

 • Ett PDF-dokument kan inte öppnas från en virtuell skiva av Humyo SmartDrive (Trend Micro SafeSync).
 • Ett PDF-dokument kan inte öppnas med vilken som helst metod för att öppna filen.
 • Felet "Åtkomst nekas" visas.
 • Ett PDF-dokument öppnas inte ordentligt i Internet Explorer 7 och ett grått webbläsarfönster visas. (PDF-dokument öppnas ordentligt i Mozilla 9 och Firefox 3.6.)

För mer information, besök forums.adobe.com/thread/801226. Lösningen är att stänga av skyddat läge. (Redigera > Inställningar > Allmän panel till vänster. Avmarkera alternativet Aktivera skyddat läge vid start.) Aktivera sedan återigen Skyddat läge när du slutfört uppgiften. [2825258]

WMV-filer (Reader)

 • (Windows XP) Det går inte att spela upp WMV-filer i PDF-dokument, fast du har markerat ett alternativ att det ska tillåtas. (Dessa alternativ finns i dokumentets gula meddelandefält högst upp i fönstret.) Lösningen är att stänga av skyddat läge. (Redigera > Inställningar > Allmän panel till vänster. Avmarkera alternativet Aktivera skyddat läge vid start.) Aktivera sedan återigen Skyddat läge när du slutfört uppgiften. [2632621] 

Smartcard (Reader)

Anti-virus program (Reader)

Inställningar (Reader)

 • När Reader startas i kompatibilitetsläge för Windows Server 2003 (Service Pack 1) så visas följande felmeddelande när du öppnar Inställningar (Redigera > Inställningar): "Den här dialogrutan anger inställningar och kan inte visas samtidigt med ett annat PDF-dokument som också anger inställningar. Var god stäng dialogrutan och försök igen." Lösningen är att stänga av skyddat läge. (Redigera > Inställningar > Allmän panel till vänster. Avmarkera alternativet Aktivera skyddat läge vid start.) Aktivera sedan återigen Skyddat läge när du slutfört uppgiften. [2770053]

Skyddat läge – Reader

Tredje parts plugin-program

 • Vid installation av tredje parts plugin-program visas meddelandet "Stäng programmet: AcroRd32.exe", även om endast Acrobat är installerat på systemet. Plugin-programmet kan fixa det här problemet genom att titta på den kommandorad som används för att skapa Reader-processen. [2873298] 

Flash Player och 64-bitars Office

 • För att kunna bädda in multimedia i 64-bitars Office-dokument/-presentationer måste du installera en 64-bitarsversion av Flash Player för Internet Explorer. Adobe 64-bitars Flash Player är för närvarande i beta-fasen. Du kan hämta en förhandsversion av Flash Player med kodnamnet Square från Adobe Labs på labs.adobe.com/downloads/flashplayer10_square.htmlObs! Betaprogrammet stöder inte automatiska uppdateringar. Leta efter tillgängligt 64-bitars Adobe Flash Player och installera det. [2849696] 

Förbättrat skydd

 • Ett serverfel (HTTP 404) uppstår i LiveCycle/LiveCycle ES/ES2 Workspace. Det här felet inträffar när en PDF-fil med ett WSDL-anrop (Web Service Definition Language) öppnas, och målservern inte finns på listan för Reader över behöriga platser under inställningarna för förbättrat skydd. När försök görs att lägga till servern till listan över Behöriga platser genom att klicka på den Gula raden längst upp på Reader-dokumentet visas felmeddelandet. Lösningen är att gå tillbaka till listan med arbetsflödesformulär i användargränssnittet och öppna formuläret på nytt. Formuläret öppnas utan gult fält eftersom servern har lagts till på behörighetslistan. [2631101]   
 • Reader visar en annan varning när förbättrat skydd är aktiverat än när det är inaktiverat om du öppnar en fil som använder japanska teckensnitt. Lösningen är att installera den senaste versionen av paketet med japanskt språkstöd. [2713868]

Adobe Digital Editions

PDF-ägarskap

 • Den valda PDF-standardhanteraren för Reader X kan inte identifiera Acrobat 8 och nämna det bland installerade Adobe-produkter som ska väljas som standardhanterare. [2687788]
 • Den valda standardhanteraren för PDF kan inte ändra ägarskap för PDX-filer. Endast PDF-filer stöds. [2693724]
 • När Reader X avinstalleras så bryts PDF-ägarskapet för förhandsgranskningshanteraren för Adobe PDF om både Acrobat 9 och Reader X är installerade på datorn. Reader X har ägarskap innan det avinstalleras. Och när PDF-filens egenskaper ska visas med en högerklickning på filen och kommandot Egenskaper > PDF, så är fälten tomma. Om du vill återföra ägarskapet till Acrobat 9 väljer du Hjälp > Reparera. [2726364] 

Adobe PDF-skrivare

 • Vid konvertering av en fil till PDF med Adobes PDF-skrivare i Skriv ut-dialogrutan så avslutas konverteringen och följande meddelande visas: "Inställningsfil för Adobe PDF – avläsningsfel i: C\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF\Settings\Standard.joboptions..." Lösningen är att se till att decimaltecknet i Nationella inställningar är en punkt. 1) I Kontrollpanelen dubbelklickar du på Nationella inställningar och språkinställningar. 2) I fliken Nationella inställningar klickar du på Anpassa. 3) På fliken Siffror kontrollerar du att en punkt är markerad, klicka sedan på OK, Använd. [2759743]
 • Utskrift av en webbsida till Adobe PDF-skrivaren fryser ibland datorn. Lösningen är att använda kommandot Konvertera webbsida till PDF i någon av de kompatibla webbläsarna. [2823388]  
 • I Word 2010 och Acrobat 10.x konverteras A4-sidor till PDF-dokument i pappersstorleken US Letter. För att kringgå kan du läsa http://support.microsoft.com/kb/284867[2838802]

Utskrift

 • Acrobat skriver inte ut en fil i Booklet-format vid utskrift till HP 4700 och HP 2840 allt-i-ett-skrivare. [2390174] 
 • Utskrift av bifogade PDF-dokument från Outlook 2003/2007 misslyckas och följande felmeddelande visas: "Ett fel uppstod när dokumentet skulle öppnas. Den valda filen kan inte hittas." Detta beteende uppstår när du högerklickar på den bifogade filen utan att öppna e-postmeddelandet och väljer Skriv ut eller väljer Arkiv > Skriv ut. I dialogrutan Skriv ut, är alternativet Skriv ut bifogade filer markerat. [2390159]
 • Xerox krymper sidoinnehållet till 1/10 eller 1/20 av den ursprungliga storleken och skriver ut innehållet i den övre vänstra delen av papperet. Detta beteende uppstår när båda dessa alternativ är markerade i dialogrutan Skriv ut: Välj papperskälla enligt PDF-sidstorlek och Använd anpassad papperstorlek vid behov. [2392553]
 • {Åtgärdat i 10.1.3} (inträffar efter en uppdatering av Reader 10.1.2): Det går inte att skriva ut från Reader (det vill säga programmet kraschar eller så händer ingenting).  
 • {Åtgärdat i 10.1.3} (inträffar efter en uppdatering av Reader 10.1.2): Reader ändrar till dubbelsidig utskrift som standard.

Preflight

 • {Åtgärdat i 10.1.3} (inträffar efter en uppdatering av Acrobat 10.1.2): Acrobat kraschar när det avslutas efter att Preflight-panelen har öppnats. TechNote [3089118]

Spara/Spara Som

 • När du sparar en PDF till en Microsoft Word DOCX-fil körs OCR på sidor som redan har OCR:ats med Sökbar bild. Resultatfilen innehåller inläsningsfel. Den ursprungliga, korrigerade texten bör sparas separat innan filen sparas till docx. [2715278]
 • När du skapar en PDF från ett markerat område i en PDF som har öppnats i en webbläsare, så sparas inte den nya PDF-filen i den angivna mappen. Det här felet inträffar endast i Windows 7 X64 i PDF-filer som öppnas i webbläsare. [2715278]
 • Efter att en sida tagits bort och dokumentet sparats är någon av de andra sidorna raderade. Lösningen är att göra en Spara som efter att sidan tagits bort. [2869530]
 • Spara som > Microsoft Word > Word-dokument skapar inte korrekta ord-utdata från hebreisk text i PDF-filer. [2838335]
 • När du öppnar en PDF i en webbläsare och skapar en PDF från ett markerat område så sparas den nya PDF-filen inte i den specificerade mappen. Det här felet inträffar endast i Windows 7 X64 i PDF-filer som öppnas i webbläsare. [2679903] 

Skanning

 • När du skannar monokroma tidningsartiklar uppstår det svarta fläckar i den resulterande PDF-filen. Lösningen är att använda skannerns originalgränssnitt. Välj Arkiv > Skapa > PDF från skanner > Anpassad skanning. Klicka sedan på knappen Alternativ och välj Visa skannerns originalgränssnitt på menyn Användargränssnitt. [1846078] 
 •  Efter inläsning med Hewlett-Packard-skannrar beskärs sidan eller pappersstorleken är antingen mindre eller större än angivet. [2886627] Se även Skanning av dokument i storleken Letter resulterar i en PDF i storleken Legal | HP | Acrobat.

Dela dokument

 • Felmeddelandet "Felaktig parameter" visas när en PDF-fil ska delas med bokmärken och ett bokmärkesnamn ska användas som filnamn. [1866994]

LiveCycle-formulär

 • Data försvinner från mallsidan när ett delformulär har lagts till på brödsidor. Det här felet kan t.ex. inträffa när du öppnar ett LiveCycle-formulär, väljer Förhandsvisning och sedan klickar på knappen Lägg till. [1862393] 

LiveCycle Rights Management

 • Om du vill skydda dokument med Adobe LiveCycle Rights Management ES så installerar du certifikatet med endast Internet Explorer. Acrobat hämtar inte certifikat från någon annan webbläsare. [2582622]
 • {Åtgärdat i 10.1.1} Relevanta felmeddelanden visas inte när ett skyddat dokument inte laddas i webbläsaren. Istället visas den vanliga HTML-felsidan. [2830882]  

Tangentbordsgenvägar

Följande tangentbordsgenvägar fungerar inte i Acrobat Skyddad visning.

 • Arkiv > Stäng: Ctrl+W
 • Avsluta: Ctrl+Q
 • Föregående visning: Alt+Vänsterpil
 • Menyfält: F9
 • Dölj/visa verktygsfält: F8/Alt+F8
 • Sida vid sida > Vågrätt/lodrätt: Skift+Ctrl+K/Skift+Ctrl+L
 • Överlappande: Skift+Ctrl+J
 • Linjaler (i en webbläsare): Ctrl+R

Lösningen är att stänga av Skyddad visning. (Välj Redigera > Inställningar, välj Skydd (Ökat) från kategorierna till vänster, välj Av för Skyddat läge.) [2843198] 

 

Kända fel i Mac OS X

Installation

 • Om startskivevolymen är skiftlägeskänslig installeras inte Acrobat ordentligt. Det här problemet gäller inte Reader. [2594334]
 • Du kan inte installera Acrobat till en anpassad plats på Mac OS 10.5 (Leopard-serien). Anpassning stöds för Mac OS 10.6 och senare. [2704639]
 • {Åtgärdat i 9.4.2} Avinstallationen av 9.3.3 tar bort skriptet Save as Adobe PDF.action och Save as Adobe PDF.app version. 10.0 som Acrobat X installerar. Lösningen är att installera om Acrobat X. [2689706]
 • {Åtgärdat i 9.4.2} Avinstallationen av 9.3.3 tar bort AdobePDFViewer.plugin-version 10.0 som installerades av Reader X (eller Acrobat X) Lösningen är att reparera Acrobat X-installationen och åtgärda problemet. [2689626]  
 • {Åtgärdat i 9.4.2} Acrobat-korrigeringen och reparationen ersätter alltid Save as Adobe PDF.action även om det finns en senare version. Om Acrobat X och Acrobat 9.4 samexisterar och du installerar korrigeringen för Acrobat 9.4.1 så nedgraderas Save As Adobe PDF.action. Även självåterställning och reparation av Acrobat nedgraderar versionen av Save As Adobe PDF.action. Lösningen är att installera om Acrobat X. [2688562]
 • Om Acrobat X eller Reader X installeras på en dator där Acrobat 9 eller Acrobat 8 redan är installerade, så tar Acrobat X eller Reader X ägarskapet över plugin-programmet i Safari. Om du avinstallerar Acrobat 9 eller Acrobat 8 så avinstalleras även plugin-programmet för att visa PDF-filer i Safari. Resultatet blir att en PDF-fil öppnas med Apple Förhandsvisning och inte med Acrobat eller Reader, även om Acrobat X eller Reader X finns på datorn. Den tillfälliga lösningen är att installera om (eller köra om installationsprogrammet .pkg) Acrobat X-installationen som återstället Safari-plugin-programmet. [2684577] Se även Råd om kompatibilitet beträffande plugin-program för Adobe Reader och Acrobat med Safari 5.1 (cpsid_90885).
 • Om Acrobat X fjärrinstalleras med SSH när ingen användare är inloggad så visas följande felmeddelande: (ConnectAndCheck) Ej betrodda program får inte ansluta till eller starta Window Server före inloggning. Det här felet upprepas två gånger för olika filer. Installationen slutförs dock korrekt och Acrobat X startar, men installationsloggen innehåller varningar. [2715376]
 • Ibland innehåller rutan Installationstyp knappen Ändra installationsplats. Knappen öppnar rutan Välj mål. Rutan Välj mål går dock inte att anpassa. Att knappen Ändra installationsplats visas är fel och hänger samman med att rutan Välj mål visas. Rutan Välj mål visas inte vid alla installationer. Visningen av rutan kan bero på med vilken hastighet du klickar dig igenom användargränssnittet. [2668391]
 • Om strömmen till Mac-datorn bryts medan Acrobat X installeras så kommer alla följande Acrobat-installationer att misslyckas. Så här gör du för att åtgärda problemet:
  1. Ta bort PDApp-mappen.
  2. Hämta AAM från Adobe.com på http://www.adobe.com/go/applicationmanager_se.
  3. Installera det hämtade AAM-programmet. 
  4. Försök på nytt att installera Acrobat [2726223] 

Uppdatering

 • Om du kör både Reader 10.1- och Acrobat 10.1-patch samtidigt via kommandoraden kan inte Acrobat-patchen installeras. Uppdateringen följer senare. Det misslyckas när båda körs samtidigt. Nästa gång om du söker efter uppdateringar, fungerar uppdateringen ordentligt. [2866121] 

Avinstallation

 • Om du installerar plugin-programmet för Safari vid installationen av Reader så går det inte att ta bort plugin-programmet senare. Du kan t.ex. inte ange att standardfunktionen för förhandsgranskning i Mac OS X ska öppna PDF-filer i webbläsaren.[2685190] Mer information finns i Felsökning av problem med plugin-program i Safari | Acrobat X, Reader X (cpsid_90885).
 • När CS4 avinstalleras från en dator som har både CS4 och Acrobat X installerade så tas vissa färgprofiler bort från mappen /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles.

  Följande filer har tagits bort:

  CIERGP.icc

  PAL_SECAM.icc

  SMPTE-C.icc

  WideGamutRGB.icc  Problemet åtgärdas genom att installera om Acrobat X eller genom att köra om installationsprogrammet Acrobat X (.pkg) för att installera om profilerna. [2674888]   

Acrobat X och Acrobat 9 på samma dator

 • När både Acrobat 9 och Acrobat X är installerade på samma dator så ersätts Acrobat X Save av Acrobat 9 som PDF-funktionsmakro i Library/Automator. Detta gör att Acrobat X kraschar. Rekommendationen är att inte installera Acrobat 9 och Acrobat X på samma dator. [2736944]

Webbläsare

 • (Mac OS X 10.6.4) När Reader X är installerat skapas AdobePDFViewer-plugin-modulen i mappen \Arkiv\InternetPlugins med version 10.0 behörighet rot\hjul. Om Acrobat 9 eller Reader 9 har installerats därefter är Reader X (10.0) AdobePDFViewer plugin-program fortfarande installerat. I det här fallet kan du inte ändra Acrobat\Reader 9.0-inställningen Visa PDF i webbläsare för att inaktivera PDF-visarens plugin-program eller ändra versionen till 9 från 10. Detta problem uppstår endast när Reader X har installerats först. Lösningen är att manuellt ta bort Reader X-plugin-programmet och sedan välja 9.0-plugin-programmet från alternativet Visa PDF i webbläsare. (Acrobat/Adobe Reader > Inställningar > Internet) [2751439] 
 • Det senast installerade AdobePDFViewer-plugin-programmet upprätthålls inte. Om du exempelvis installerar Reader 10.0.1 och senare installerar Acrobat X är det Acrobat som skall vara standardprogrammet att visa PDF i en webbläsare. Istället är standardprogrammet Reader. Speciallösningen är att ta bort AdobePDFViewer.plugin från /Library/Internet Plug-Ins. Om du efter det installerar Acrobat X är PDF-visarens plugin-program installerat och associerat med Acrobat X. [2801058, 2800287]  

Kommentarer och anteckningar

 • Lokaliserade namn på anteckningar visas inte i sin helhet i PDF-filen med sökresultat för japanska. Endast de tre sista tecknen visas och det går inte att avgöra vilken typ av kommentar det är. Du ser t.ex. "era test" i stället för "Markera test" på svenska. Detta beteende fungerar som det ska [2712837]
 • När en fil med många anteckningar (exempelvis 3000) öppnas och alla anteckningar markeras i rutan Kommentarer så kan det medföra att Acrobat eller Reader hänger sig. [1700615]

Samarbete – e-postbaserad granskning 

Dialogrutan för sammanfogning visas före dialogrutan för Flash-multimedia, så initieraren kan inte sammanfoga kommentarer med den ursprungliga PDF-filen. Det här problemet kan inträffa vid e-postbaserad granskning om den ursprungliga PDF-filen innehåller multimedia. Här är ett typiskt scenario:

 1. Öppna en PDF-fil med multimediainnehåll, lägg till en anteckningskommentar och spara PDF-filen.
 2. Välj Kommentarer > Bifoga för e-postgranskning och skicka PDF-filen med e-post.
 3. Granskaren öppnar PDF-filen, väljer Verktyg > Kommentering & markering > Rad och lägger till en rad i dokumentet.
 4. Granskaren klickar på knappen Skicka kommentarer för att skicka sina kommentarer.
 5. Initieraren dubbelklickar på PDF-filen som är bifogad i e-postmeddelandet från granskaren.
 6. När dialogrutan för att sammanfoga kommentarer visas klickar vederbörande på Ja.

Dialogrutan för multimedia visas och felmeddelandet om den uppgift som pågår visas ovanpå den. Om du klickar på OK visas ett meddelande om att granskningsdokumentet inte går att hitta. [1918612]

Samarbete – spårningsfunktionen

 • Versala ASCII-tecken och dubbelbyte-tecken i filnamnet visas inte korrekt i spåraren. Samma problem förekommer i dialogrutan för att skicka formulär. Problemet förekommer i Mac OS 10.5.6 (9G21), men inte i Mac 10.5.5. Rutan för webbadress och rubriken i Safari visar samma tecken. Lösningen är att uppdatera till Mac OS 10.5.8. [2256138]

Samarbete – delad granskning

 • Det går inte att skicka en fil för delad granskning mer än en gång. [1779748]
 • {Åtgärdat i 10.1} Initieringen av en delad granskning misslyckas för en fil som öppnas från en nätverksplats. Detta fel inträffar när du skapar granskningsfilen på samma delade plats där filen ursprungligen fanns plats med hjälp av en sparad profil. Ett felmeddelande kan visas: "Kommentarsdatabasen får inte finnas på samma plats som dokumentet. Välj en annan plats för kommentarsdatabasen. En lösning är att initiera en delad granskning genom att välja alternativet Intern server och sedan ange all information om nätverksplatsen. [2737699]

Adobe Digital Editions

Förbättrat skydd

 • Reader visar en annan varning när förbättrat skydd är aktiverat än när det är inaktiverat om du öppnar en fil som använder japanska teckensnitt. Lösningen är att installera den senaste versionen av paketet med japanskt språkstöd. [2713868]

Teckensnitt

 • (Japanska) Standardteckensnittet i verktyget Lägg till eller redigera text (skrivmaskinsverktyg) ska vara Kozuka Mincho Pr6N R (KozMin) som i Windows. Endast det första (efter installation) teckensnittsvalet berörs. Rekommendationen är att ändra teckensnittet till den korrekta inställningen, som sedan blir standardinställningen. [2870914] 

LiveCycle

 • Acrobat X och Reader X kan enbart anslutas till LiveCycle ES2 SP1 och senare serverversioner. [2514825]
 • {Åtgärdat i 10.0.1} Endast 64-bitars Reader-webbläsare för Mac: Rights Management avbryts för PDF-filer med Ubiquity Level 2 i 64-bitarsläge i Reader X inuti Safari-webbläsaren. Lösningen är att använda Reader X i 32-bitarsläge. [2688555] 

Skapa PDF-fil

 • Lokaliserade komprimeringsalternativ i PDF-jobbinställningar återgår alltid till Inget (tjeckiska, polska och ungerska). Lösningen är att starta Distiller på engelska genom att ta bort de lokaliserade lproj-filerna från resursmappen i Distiller-programmet. [2585347]

PDF-portföljer

 • Reader visar skräptecken när du förhandsgranskar webbinnehålls-HTML när webbsidan omdirigerar till ett PDF-dokument på webbservern. [2711118]
 • När en portfölj som innehåller skyddade PDF-filer skapas i Acrobat 9 och sedan öppnas i Acrobat X så är miniatyrbilderna för de skyddade PDF-filerna mindre än förväntat. [2723975]

Spara som

 • När du sparar en PDF till en Microsoft Word DOCX-fil körs OCR på sidor som redan har OCR:ats med Sökbar bild. Resultatfilen innehåller inläsningsfel. Den ursprungliga, korrigerade texten bör sparas separat innan filen sparas i docx-format. [2715278]

Skanning

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy