Det här dokumentet innehåller kända fel och felsökningstips som inte nämns i dokumentationen för Acrobat och Reader. Adobe identifierade följande problem när Acrobat XI och Reader XI lanserades. Separata TechNotes eller kommentarer behandlar problem som uppstått efter lanseringen av den här versionen. Om en uppdatering korrigerar ett problem anges versionsnumret. Fel som förknippas med ett problem som behandlas i det här dokumentet visas inom hakparenteser[ ].

Se support för Reader eller support för Acrobat för mer information om kända fel och problem som har identifierats nyligen.

Adobe-ID

Acrobat XI Pro programmet innehåller ”AdobeID” konceptet. Adobe ID är valfritt, när ett serienummer anges.

Aktivering

Acrobat XI ger en tidsfrist tills aktivering krävs. Det är möjligt att du inte kan aktivera eftersom du inte ansluten till internet. Efter utvärderingsperioden uppmanas du att aktivera produkten (datorn måste vara ansluten till internet). När utvärderingsperioden tagit slut, måste datorn aktiveras innan du kan fortsätta använda produkten.

Flash krävs för att visa swf-filer och portföljens innehåll i pdf-filer

Flash Player ingår inte längre i Acrobat och Reader. Flash Player behövs för att Acrobat och Reader ska visa SWF-filer och portföljens innehåll i pdf-filer. Om ditt system inte har Flash Player, och du önskar att visa SWF-filer och portföljinnehållet som finns i PDF-filer så måste du installera Flash Player. Om du öppnar en PDF-FIL som kräver flash öppnas en dialogruta som uppmanar dig att hämta och installera den senaste versionen av Flash player. Gå hit för att installera flash:

Acrobat-installationens anteckningar

PDF filnamnstillägg och register

Den senast installerade programversionen ”äger” Acrobat- eller Reader-registeruppgifter och .pdf filnamnstillägg.

Före installation

Innan du installerar Acrobat eller Reader, se avsnitten inloggningen distribution-/installation- och distributionanpassning, för att se om några av dessa situationer gäller.

Adobe FormsCentral och installation

Innan installation kan du behöva ta bort följande mappar:

 • Windows: \ AppData\ roaming\ com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease
 • Mac OS: ~/Library/Preferences/com.adobe.formscentral.FormsCentralForAcrobatPreRelease

Windows Acrobat-installation och avinstallation

 1. Avsluta alla program.
 2. Viktigt: Avinstallera tidigare förversion av Acrobat XI innan du installerar den nya versionen.
 3. För användare som installerar Acrobat på en 64 -bitarsdator via MSI på kommandoraden, ange den publika egenskapen ”IGNOREVC10RT = 1” för att fortsätta installationen om körning VC10 inte finns på datorn. Annars slutar installationen. Om VCRT inte hittas, visas en dialogruta i användargränssnittläget, som frågar om du vill fortsätta eller avbryta installationen. Om installationen görs via setup.exe avbryts den aldrig då den alltid godkänner den här egenskapen när Acrobat MSI skapas.
 4. Om du inte installerar via MSI, följ anvisningarna nedan för en gränssnittsbaserad installation.
 5. Dubbelklicka på Ssetup.exe för att påbörja installationen.
 6. Välj språk i språkvalsdialogen och klicka på ok.
 7. Klicka Nästa på Adobe Acrobat XI Pro konfigureringsskärmen.
 8. Installationsprogrammet beräknar skivutrymmekrav och letar efter tidigare versioner. Om en tidigare version av Acrobat Pro hittas, t.ex. Acrobat X Pro, tryck på fortsätt för att avinstallera den.
 9. Licensskärmen visas. Ange ditt serienummer eller installera i utvärderingsläge.
  Observera! Om du har köpt ett prenumerationsalternativ omdirigeras du till utvärderingslägets installationsarbetsflöde.
 10. Välj din installationsnivå (standard rekommenderas) och klicka sedan på Nästa.
 11. Ändra installationskatalogen (om det behövs), annars är standardkatalogen synlig. Klicka på Nästa.
 12. Klicka på installera; installationen fortsätter nu.
 13. Om det finns processer som körs som är i konflikt med installationen kommer installationsprogrammet att uppmana dig att stoppa processerna innan du kan fortsätta installationen. Stäng processerna och klicka sedan på installationsprogrammet för att slutföra installationen.
 14. Den sista dialogrutans konfigurering är avslutad; klicka slutför.Acrobat kan nu startas.

Starta först och följ ADOBE-ID instruktionerna

 1. Godkänn EULA vid programstart. Om en tom EULA-skärm visas (endast Mac OS), se avsnittet om Tom EULA skärm ovan.
 2. Inloggningsskärmen kommer att visas, om du inte angav ett serienummer under installationen. Välj logga in, på inloggningsskärmen. Ange dina ADOBE-ID autentiseringsuppgifter. Skapa ett ADOBE-ID om du inte har ett. Klicka på Logga in.
 3. Registreringsskärmen kommer att visas, om du angav ett serienummer under installationen. På registreringsskärmen anger du dina ADOBE-ID uppgifter. Skapa ett Adobe ID om du inte har ett. Klicka på Logga in.

Programmets språk i användargränssnittet

Under installationen väljer du det språk som du vill installera. Var noga med att välja språket som du har köpt. Om du upptäcker en språkavvikelse, avinstallera och installera om Acrobat för det språk som du har köpt. Det engelska användargränssnittet ingår, och du kan växla till engelska genom att välja redigera > inställningar > språk. När du har ändrat språket, stäng av och starta om Acrobat för att inställningarna ska gälla. Om din licens tillåter alla språk kan du lägga till eller ta bort språk genom att följa dessa steg:

 1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen (XP) eller Program och Egenskaper på Kontrollpanelen (Windows 7).
 2. Välj Acrobat XI Pro och tryck ändra.
 3. Välj Ändra och lägg till eller ta bort språk.

Serienummerdialogrutan kasserades när du försökte skriva ut till Adobe PDF

NYTT i 11.0.1- Problemet inträffar vid uppdatering till 11.0.1, om alla villkoren som nämns nedan gäller:

 1. Acrobat serienummerspråket är enbart engelska och operativsystemspråket är icke-engelskt, till exempel franskt operativsystem och engelskt serienummer.
 2. Acrobat startades aldrig för aktuell användare.
 3. Installationen av Acrobat gjordes via kommandoraden, och inte via ett UI installering.
 4. Användaren skriver ut en fil till Adobe PDF-skrivaren eller högerklickar på ett dokument och väljer ”Konvertera till PDF”.

Resultat: Serienummerdialogrutan visas och PDF-filen skapas inte.

Åtgärd 1: Starta Acrobat minst en gång innan du skriver ut till en PDF-fil som åtgärdar problemet för användaren på den här datorn.

Åtgärd 2: För att lösa problem för alla användare på datorn, skapa registernyckel” HKLM \program\ [wow6432node \adobe\adobe Acrobat\ 11,0\\ aktuellt språk med\ ”standard” acrobat.dll [3488414]. För mer information, Se seriedialogrutan som visas.

För att avinstallera Acrobat

 • Inaktivera, genom att välja hjälp >, inaktivera, innan du avinstallerar den tidigare versionen.
 • Avinstallera därefter programmet via ”lägg till eller ta bort program” i Kontrollpanelen (XP), eller i program och funktioner i Kontrollpanelen (Windows 7).
 • Starta om din dator, när avinstallationen har avslutat.

Acrobat för Mac OS installation och avinstallation

Följ anvisningarna nedan för att installera programvara eller för att uppgradera en tidigare version. Om du köpte Acrobat som en nedladdning rekommenderar vi att du säkerhetskopierar nedladdningspaketet, helst på dvd.

Installera och starta Acrobat XI på Mac OS

 1. Anslut datorn till internet.
 2. Starta installationen:
   --Om du köpte Acrobat på dvd ska du sätta in skivan i dvd-enheten. Du kan då se programfilerna på skärmen.
  --Om du köpte Acrobat som en nedladdning ska du dubbelklicka på DMG-filen för att starta bildfilen som en volym.
 3. Dubbelklicka på Adobe Acrobat XI Pro installationspaketet (.pkg) för att starta installationen. Klicka på Fortsätt.
 4. Klicka på fortsätt när ReadMe filen visas.
 5. Licensskärmen visas och uppmanar dig att ange ditt serienummer. Det är inte nödvändigt att ange ett serienummer, om du använder produkten i utvärderingsläge eller om du köpt en prenumeration. Om du anger ett serienummer, säkerställ att datorn är ansluten till internet.
  Observera! Installationen i utvärderingsläge tillåter att du använder programmet under en utvärderingsperioden på 30 dagar.
 6. Fyll i serienumret för att få din programkopia. Serienumret för enskilda inköp finns på DVD-omslaget. Det är på kvittosidan för ESD (digital programleverans) köp, som görs via Adobe Store. För enskilda nedladdningar finns även serienumret för de licensierade inköpen på sidan med din orderhistorik på http://www.adobe.com. Om du handlade via Adobe Licensing Website så finns serienumret på din sida på http://licensing.adobe.com.
 7. Nästa skärm är installationsskärmen. Du kan markera eller avmarkera produktkomponenterna som du vill installera, och även ändra installationens sökväg. Klicka på installera när den är slutförd.
 8. Vid uppmaning, ange dina administratörsautentisering för att fortsätta installationen.
 9. Klicka på slutför, när installationen är klar.
 10. Acrobat installeras i katalogen för ”/Applications/ Adobe Acrobat XI Pro”. Gå till katalogen och starta Acrobat. Acceptera slutanvändaravtalet när Acrobat startas.
 11. Om du angav ett serienummer under installationen, se steg 12 nedan. Om du använder Acrobat i utvärderingsläge eller en prenumeration (endast Pro) kommer skärmen inloggning krävs att visas. På den obligatoriska inloggningsskärmen klickar du på Logga in. Ange dina Adobe ID inloggningsuppgifter på inloggningsskärmen. Om du inte har ett Adobe ID, klicka då på Skapa ett Adobe ID. Ange den efterfrågade informationen. Klicka sedan, Skapa. Följ sedan anvisningarna för att skapa ett konto. Klicka på Logga in.
 12. Registreringsskärmen kommer att visas, om du angav ett serienummer under installationen. På registreringsskärmen, anger du dina ADOBE-ID uppgifter. Om du inte har ett Adobe ID, klicka då på Skapa ett Adobe ID, och fyll i de detaljer som efterfrågas. Klicka sedan, Skapa. Följ instruktionerna för att slutföra skapande och registrering av ditt ADOBE-ID. Alternativt, tryck på hoppa över.
  VIKTIGT: Anslut till internet för att aktivera din kopia av programmet. Kopian måste aktiveras inom 30 dagar. Programet slutar fungera efter 30 dagar.

Tom EULA-skärm

KORRIGERAT i 11.0.01- Problem: Endast mac. Vid start visas en tom EULA-skärm som inte kan accepteras, och Acrobat körs inte. Det här problemet kan uppstå om du har produkter som installerats från CCM, eller från Creative Suite försökte installera Acrobat XI från en annan källa.

Åtgärd: Starta en annan produkt, som är en del av CCMEN eller Creative Suite och inaktivera den via hjälp > inaktivera. Avsluta programmet. Starta sedan Acrobat och godkänn EULA. För CCM produktsprenumeration, starta programmet och välj Licensiera den här programvaran för att aktivera CCM på nytt. Om det är ett cs-program, starta det och aktivera det på nytt. [3338419] Se även: En tom EULA-skärm visas när Acrobat XI startas .

För att avinstallera Acrobat XI i Mac OS®

 1. Dubbelklicka på Avinstallationsprogrammet för Acrobat XI.
 2. Avinstallera Acrobat genom att följa anvisningarna på skärmen.
 3. Vid uppmaning, ange din administratörsautentisering för att fortsätta avinstallationen.
  Observera: Endast Adobe Acrobat XI-filer avinstalleras från systemet. Adobe Reader-filer, Acrobat användardata och filer som delas med andra Adobe-program tas inte bort
 4. (Valfritt) Flytta de Adobe PDF-inställningsfiler som du skapade från mappen Library/Application Support/Adobe PDF och dra mappen till papperskorgen.

Kända problem

Tillgänglighet

 • Problem: När du startar Acrobat XI för första gången när skärmläsaren körs, hamnar
  inte fokus i EULA omedelbart. Åtgärd: Tryck på Tabb tills du kommer till EULA-knapparna.[2704224]
 • Problem: Knappar i EULA, avaktiveringen och registreringsdialogrutorna svarar inte när returtangenten hålls nertryckt. Åtgärd: Tryck på blanksteg eller använd musen. [3144180, 3327992]
 • Problem: jaws kan inte läsa PDF-fil i Reader och Acrobat skyddat läge, i Firefox 4.
  [2866957] Åtgärd: Stäng av skyddat läge.
 • Problem: Internet Explorer: jaws kan inte läsa PDF i skyddat läge, om
  dokumentet inte laddas om i webbläsarfönstret. En annan åtgärd är stänga av skyddat läge. [2747010]

Webbläsare

 • KORRIGERAT i 11.0.01- problem: En grå/blank skärm visas när du väljer ” litar på den här värden endast den här gången” eller ”lita alltid på den här värden” i webbläsaren. Detta problem inträffar med IE, Firefox och Chrome. Åtgärd: Stäng av Skyddat läge (inställningar > säkerhet (förbättrad) > alla filer). [3329058]
 • Problem: När användare uppgraderar till Firefox 19 eller senare, öpppnas inte PDF-filen i Firefox med det ursprungliga PDF visningsprogrammet. De öppnas inte i plugin-programmet Adobe PDF. Problemet inträffar även i tidigare versioner av Acrobat och Reader.

Åtgärd: Du kan manuellt ändra inställningarna för att se pdf-filer i Firefox med hjälp av plugin-programmet Acrobat/Reader Adobe PDF-läsaren i Firefox. I Windows, välj Firefox från Firefox-menyn. Välj därefter Verktyg > Alternativ > Program > Typ av innehåll ”Portabelt Dokument Format (PDF)” och att förbind det att öppna sig med ”använd Adobe Acrobat (i Firefox)”. I Macintosh, välj Firefox från Firefox-menyn. Välj sedan, inställningar > program > innehållstyp” Portabelt Dokument Format (PDF)” och förbind det för att öppna sig med” Använd Adobe Acrobat NPAPI insticksprogram”. [3504563]

Se även konfigurera en webbläsare för att använda plugin-programmet för Adobe PDF.

Problem: När du återger PDF i safari på Mac OS X 10.9.2, är Zoom, Sidnummer- och Sökfält svarta. Det här problemet är inte reproducerbart i Mac OS X 10.9.1. [3692624]

Citrix

 • Problem: CITRIX: Acrobat och Reader 11 stöder inte direktuppspelningsprogrammet i Citrix. [2810983]

Moln integration

 • Problem: Inloggningsfönstret för Acrobat.com fungerar inte korrekt med Internet Explorer 7. Lösningen är att uppgradera till Internet Explorer 8.
 • Problem: I Windows 7 kan du inte logga in på office 365 från Acrobat, om inte” fortsätt vara inloggad” är markerat. [3801175]
 • Problem: Endast Macintosh. När du använder acrobat.com på Mac, måste den använda webbläsaren safari minst vara safari 5,1. Åtgärd: minst safariversion 5,1 för användning.
 • Problem: Endast Macintosh. Om plugin-program från tredjepart har installerats, såsom PitStop 11, kan Acrobat krascha när du sparar filer till Acrobat.com. [3332839]

Användning/installering

 • Problem: När du installerar eller startar Acrobat visas dialogrutan; ingen internetanslutning. Välj aktivering offline och att följ stegen för att skapa en frågekod för att slutföra aktivering offline.
 • Problem: Om du inhandlade en uppgradering av Acrobat XI Pro, och du önskar att uppgradera till Acrobat XI Pro från Creative Suite 6, och Creative Suite 6 är redan närvarande på systemet, avkänner Acrobat XI Pro inte det. Under start ber Acrobat XI Pro om den kvalificerande produkten och produktens serienummer. Välj Acrobat X Pro som den kvalificerande produkten och ange därefter serienummer för Creative Suite 6. [3324657]
 • Problem: Mac-installationsprogrammet installerades inte om startvolymen är skiftlägeskänslig.
  Åtgärd: installera på en volym som inte är skiftlägeskänslig [2594334]
 • Problem: Det här problemet gäller enbart Windows. Felet ”Hittar inte PDFMaker-resursfilerna ” visas för Microsoft Word när Acrobat XI installeras och Acrobat X redan finns på samma dator. Om användaren åtgärdar eller avinstallerar Acrobat XI, visas samma felmeddelande för Acrobat X Standard. Användaren måste åtgärda Acrobat X Standard så PDFMaker är kompatibelt med det igen. [3327895]
 • Problem: Endast Windows. När Acrobat XI Pro är installerat, tas LiveCycle Designer med tidigare versioner av Acrobat XI Pro bort. [3298879]

Användning/installering

 • NYTT: Endast Acrobat 11 - Problem: När ett nytt Acrobat 11 installeras, öppnas inte en PDF-fil upp vid dubbelklickning [3647125]
  Orsak: Även om registreringen är avslutad och EULA har godkänts, så behöver Acrobat öppnas minst en gång innan, för att en PDF-fil ska kunna öppnas direkt med dubbelklick.
 • Nyligen upptäckt i 11.0 problem: Gäller endast Macintosh . Installation av Acrobat 11,0 och därefter uppgradering till 11.0.4 på en dator, som är van vid att ha Acrobat 9 eller 10, uppgraderas inte alltid korrekt. Du kan se ett felmeddelande, men du kan fortfarande starta Acrobat 11,0. När du sedan uppgraderar till 11.0.4 under uppgraderingsprocessen rapporterar Acrobat att ett problem med filen har uppstått (com.adobe.PDFAdminSettings.plist) i mappen Library/preferences. Alternativt är inställningen ”öppna i låg upplösning” nedtonad.

Lösning:

1 Avinstallera Acrobat 11.

2. Ta bort fil com.adobe.PDFAdminSettings.plist från mappen Library/preferences.

3. Installera Acrobat 11.0 på nytt och välj Hjälp > kontrollera om det finns uppdateringar för att uppgradera till 11.0.4 vid start. Uppgraderingen till 11.0.4 slutförs.

4. Om problemet kvarstår, kontrollera att NSHighResolutionCapable är inställd på ”true” i filen Info.plist file i

/Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents

Tangenten visas i filen Info.plist file som:

NSHighResolutionCapable

och värdet är inställt på: <true/>

Om NSHighResolutionCapable inte är inställd på true, ändra så att < true/> visas  

5. Öppna därefter ett terminalfönster och skriv följande:

touch /Applications/Adobe\ Acrobat\ XI\ Pro/Adobe\ Acrobat\ Pro.app/

6. Kontrollera inställningen ”öppna i låg upplösning” igen. Den är nu påslagen. [3631065]

 • Problem: När du installerar eller startar Acrobat visas dialogrutan; ingen internetanslutning.

Åtgärd: Välj aktivering offline och att följa stegen för att skapa en frågekod för att slutföra aktiveringen offline.

 • Problem: Om du har köpt en Acrobat XI Pro Upgrade, och du vill uppgradera till Acrobat XI Pro när Creative Suite 6 och Creative Suite 6 redan finns i systemet, så kommer Acrobat XI att misslyckas att identifiera det.
  Åtgärd: Vid start frågar Acrobat XI Pro efter den kvalificerande produkten och produktens serienummer. Välj Acrobat X Pro som den kvalificerande produkten och ange därefter serienummer för Creative Suite 6. [3324657]
 • Problem: Mac installationsprogrammet installerar inte om startvolymen är skiftlägeskänslig.

Åtgärd: Installera på en volym som inte är skifteslägeskänslig [2594334]

Användning/Specialanpassning

En resurs för att lära dig mer om Acrobats funktioner för företagsanvändning, inklusive guide för specialanpassning,, som är adminguide för företag

 • Problem: Ett företag vill inte att användare måste aktivera sin kopia av Acrobat eller ange Adobe-id. Den aktuella situationen gäller när datorn inte är ansluten till internet.

Åtgärd: Använd specialanpassningsguiden för att stänga av aktivering och ADOBE-ID innan installation av Acrobat. För information om specialanpassningsguiden, se Adminguiden för företag.

 • Problem: Om du har en verifierad proxy i systemet, går det inte att ange användarnamnet och lösenordet via etableringverktyget APTEE. Det gick inte att verifiera serienumret. Åtgärd: Använd ett offline-undantag. [3158635]

Elektroniska underskrifter

 • ÅTGÄRDAT i 11.0.01- problem: Om en PDF-FIL innehåller två signaturer och signatur två tre länkar i kedjan (signaturen # 1 är från en självsignerad cert), därefter rapporteras på Mac, Acrobat och Reader att slutenheten (signerarens) certifikat har en ogiltig underskrift. I Windows rapporteras inte felmeddelandet ogiltig underskrift.

Lösning: Tillämpa uppdateringen 11.0.01. [3328208]

Dynamiska stämplar

I 10.1.10 och 11.0.07, dynamiska och egna stämplar i ett delat granskningsdokument är inte synliga när du har stängt och öppnat PDF-FILEN igen. När PDF-FILEN öppnas igen, genom att klicka på publicera kommentarer knappen visas ”# borttagna kommentarer” med” #” antalet stämplar som finns i dokumentet.

Förbättrad säkerhet och Internet Explorer

Problem: Windows säkerhetsserverprompt (visar att innehållet som kommer från en webbplats har blockerats av Internet Explorers förbättrade säkerhetskonfiguration) visas inte när dialogrutan för inloggning visas när du loggar in. Resultatet är att ingen säkerhetsprompt visas. Om användaren nu försöker att klicka knappen för inloggning efter att ha angett giltiga inloggningsuppgifter, så händer ingenting.

Åtgärd: Trust https://adobeid-na1.services.adobe.com och https://www.adobe.com i Internet Explorers skyddsinställningar; därefter startas inloggningen på datorn. [3757146]

Förbättrat skydd och Internet Explorer 9

 • Problem: Det går inte att lägga till/att ta bort webbplatser i betrodda webbplatser, begränsat webbplatskategori i internetalternativ i webbläsaren från Acrobat inställningar. Du kan inte ta bort befintliga betrodda webbplatser eller lägga till en webbplats i listan över befintliga. Åtgärd: Ändra internetalternativen i Dialogrutan i Internet Explorer 9. (Verktyg > internetalternativ) [3171074]

Hjälp

 • KORRIGERAT i 11.0.01- problem: Reader XI öppnar inte hjälpinnehåll när Adobe Help installeras

Lösning:

 1. Installera Reader XI.
 2. Installera Adobe Community Help (CHC) från http://www.adobe.com/support/chc/ (Se till att först installera Adobe AIR och Flash Player.)
 3. Starta Adobe hjälp från start-menyn > Program meny.
 4. Öppna dialogrutan Inställningar i CHC.
 5. Aktivera Adobe Reader X i panelen nedladdningsinställningar.
 6. Gå till den lokala innehållspanelen (i CHC-dialogrutan Inställningar) och hämta/uppdatera med Adobe Reader X.
 7. Stäng CHC.
 8. Koppla ner dig från internet.
 9. Starta om Reader XI och välj Hjälp > Hjälp Adobe Reader XI.

Om du väljer Hjälp > Hjälp Adobe Reader XI när systemet inte har nätverksanslutning öppnar Reader upp hjälpinnehållet i nedkopplat läge i standardwebbläsaren [3300851]

 • FIXAT i 11.0.01 - Problem: Webbläsaren hänger sig (arh.exe blockeras, när skyddat läge i Internet Explorer är PÅ), när du öppnar Acrobat, eller Reader Hjälp från Acrobat dokumentmeddelandefält. Åtgärd: I stället för att markera Tillåt, välj alternativet Tillåt inte. Alternativt stäng av Internet Explorer skyddat läge. [3317076]

Hi DPI och retina-skärmar

 • FÖRBÄTTRAT (Macintosh) i 11.0.04- problem: Trots att beteendet förbättrats för Macintosh finns några ikoner i Acrobat och Reader som ser pixlade ut när de visas på Apple retina-skärmar på Macintosh-datorer och när de visas på Hi DPI-skärmar på Windows-datorer. Det finns ingen åtgärd. [3511828]

LiveCycle Designer

 • LiveCycle Designer ingår inte i Acrobat XI Pro för Windows. Detta beteende är avsiktligt.

livecycle Formulär, Live Cycle arbetsyta och Skyddat läge

 • Problem: XFA-FORMULÄR och LC-arbetsyta stöds inte i Skyddat läge PÅ -läge för Acrobat/Reader 11.0.

Beskrivning: När du öppnar ett XFA-FORMULÄR med Skyddat läge för Acrobat/Reader 11,0 genereras ett gult fält. En tom PDF-fil visas istället för det faktiska formuläret.

Metoder att kringgå problemet:

a) Om servern är i intranätet, bör du överväga att använda alternativet; aktivera Skyddat läge för osäkra platser.

b) Växla från Skyddat läge genom att lita på formuläret en gång eller permanent.

c) Stäng av Skyddat läge.

  Lägg också märke till att i LiveCycle arbetsyta först visar en tom sida med ett gult fält för skyddat läge, när arbetflödet öppnas. Även, LiveCycle trycker ner en Slutför-knapp samtidigt. Den här knappen är inte inaktiverad, och användaren kan inte se formuläret men kan fortfarande skicka arbetsflödet. [3316200]

Öppnar en PDF

PDFMaker för AutoCAD

 • Problem: När du försöker konvertera filer till PDF för ACAD 2013, visar Acrobat 2013 felmeddelandet,” ett oväntat fel uppstod. PDFMaker kunde inte skapa Adobe PDF.” Åtgärd: Öppna DWG filen i AutoCAD 2013 och ändra dess filformat till en äldre version (AutoCAD 2010/2011/2012). [3163139]

PDF-ägarskap

 • KORRIGERAT i 11.0.01- Problem: Endast Reader: ” Välj pdf-standardhanterare” inaktiverad när det skyddade läge i Reader är AV i Windows 8 64 bit. Steg:

1. Installera Reader på Win8 64 bit

2. Starta Reader och stäng av PM (inställningar > säkerhet (förbättrad)

3. Avsluta Reader

4. Starta IE10 och öppna en PDF-fil

5. Ctrl + K > Allmänt

Resultat: ”Välj pdf-standardhanterare” är inte inaktiverad som i Acrobat.

Åtgärd: Installera uppdateringen 11.0.01 för att åtgärda problemet. [3313895]

 • Problem: Ägarskap återställs inte när ägarskap överförs till Reader XI och Reader XI avinstalleras därefter. Åtgärd: Reparera Acrobat. [3325450]

PDF utskrift

 • Problem: När du skriver ut ett PDF dokument med hjälp av häftesutskrift kan resultatet bli inkonsekvent och felaktiga beroende på vilken skrivare som används. Skrivare där problemet kan ses är HP 4700 och HP 2840 All-i-En. [2782167, 2390174]
 • Problem: Endast windows 7. För dirigerades PS-skrivare visar Acrobat alltid ”aktuell RGB” färgprofil. För färgpostscript-skrivare bör den aktuella cmyk-profilen visas. För monokroma postscript-skrivare bör den aktuella gråskalaprofilen visas. Steg:
 1. Installera en PostScript färg och en monokrom skrivare i Windows XP.
 2. Använd Mstsc.exe för att flytta skrivbordet till en Windows 7 dator från den här datorn.
 3. Öppna en PDF-fil på Windows 7 datorn.
 4. Tryck på Ctrl + P, och välj sedan ” omdirigerad skrivare” > Avancerat.
 5. Se vad som visas i Färgmodellen. Aktuell RGB visas.

Det finns ingen åtgärd [2683045]

PDF-skrivare

 • Problem: Adobe pdf-skrivarens anpassade sidstorlek är begränsad till 600 dpi. För högre upplösningar,såsom 1200 dpi, kan utskriften resultera i ett skrivarfel, och inget dokument skrivs ut.

Lösning: Använd en anpassad sidstorlek med mindre upplösning än 600 dpi [2684339]

 • Problem: PDF-skrivaren (Distiller) fungerar inte tillsammans med PPT-filer i Win XP 64 bit.

Åtgärd: För Windows XP Service Pack 2 för 64 -bitarsversion och Windows server 2003 R2 (64 -bitars) krävs Microsoft hot fix KB -930627. Mer information finns i Microsoft hjälpdokument, [3329063].

Portföljer

 • Problem: Acrobat och Reader visar skräptecken (källkoder) vid förhandsvisning av webbinnehåll med URL som omdirigerar till en PDF på webbservern. Det finns ingen åtgärd.  [2711118]

Skyddat läge i Reader

 • KORRIGERAT i 11.0.01- problem: Den genererade systemrapporten visar Sandlådor som ”AV” när skyddat läge är AKTIVERAT och ”PÅ” när skyddat läge är INAKTIVERAD. Om du vill generera systemrapporten på huvudmenyn Väljer du Hjälp > Onlinesupport > generera systemrapporten.
  Lösning: Tillämpa uppdateringen 11.0.01. [3324650]
 • KORRIGERAT i 11.0.01- problem: Webbläsaren hänger sig när Acrobat/Reader hjälp öppnas från dokumentets meddelandefält, eftersom arh.exe förhindras vid skyddat läge i Internet Explorer.

Tillfällig lösning: Inaktivera skyddat läge i webbläsare eller använd Tillåt inte alternativ vid prompten alternativt gör 11.0.01 uppdatering. [3317076]

Skyddad vy

 • KORRIGERAT i 11.0.1- problem: En dialogruta med texten ”den här åtgärden är inte tillåten eftersom dokumentet inte är betrott. Anser du att detta är ett betrott dokument? utlöses när du sparar ett PDF-formulär centralt. Ingenting händer även om användaren väljer ’Ja' dokumentet är betrott. Det händer bara när de Skyddat lägeinställningar är PÅ (alla filer eller filer från potentiellt osäkra platser).
  Åtgärd: Stäng av skyddat läge i dialogrutans (avancerade) säkerhetsinställningar. [3318631]

Safari

Problem: Insticksprogrammet safari PDF gör att safarifilen > spara som funktion misslyckas med ”dokumentet” [filnamn]” kunde inte exporteras som ”[filnamn]”.”

Steg:

 1. Kontrollera att Safari 5.1.5 eller senare är installerad.
 2. Se till att Adobe Acrobat Pro 10.1.3 eller senare (inträffar med Acrobat XI Pro) är installerad.
 3. Ladda upp en PDF-fil i Safari.
 4. Välj Arkiv > Spara som
 5. Klicka på OK, i dialogrutan Exportera som.
 6. Safari visar felmeddelande: ” Dokumentet” [filnamn]” kunde inte exporteras som” [filnamn]""

Åtgärd: Använd Acrobats sparaknappar som finns i hud-displayen (HUD) eller i verktygsfältet. HUD är det flytande verktygsfältet som tonas in och ut när du placerar pekaren längst ned i PDF-FILEN. [3203840]

Problem: Det går inte att skriva ut med Safari-fil > skriv ut. Förhandsgranskningen är tom, och utskrifterna skrivs ut blanka.

Åtgärd: Använd spara knapparna i Acrobat hud-displayen (HUD) eller i verktygsfältet. HUD är det flytande verktygsfältet som tonas in och ut när du placerar pekaren längst ned i PDF-FILEN. [3216193]

Spara som Word

 • Problem: Spara som Word-dokument skapar inte korrekta ord-utdata från hebreisk text i PDF-filer. Det finns nu en åtgärd [2838335]

Skanning

 • NYTT i 11.0.09- problem: Inläsningsalternativ syns inte i ICA-window i Mac 10.10.1 (Yosemite) [3860498]
  Åtgärd: Klicka på någon av kontrollerna, anpassad storlek, bildkorrigering och så vidare, och inläsningsalternativen visas.
 • Problem: När du använder automatisk dokumentmatare med ett kompakt ICA-fönster, misslyckas skanningen. Ica-dialogrutan avslutas och alla öppna dokument stängs ner. Problemet gäller för skanners såsom HP OfficeJet 8500 och Canon MX 868. Inträffar i Mac OS X 10.7.4.

  Åtgärd: När ICA läser in det här fönstret för den första skanningen med skannern, bör användaren växla till det detaljerade ICA-fönstret för att undvika problemet. En annan åtgärd är att: klicka på visa detaljer i ICA-dialogrutan för att öppna ett detaljerat fönster och ange de önskade inställningarna. [3169060]

  • UPPDATERAT i 11.0.06- problem: Färgskanning fungerar inte via Image Capture i Mac 10.7.5

  Steg:

  1. Starta Acrobat Pro för Mac 10.7.5 och gå sedan till dialogrutan inställningar.

  2. Gå till Konvertera till pdf och ändra skannerns drivrutin från” TWAIN” till ImageCapture”.

  3.Gå till Fil- > skapa > PDF från skanner, och välj en färg från pop-up menyn

  4. Lägg papper i skannerns pappersinmatning eller flatbädd

  5. Klicka på Skanna.

  Resultat: Felmeddelande ”Det valda färgformatet stöds inte” .

  Åtgärd: Problemet hittades inte på Mac 10.7.4 [3333966]: Problemet inträffar inte heller med Mac 10.8.5

  • NYTT i problem 11.0.04: Skannade bilder är delvis förvrängda i Mac OS 10.7.5 Åtgärd: Problemet hittades inte i Mac 10.7.4 [3356448]

Skicka e-postmeddelande- outlook 2003

 • KORRIGERAT i 11.0.01- problem: Endast Reader problem. När skyddat läge är aktiverat, visas inte outlook 2003 utkast i e-postfönstret. Åtgärd: Stäng av skyddat läge. [3323494]

Stavning

 • Problem: De visade stavningsförslagen skiljer sig från tidigare versioner. Även om Acrobat XI innehåller en ny stavning, är de tillhandahållna stavningsförslagen färre eller inkluderar opassande förslag. [3195192]

Synkroniseringsfunktion

Problem: När det finns är en äldre version av Acrobat eller Reader och den nya version är 11.0.07 eller senare:

 • Både Acrobat och Reader får den nya synkroniseringsfunktionen när du uppdaterar till .07 eller senare.
 • Om den nyare synkroniseringsfunktionen körs, stöder den äldre service och åtgärder utan service.
 • Om den äldre synkroniseringsfunktionen (pre -11.0.07) körs så fungerar inte synkroniseringsberoende åtgärder [3746864]

Pekskärmsläge i Windows

 • NYA problem PÅTRÄFFADES i 11.0.06: När Acrobat är i pekskärmsläge i Windows 7 avvisas skärmtangentbordet när du har valt tecken från teckenpaletten, även om fokus är fortfarande i dialogrutan Sök eller Avancerad sökning; skärmtangentbordet ska förbli synlig.
  Tillfällig åtgärd: Problemet inträffar inte i Windows 8. [3658729]
 • HITTADES NYLIGEN i 11.0.06: Problem: När Reader är i pekskärmsläge i Windows AKTIVERAT, visas inte skärmtangentbordet när fokus är på dialogrutan Sök eller Avancerad sökning.
  Ågärd: Problemet inträffar inte i Windows 8. [3658725]

Avinstallation

 • Problem: Om Microsoft Word körs samtidigt som du försöker att avinstallera Acrobat, visas ett felmeddelande för använda filer. Om du klickar på försök igen, visas felmeddelandet använda filer igen. Åtgärd: Antingen stäng ner Microsoft Word, innan du avinstallerar Acrobat eller använda den här korrigeringen: http://support.microsoft.com/kb/2649868/en-us [2721515]  

Web Capture

 • NYLIGEN HITTADES i 11,0 via 11.0.5; åtgärdat i 11.0.6- problem: Om det avancerade skyddade läget är aktiverat, fungerar inte Web Capture på Windows 8 32 -bitars plattformar om cachemappen med namnet ”low” inte hittas.

Åtgärd: Om användaren skapar cachemappen ”low” manuellt under %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache, kommer Web Capture att fungera. [3597910]

Uppdatera: Det här problemet är åtgärdat i 11.0.6 Därför finns det inte längre något krav för att skapa cachekatalogen ”low” under %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache manuellt.