Skapa en webbadress för att öppna en PDF-fil på en viss sida

HTML-sidor kan innehålla länkar som öppnar PDF-filer i en webbläsare genom att använda ett insticksprogram för Adobe Acrobat installerat i versioner av Google Chrome eller Microsoft Edge som stöds.

När du öppnar en PDF-fil i en webbläsare visas som standard filens första sida. Du kan antingen lägga till en sträng i HTML-länken så att en PDF-fil öppnas och hoppar till en specifik sida eller ange målet. Gör följande om du vill använda dessa två metoder:

Öppna en PDF-fil på en viss sida

Om du vill ange en HTML-länk till en viss sida i en PDF-fil ska du lägga till #page=[sidnummer] i slutet av länkens webbadress.

Denna HTML-tagg öppnar exempelvis sidan 4 i en PDF-fil med namnet myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Obs! Om du använder UNC-serverplatser (\\servernamn\mapp) i en länk anger du med hjälp av proceduren i nästa avsnitt att länken ska öppnas i ett angett mål. Om du använder webbadresser som har lokala enhetsbeteckningar (c:\mapp\) går det inte att länka till sidnummer eller att ange mål. En länk till ett sidnummer fungerar bara med HTTP- eller HTTPS-platser. UNC-serverplatser fungerar endast om du använder metoden för att ange mål som beskrivs i nästa avsnitt i detta dokument.

Öppna en PDF-fil på ett angett mål

Ett mål är en länks slutpunkt, som representeras av texten på fliken Mål. Mål gör att du kan ange navigeringsvägar i en samling av Adobe PDF-dokument. Du bör länka till ett mål när du länkar mellan olika dokument eftersom en länk till ett mål inte påverkas av att sidor i måldokumentet läggs till eller tas bort, vilket inte gäller för en länk till en sida.

Så här ställer du in ett mål i Acrobat:

  1. Ställ in zoom och sidnummer som det passar dig på skärmen.

  2. Gå till > Visa > Navigeringsflikar > Mål för att öppna fliken Mål.

  3. Välj Alternativ > Nytt mål på fliken Mål.

    Namnge målet.

  4. Skapa en HTML-länk som hänvisar till det här målet genom att lägga till #[målnamn] i slutet av länkens webbadress.

    Denna HTML-tagg öppnar exempelvis ett mål med namnet "ordlista" i en PDF-fil med namnet myfile.pdf:

    <A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online