Skapa en webbadress för att öppna en PDF-fil på en viss sida

HTML-sidor kan ha länkar som öppnar PDF-filer i en webbläsare genom att använda ett plugin-program för en Adobe Acrobat-produkt (Adobe Acrobat Professional och Standard samt Adobe Acrobat 3D och Adobe Reader) som installeras i användbara versioner av Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer och Safari (Mac OS).

När du öppnar en PDF-fil i en webbläsare visas som standard filens första sida. Du kan antingen lägga till en sträng i HTML-länken så att en PDF-fil öppnas och hoppar till en specifik sida eller ange målet. Gör följande om du vill använda dessa två metoder:
 

Öppna en PDF-fil på en viss sida

Om du vill ange en HTML-länk till en viss sida i en PDF-fil lägger du till #page=[sidnummer] i slutet av länkens webbadress.

Denna HTML-tagg öppnar exempelvis sidan 4 i en PDF-fil med namnet myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Obs! Om du använder UNC-serverplatser (\\servernamn\mapp) i en länk anger du med hjälp av proceduren i nästa avsnitt att länken ska öppnas i ett angett mål. Om du använder webbadresser som har lokala enhetsbeteckningar (c:\mapp\) går det inte att länka till sidnummer eller att ange mål. Med Adobe Acrobat 7.0-produkter fungerar en länk till ett sidnummer bara med HTTP- eller HTTPS-platser. UNC-serverplatser fungerar endast om du använder metoden för att ange mål som beskrivs i nästa avsnitt i detta dokument.

Öppna en PDF-fil på ett angett mål

Ett mål är en länks slutpunkt, som representeras av texten på fliken Mål. Mål gör att du kan ange navigeringsvägar i en samling av Adobe PDF-dokument. Du bör länka till en destination när du länkar mellan olika dokument eftersom en länk till en destination inte påverkas av att sidor i måldokumentet läggs till eller tas bort, vilket inte gäller för en länk till en sida.

Ange ett mål i Acrobat 7.0 (Professional eller Standard):

1. Ställ in zoom och sidnummer som det passar dig på skärmen.

2. Välj Visa > Navigeringsflikar > Mål för att öppna fliken Mål.

3. På fliken Mål väljer du Alternativ > Nytt mål.

4. Namnge målet.

5. Skapa en HTML-länk som hänvisar till detta mål genom att lägga till #[målnamn] i slutet av länkens webbadress.

Denna HTML-tagg öppnar exempelvis ett mål med namnet "ordlista" i en PDF-fil med namnet myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto