Problem

När du försöker öppna en PDF-fil med Acrobat eller Reader i Windows XP eller Vista visas meddelandet

"Förlopp för innehållsförberedelse. Vänta medan dokumentet förbereds för läsning." Status: bearbetar sida ___ av ____.

innan PDF-filen har öppnats.

Lösning

1. Gå till Redigera > Preferenser > Läsa.

2. Under Alternativ för skärmläsare väljer du Läs bara de sidor som visas.

Bakgrundsinformation

Detta meddelande kan visas när du konfigurerar dokument för Reflow. En ändring av denna preferens i Reading gör det möjligt för Acrobat att endast bearbeta den aktuella sidan.