Inloggnings-/utloggningsdialog saknas i Acrobat

Problem: Inaktivering av Adobe Acrobat Document Services i Adobes anpassningsguide resulterar i en saknad inloggnings-/utloggningsdialog på distribuerade datorer

Om du har inaktiverat Adobe Acrobat Document Services i Adobes anpassningsguide och sedan distribuerar programmet, ser användarna inte dialogen för inloggning/utloggning i programmet på de distribuerade datorerna. Dialogen för inloggning/utloggning i programmet saknas. 

Prova lösningarna nedan för att åtgärda problemet.

Lösning: Ändra registerposten för cServices-nyckeln

Viktigt:

Denna procedur involverar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft.

  1. Stäng Acrobat-programmet om det är öppet.

  2. Tryck på Windows + R för att öppna kommandofönstret för Kör.

  3. Ange  regedit  i Öppna-fältet och klicka sedan på OK.

  4. Gå till följande plats i registerredigeraren:

    "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\(Product Name)\(Version)\FeatureLockdown\cServices"

    Ändra värdet för cServices från 1 till 0.

  5. Stäng registerredigeraren och starta sedan om Acrobat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?