Ingenting händer när du klickar på Utskrift eller Skrivaregenskaper när du skriver ut från en skrivare i Acrobat på Windows

Problem

När du öppnar en PDF i Acrobat på Windows och går till utskrift öppnas dialogrutan Utskrift men ingenting händer när du klickar på Utskrift eller Skrivaregenskaper.

Det är ett intermittent problem och reproduceras med alla skrivare.

Lösning

Problemet loggades som ett fel i Acrobat och felkorrigeringen levererades i korrigeringsfilen för februari 2018. 

 1. Installera korrigeringsfilen för februari 2018 för Acrobat:
  https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/ReleaseNotesDC/index.html.
 2. Det är en registerskyddad felkorrigering och för att aktivera den måste du göra följande:
  På en 64-bitars maskin går du till HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\FeatureState 
  På en 32-bitars maskin går du till HKLM\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\FeatureState
  (Där <version> kan vara 2015, 2017 eller DC.)
 3. Om nyckeln FeatureState inte är där, skapar du den.
 4. Skapa ett DWORD 4211929 inuti nyckeln FeatureState och ange dess värde som 1.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online