Acrobat eller Acrobat Reader kraschar eller visar felet PDF kan inte visas i macOS

Problem: Acrobat eller Acrobat Reader kraschar eller visar felet ”PDF kan inte visas i Acrobat eller Reader, och applikationen avslutas nu”.

Felet PDF kan inte visas i Acrobat eller Reader

Acrobat eller Acrobat Reader kraschar på macOS eller visar ovanstående feldialogruta när du utför någon av uppgifterna nedan i en PDF-fil:

 • Spela upp MP4-innehåll
 • Återge en 3D-modell
 • Lägga till en .U3D-fil
 • Skrolla igenom en PDF som är skapad i InDesign

Orsak

När den virtuella minnesgränsen för Acrobat eller Acrobat Reader passerar den interna tröskeln, visar Acrobat felet och avslutas.

Lösning: Skapa en FeatureState.plist-fil med en låsningsinställning för att öka tröskelgränsen

 1. Avbryt Acrobat- eller Acrobat Reader-programmet om det redan körs.

 2. Gå till mappen /Bibliotek/Application Support/Adobe/(produktnamn)/(version)/Inställningar.

  Sökvägen för Acrobat är till exempel /Bibliotek/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Inställningar.

 3. Gör så här:

  a) Hämta filen com.adobe.acrobat.featurestate.plist.zip nedan – klicka på knappen Hämta fil.

  b.) Extrahera filen och kopiera den till följande mapp: /Bibliotek/Programsupport/Adobe/(produktnamn)/(version)/Inställningar.

  Obs!

  Filen com.adobe.acrobat.FeatureState.plist har följande inlägg:

  • Nyckel: kEnableHigherVirtualSizeLimit
  • Typ: Boolean
  • Standardvärde  : 1

  När kEnableHigherVirtualSizeLimit = 0 används den interna standardtröskeln.
  När kEnableHigherVirtualSizeLimit = 1 används den interna, ökade tröskeln.

  I båda fallen kommer Acrobat att visa felet och avslutas när du överskrider den interna tröskelgränsen.

 4. (Valfritt) Öppna Terminal och kör följande kommando:

  sudo killall cfprefsd

  Kommandot rensar Mac-datorns cacheinställningar och undviker att macOS tar bort den nyligen tillagda plist-filen när du startar Acrobat eller Acrobat Reader.

 5. Starta Acrobat eller Acrobat Reader och utför önskad uppgift.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto