Lösa problem med att avinstallera Adobe Reader 8.0

 Obs! Gå till Adobe Readers hjälp- och supportsida för information om de vanligaste problemen.

Översikt

Adobe rekommenderar att du använder avinstallationsprogrammet för Adobe Reader 8.0 och menyn Lägg till/ta bort program i Windows när du vill ta bort Adobe Reader 8.0. Då och då kan dock skadade filer eller en ofullständig installation göra att avinstallationsprogrammet för Adobe Reader 8.0 inte fungerar. Det händer också att avinstallationsprogrammet lämnar kvar filer och tomma programmappar i datorn när borttagningen har slutförts. I vissa fall syns inte Adobe Reader 8.0 i listan under Lägg till/ta bort program. Andra gånger visar installationsprogrammet bara alternativen Reparera och Ta bort när du försöker installera Adobe Reader 8.0.

Om du tar bort Adobe Reader 8.0 manuellt kan du vara säker på att alla filer och mappar verkligen tas bort. De här instruktionerna gäller borttagning av Adobe Reader 8.0. Om du har andra/tidigare versioner av Adobe-program installerade måste du se till att enbart filerna som är relaterade till Adobe Reader 8.0 tas bort. Dessa steg tar även bort en del extra innehåll (exempelvis mappen Godbitar eller funktionsinnehåll) som installerades samtidigt med Adobe Reader 8.0. Om du installerar om Adobe Reader 8.0 måste du också installera om extrainnehållet.

Obs! Det kan hända att datorn inte innehåller alla filer och mappar som nämns i det här dokumentet. Om du inte hittar någon fil eller mapp som nämns nedan fortsätter du bara till nästa fil eller mapp på listan.

Innan du börjar

Vissa av metoderna kräver att du hittar dolda filer och dolda mappar. Vissa av metoderna kräver att du söker efter filers fullständiga namn, inklusive filnamnstilläggen (exempelvis exempel_filnamn.ini). Som standard visas inte dolda filer, dolda mappar och vanliga filnamnstillägg i Utforskaren i Windows.

Så här visar du dolda filer, mappar och filnamnstillägg i Utforskaren:

 1. Välj Verktyg > Mappalternativ i Utforskaren.
 2. Klicka på fliken Visa i dialogrutan Mappalternativ.
 3. Under Avancerade inställningar markerar du Visa dolda filer och mappar.
 4. Avmarkera Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.
 5. Klicka på OK.

Visa en Adobe Captivate-demo om denna procedur.

Ta bort Adobe Reader 8.0 med avinstallationsprogrammet

Avinstallationsprogrammet är utformat för att ta bort allt material som Adobe Reader 8.0 har installerat. När du startar Adobe Reader 8.0 för första gången, eller när du ändrar dess inställningar, kan nya filer och mappar komma att skapas. När du har använt avinstallationsprogrammet fortsätter du till avsnittet "Ta bort återstående mappar och filer för Adobe Reader 8.0". Anvisningarna säkerställer att samtliga extra mappar och filer verkligen tas bort.

Så här använder du avinstallationsprogrammet:

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.

 3. Gör något av följande:

  • Om du installerat Adobe Reader 8.0 från Adobe Reader CD/DVD-skivor kan du markera Adobe Reader och klicka Ta bort. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort Adobe Reader 8.0.
  • Om du installerat Adobe Reader 8.0 från Creative Suite CD/DVD-skivor kan du markera Creative Suite och klicka på Ta bort. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort komponenten Adobe Reader 8.0.

Obs! När du kör avinstallationsprogrammet uppmanas du att ta bort, behålla eller överföra programmets aktivering. Om du planerar att installera om Adobe Reader 8.0 på samma dator kan du behålla din aktivering. När den manuella borttagningen är slutförd kan du dock behöva aktivera Adobe Reader 8.0 på nytt. Om du tänker installera Adobe Reader 8.0 på en annan dator väljer du istället att överföra din aktivering.

Visa en Adobe Captivate-demo om denna procedur.

Förbered datorn för att ta bort Adobe Reader 8.0

Adobe rekommenderar att du skriver ut anvisningarna innan du fortsätter med följande steg. Omstart i diagnostiskt eller säkert läge förhindrar oftast Internet-anslutning.

 1. Ta bort Adobe Reader Speed Launcher.lnk från Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup.

 2. Aktivera diagnostiskt eller säkert läge i Windows.

Aktivera diagnostiskt läge i Windows XP

 1. Avsluta alla program.
 2. Välj Start > Kör och skriv msconfig i textrutan. Klicka sedan på OK.
 3. Klicka på fliken Start och fliken Tjänster. Notera alla avmarkerade objekt.

 4. Klicka på fliken Allmänt och välj Diagnostikstart.
 5. Klicka på OK och starta om Windows.

  Obs! Vid omstarten får du meddelandet att systemkonfigurationsverktyget har gjort ändringar i sättet på vilket Windows startar. Klicka på OK och sedan på Avbryt när systemkonfigurationsverktyget öppnas.
   

 6. Högerklicka på ikonerna i meddelandefältet (kallas systemfältet i äldre versioner av Windows) för att stänga eller inaktivera de startobjekt som fortfarande är aktiva.

Visa en Adobe Captivate-demo om denna procedur.

Återaktivera startobjekt och -tjänster i Windows XP

När du har genomfört alla steg i det här dokumentet återaktiverar du startobjekt i Windows XP.

 1. Välj Start > Kör.

 2. Skriv msconfig i dialogrutan Kör och klicka på OK.
 3. Klicka på fliken Allmänt och välj Normal start.
 4. Avmarkera alla objekt du noterade i steg 3 i föregående avsnitt.
 5. Klicka på Använd och starta om Windows för att verkställa ändringarna.

Aktivera säkert läge i Windows 2000

Obs! Windows 2000 har inte verktyget MSConfig för inaktivering av startobjekt. Du kan manuellt inaktivera objekten eller skaffa verktyget MSConfig för Windows XP.

 1. Klicka på Start och sedan på Stäng av.
 2. Klicka på Omstart och sedan på OK.
 3. När meddelandet Välj operativsystem för att starta visas trycker du på F8.
 4. Använd piltangenterna för att markera det lämpliga säkra alternativet och tryck på returtangenten.
 5. Använd piltangenterna för att markera ett operativsystem och tryck på returtangenten.

  Obs!
  På Microsofts webbplats finns mer information om den här processen.

Återaktivera startobjekt i Windows 2000

När du har genomfört alla steg i det här dokumentet återaktiverar du startobjekt i Windows 2000.

 1. Starta om datorn.

Ta bort registrerade filer för Adobe Reader 8.0 i kommandotolken

 1. Adobe registrerar ett antal filer i operativsystemet under installationen. Dessa filer måste tas bort för att det ska gå att ta bort programmet. Registrerade filer kan tas bort från operativsystemet när skal inte körs.
 2. Tryck Ctrl-Alt-Delete och välj Aktivitetshanteraren.
 3. Under fliken Processer markerar du explorer.exe och väljer Avsluta process (detta gör att objekten på datorns skrivbord försvinner).

  Viktigt! Låt Aktivitetshanteraren vara öppen under hela processen
   

 4. Klicka Ja i varningsrutan.
 5. Välj Arkiv > Ny aktivitet.
 6. Under Öppna, skriv cmd och klicka på OK.
 7. Minimera Aktivitetshanteraren.
 8. Skriv cd "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX" och tryck på returtangenten.
 9. Skriv del AcroIEHelper.dll och tryck på returtangenten.
 10. Skriv del AcroPDF.dll och tryck på returtangenten.
 11. Skriv del pdfshell.dll och tryck på returtangenten.
 12. Skriv exit och tryck på returtangenten.
 13. Maximera Aktivitetshanteraren.
 14. Välj Arkiv > Ny aktivitet i Aktivitetshanteraren.
 15. Skriv explorer.exe och klicka på OK. (Datorns skrivbord visas på nytt.)

 16. Avsluta Aktivitetshanteraren.

Visa en Adobe Captivate-demo om denna procedur.

Ta bort återstående mappar och filer för Adobe Reader 8.0

Säkerhetskopiera personliga filer som du vill spara ur följande kataloger och ta sedan bort angivna mappar och filer:

Program Files\Adobe\

 • Acrobat 8.0

Program Files\Common Files\Adobe\

 • Acrobat

Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\

 • Acrobat

Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\

 • Acrobat

Documents and Settings\All Users\Desktop\

 • Adobe Reader 8.lnk

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\

 • Adobe Reader 8.lnk

Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\

 • nppdf32.dll

Program Files\Netscape\Netscape Browser\plugins\

 • nppdf32.dll

Ta bort återstående registerposter för Adobe Reader 8.0

Ta bort programmets registernycklar ur registret om dessa finns kvar.

Obs! Du måste att logga in på datorn som administratör för att kunna ändra registret.

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av Windows-registret. Adobe ger inget stöd för redigering av registret, som innehåller kritisk information om systemet och installerade program. Mer information om Windows Registereditor finns i dokumentationen för Windows eller om du kontaktar Microsoft teknisk support. Det kan hända att datorn inte innehåller alla filer som nämns här.

Viktigt! Gör en säkerhetskopia av registret innan du redigerar det.

 1. Välj Start > Kör och skriv regedit i textrutan Öppna. Klicka sedan på OK.
 2. Navigera till någon av registernycklarna som anges nedan och markera den i det vänstra fönster. Den öppnas då som en mapp i Registereditorn.

 3. Välj Redigera > Ta bort. Klicka Ja i bekräftelserutan för att ta bort registernyckeln.
 4. Upprepa steg 1-3 för kvarvarande registerposter.

Ta bort följande registerposter

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Reader

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Adobe Reader

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Repair\Adobe Reader

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\

S-1-5-18\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\

{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\

68AB67CA7DA73301B7448A0000000020

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\

68AB67CA7DA73301B7448A0000000020

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\

{358E6F10-DE8A-4602-8424-179CA217F8EE}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\

{9C6A861C-B233-4994-AFB1-C158EE4FC578}

Slutför borttagningen

Töm papperskorgen och starta om datorn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto