Giltighet för digital signatur i Adobe Acrobat eller Acrobat Reader

En digital certifikatkedja består av en lista över certifikat som utgår från ett rotcertifikat som har utfärdats av en certifikatutfärdare och avslutas med slutenhetscertifikatet (End Entity). För validering måste ditt slutentitetscertifikat (EE), Intermediate certificate Authority (ICA) eller Root CA vara en del av den betrodda listan. Acrobat eller Acrobat Reader försöker validera signaturen genom att kontrollera certifikatkedjan.

Din digitala signatur verkar vara giltig i Adobe Acrobat eller Acrobat Reader version 21.007.20091 och senare

Med septemberversionen 2021 av Acrobat eller Acrobat Reader (version 2021.007.20091 och senare) visas inte statusen för digitala signaturer som ogiltig eller okänd när ett undantag inträffar under bearbetningen av en certifikatkedja.

Om du vill återgå till det tidigare beteendet där Acrobat eller Acrobat Reader avslutar bearbetningen av de återstående kedjorna och returnerar signaturstatusen som ogiltig eller okänd ändrar du registernyckeln bADC4326651 plist-filvärdet och ställer in den på 1 på följande plats:

 • Windows: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Security\cASPKI\cASPKI
 • macOS: /Volume/Users/[USERNAME]/Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist

Skapa registernyckeln bADC4326651 (Windows) eller en plist-fil (macOS) i Acrobat eller Acrobat Reader version 21.007.20091 och 21.007.20048

Du kan skapa registernyckeln bADC4326651 i Windows eller motsvarande nyckel på en plist-fil på macOS och välja om du vill att Acrobat eller Acrobat Reader ska visa varningsmeddelandet när ett undantag inträffar när certifikatkedjan valideras, eller lita på certifikatet och inte visa något fel.

I Windows

 1. Avsluta Acrobat- eller Acrobat Reader-programmet.

 2. Öppna Registerredigeraren – gå till Kör (Windows meny + R), ange regedit.exe i det öppna fältet och klicka på OK.

 3. Baserat på din installerade version av produkten går du i registerredigeraren till den versionsspecifika platsen som anges nedan och ändrar eller skapar nyckeln DWORD (32-bitars) bADC4326651 på platsen,

  • Plats för Acrobat:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Security\cASPKI\cASPKI
  • Plats för Acrobat Reader:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\Security\cASPKI\cASPKI
  Obs!
  • Om värdet bADC4326651 = 0, litar Acrobat eller Acrobat Reader på signaturstatusen även om ett undantag inträffar, och inget fel visas.
  • Om värdet bADC4326651 = 1 returnerar Acrobat eller Acrobat Reader signaturstatusen som ogiltig eller okänd.
  Registernyckeln bADC4326651

 4. Stäng registerredigeraren.

I macOS

 1. Avsluta Acrobat- eller Acrobat Reader-programmet.

 2. Navigera till mappen /Volume/Users/[USERNAME]/Library/Preferences/.

 3. Öppna filen com.adobe.Acrobat.Pro.plist i valfri plist-redigerare.

 4. Lägg till eller ändra posten ADC4326651 i filen com.adobe.Acrobat.Pro.plist:

  • Om värdet ADC4326651 = 0, litar Acrobat eller Acrobat Reader på signaturstatusen även om ett undantag inträffar, och inget fel visas.
  • Om värdet ADC4326651 = 1 returnerar Acrobat eller Acrobat Reader signaturstatusen som ogiltig eller okänd.
  plist-inställningar

 5. Stäng plist-filen

Din digitala signatur verkar vara ogiltig i Adobe Acrobat eller Acrobat Reader version 21.005.20048 eller tidigare

När ett undantag inträffar under bearbetningen av en certifikatkedja avslutar Acrobat eller Acrobat Reader bearbetningen av de återstående kedjorna och returnerar signaturstatusen som ogiltig eller okänd.

Fel med ogiltigt certifikat

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?