Konfiguration av SharePoint | Acrobat X, Reader X

Det här dokumentet är avsett för slutanvändare. Administratörer och IT-personal hänvisas till Enterprise Administration Guide för information om konfiguration av server och klienter.

Med integrationsfunktionen i SharePoint kan du checka in och checka ut PDF-filer inifrån Acrobat X eller Reader X. När administratören har aktiverat SharePoint-integrering kan du öppna en PDF-fil i Reader eller Acrobat genom att klicka på dess PDF-länk i SharePoints användargränssnitt. Om du väljer Ja visar SharePoint att PDF-filen har checkats ut.

När filen har checkats ut blir ytterligare alternativ tillgängliga för användaren via gränssnittet i Reader/Acrobat. Menyn Arkiv > SharePoint-server läggs till i Acrobat/Reader. Det går att checka in, ångra utcheckning och förbereda PDF-dokumentens egenskaper inifrån Acrobat eller Reader.

Ändringar i version 10.1

Följande ändringar har implementerats i version 10.1:

  • SharePoints utcheckningsfunktion kan inaktiveras med en registerinställning.
  • Arbetsflödet för digitala signaturer har strömlinjeformats: 
    • Om filen redan har checkats ut sparas den direkt till SharePoint. 
    • Om filen inte har checkats ut uppmanas användaren att göra det. 

Information om konfiguration av server och klienter finns i guiden Enterprise Administration Guide.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto