Problem: Acrobat Reader DC skriver ut långsamt

För vissa filer skriver Acrobat Reader DC ut långsamt med drivrutiner PCL6.

Lösning: Lägg till eller ändra en registerpost

Du kan åtgärda problemet genom att lägga till eller ändra registerposten enligt stegen nedan.

Viktigt:

Lösningarna nedan inbegriper ändring av Windows-registret. Adobe erbjuder inte support för problem som orsakats av felaktiga ändringar i registret. Registret innehåller ytterst viktig information om datorns maskinvara och programvara. Innan du gör några ändringar av registret bör du skapa en säkerhetskopia. Mer information om registret finns i Windows-dokumentationen. Alternativt kan du kontakta Microsoft.

 1. Tryck på tangenterna Windows + R för att öppna kommandofönstret för Kör.

 2. Skriv regedit i Öppna-fältet och klicka sedan på OK.

 3. I redigeringsprogrammet för registret ska du gå till följande plats:

  • På en 32-bitars dator: HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
  • På en 64-bitars dator: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState

  Om FeatureState inte redan finns där, skapa den som en ny tangent.

 4. Skapa en ny DWORD i FeatureState och byt namn på den till 4033257.

 5. Tilldela värdet 0 till4033257 -tangenten.

 6.  Stäng registerredigeraren.

Problemet korrigeras nu. Försök sedan att skriva ut ett dokument med hjälp av Acrobat Reader DC till en skrivare som har drive PCL6 och kontrollera.