Problem

När du skapar ett dokument i Microsoft Excel 2007 och sedan konverterar dokumentet till en PDF-fil försvinner en del av texten i vissa celler. Dokumentets layout kan även skilja sig från filens ursprungliga layout som du skapade i Excel, och sidbrytningen kan ske på fel ställen.

Orsak

Microsoft har upptäckt en bugg i Microsoft Excel som inte skriver ut texten i kalkylbladet med rätt utskriftskvalitet ifall de utskriftsparametrar som används inte är de som ställs in av Excel.

Lösning

Lösning: Konfigurera DPI-inställningarna i Excel så att de överensstämmer med PDF-filens DPI-inställningar.

 1. I Excel 2007, klicka på fliken Sidlayout.
 2. I gruppen Utskriftsformat, klicka på pilen för att öppna dialogrutan Utskriftsformat.
 3. I fältet Utskriftskvalitet, klicka på 600 dpi för vanlig kvalitet. Klicka annars på 300 dpi för lägsta kvalitet.

  Obs! De dpi-inställningar som är tillgängliga beror på funktionaliteten för den skrivare du använder.
 4. Spara en Excel 2007-arbetsbok som PDF-fil. Gör det genom att klicka på PDF i dialogrutan Spara som.

  Obs! Följande två kvalitetsalternativ visas:
  • Standard (publicera online och skriv ut): använder 600 dpi som kvalitet.
  • Minsta storlek (publicera online): använder 300 dpi som kvalitet.
 5. Gör något av följande:
  • Om du valde 600 dpi i steg 3, klicka på Standard (publicera online och skriv ut).
  • Om du valde 300 dpi i steg 3, klicka på Minsta storlek (publicera online).