Stöd för bild- och datumfält i Acroforms

Bildfält

Skapa formulär: Med Acrobat-utgåvan som släpptes i januari 2017 går det nu att lägga till ett bildfält med ett klick i verktyget Förbered formulär. Detta är inte ett nytt typ av fält, utan ett knappfält, som genom JavaScript fungerar som ett bildfält. Fältet använder en befintlig JavaScript-funktion för detta: event.target.buttonImportIcon().

Skapade bildfält genom att använda denna metod har_af_image tillagda i fältnamnen för att identifiera dem som bildfält.

Bildfält

Fylla i formulär: Javascript-funktionen event.target.buttonImportIcon() har förbättrats och stöder nu bildfilstyper - jpg, png, gif och tiff - i Reader. Du kan även importera dessa bildfiler till Reader. Observera att detta inte är knutet till det nya bildfältet. Det här gäller till befintliga formulär som har fält genom att använda funktionen event.target.buttonImportIcon().

Importera/exportera: Bildfältet stöder inte import/export av data.

Datumfält

Skapa formulär: Tillsammans med bildfältet går det också att lägga till ett datumfält med ett klick i verktyget Förbered formulär i och med versionen som släpptes januari 2017. Detta är inte ett nytt typ av fält, utan ett textfält, där formatet är inställt på datum.

Skapade datumfält genom att använda denna metod har_af_date tillagda i fältnamnen för att identifiera dem som datumfält.

Datumfält

Fylla i formulär: I versionen som släpptes i januari 2017 finns det stöd för datumval för datumfälten i både Acrobat och Reader. Detta är inte knutet till det nya datumfältet. Om du har ett befintligt formulär med ett textfält, och formatet är inställt på datum, så kommer en pilsymbol för datumval att visas när du använder fältet. Om du klickar på ikonen öppnas datumväljaren. När du har valt ett datum formaterar datumväljaren datumet i enlighet med formatet som har specificerats av författaren och infogar det i fältet.

Datumväljare

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?