Tabellrubriken misslyckas vid tillgänglighetskontroll som görs av verktyget Tillgänglighetskontroll

Problem: Tabellrubriken misslyckas med tillgänglighetskontrollen i verktyget Tillgänglighetskontroll efter installation av Acrobats septemberuppdatering 2021

Vad som förändrats

I de tidigare versionerna kunde Acrobat inte identifiera några saknade tabellrubriker, och sådana tabellrubriker visades som godkända i verktyget Tillgänglighetskontroll. Med septemberversionen 2021 av Acrobat (version 21.007.20091) flaggas PDF-filer med saknade tabellrubriker i tillgänglighetskontrollen och visas som misslyckade i tillgänglighetskontrollresultatet.

Lösning: Använd rätt tabellrubriktaggar i PDF-filen

Definiera tabellrubriktaggar i PDF-filen så att Tillgänglighetskontroll inte flaggar den som misslyckad i tillgänglighetskontrollresultatet.

Lösning: Skapa en IgnoreTableHeaderCheck-registernyckel (Windows) eller plist-fil (macOS) där Tillgänglighetskontroll skickar fel tabellrubrik

Viktigt:

Registernyckeln kringgår felet och flaggar eller åtgärdar inte tillgänglighetsproblemet med tabellhuvud som saknas.

I Windows

 1. Avsluta Acrobat-programmet.

 2. Öppna Registerredigeraren –  gå till Kör (Windows meny + R), ange regedit.exe i det öppna fältet och klicka på OK.

 3. I registerredigeraren, baserat på din installerade version av produkten, går du till den versionsspecifika platsen nedan och ändrar eller skapar DWORD-nyckeln IgnoreTableHeaderCheck,

  • Plats för Acrobat (32-bitars):
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Plats för Acrobat (64-bitars):
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  Obs!
  • Om värdet IgnoreTableHeaderCheck = 1, godkänner Tillgänglighetskontroll i Acrobat den felaktiga tabellrubriken och visar inga fel.
  • Om värdet IgnoreTableHeaderCheck = 0, identiferar Tillgänglighetskontroll i Acrobat den felaktiga tabellrubriken och visar ett fel i tillgänglighetskontrollresultatet.
 4. Stäng registerredigeraren.

I macOS

 1. Avsluta Acrobat-programmet.

 2. Gå till mappen /Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Preferences/

 3. Öppna filen com.adobe.Acrobat.FeatureState.plist i valfri plist-redigerare.

 4. Lägg till eller ändra posten IgnoreTableHeaderCheck(bool) i filen com.adobe.Acrobat.FeatureState.plist:

  • Om värdet IgnoreTableHeaderCheck(bool) = sant, godkänner Tillgänglighetskontroll i Acrobat den felaktiga tabellrubriken och visar inga fel.
  • Om värdet IgnoreTableHeaderCheck(bool) = falskt, identifierar Tillgänglighetskontroll i Acrobat den felaktiga tabellrubriken och visar ett fel i tillgänglighetskontrollresultatet.
 5. Stäng plist-filen

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?