Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat

Felmeddelanden vid skanning

 1. Ändra dataöverföringsmetod under Skanneralternativ från Minnesläge till Originalläge. I Minnesläge används samma dataöverföringsmetod som i tidigare versioner av Acrobat. och skanningen sker direkt till datorns minne. I Originalläge, som anses vara kompatibelt med fler skannrar, sker skanningen direkt till en fil.

 2. Ändra användargränssnitt under Skanneralternativ från Dölj skannerns originalgränssnitt till Visa skannerns originalgränssnitt. I Visa skannerns originalgränssnitt används samma skanningsmetod som i tidigare versioner av Acrobat. Skannerns drivrutin styr då skannern. Dölj skannerns originallägesgränssnitt försöker använda TWAIN-drivrutinen direkt. Det kan ta bort felmeddelanden, i synnerhet när du skannar flera papper. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva kringgå problemet. Se lösning 8 under Allmänna felsökningsåtgärder eller be skannerns tillverkare om en uppdaterad drivrutin.

Allmänna felsökningsåtgärder

Utför följande uppgifter för att avgöra om det är skannern, systeminställningarna eller drivrutinen som orsakar problemet.

1. Kontrollera att skannern fungerar genom att skanna i ett annat program.

Kontrollera att skannern fungerar genom att skanna dokument till ett annat program (till exempel Microsoft Word) med samma inställningar som när du försökte skanna till Acrobat.

Obs! Photoshop och Photoshop Elements ger inte alltid bra testresultat. Skannertillverkare skapar program som är särskilt utvecklade för dessa produkter för att minska risken för problem.

Om problemet kvarstår när du skannar till ett annat program så kontaktar du skannerns tillverkare.

2. Skanna dokument med Windows Image Acquisition (WIA) i stället för med TWAIN (endast Windows XP).

Acrobat har stöd för WIA-drivrutiner (Windows Image Acquisition). Om skannern har stöd för båda drivrutinerna så väljer du WIA-drivrutinen från menyn Enhet i dialogrutan Skapa PDF från skannern. Skanna dokumentet.

3. Installera den senaste skannerdrivrutinen.

Om en TWAIN-fil saknas eller är skadad, visas ett felmeddelande i Acrobat när du försöker skanna dokument med TWAIN-gränssnittet. TWAIN-filen ersätts om du installerar om skannerdrivrutinen.

Kontakta skannerns tillverkare och skaffa den senaste drivrutinen. Om du vill installera om drivrutinen tar du bort alla filer och mappar som börjar med Twain (till exempel Twain_32.dll) i mappen Windows eller Winnt. Starta sedan om Windows och installera den senaste skannerdrivrutinen enligt tillverkarens anvisningar.

4. Starta om datorn med startobjekten inaktiverade.

Vissa program kan orsaka systemfel eller låsningar när de körs samtidigt som Adobe Acrobat. Innan du startar Acrobat inaktiverar du andra program, däribland startobjekt (objekt som startar automatiskt med Windows).

Så här inaktiverar du startobjekt i Windows XP:

 1. Avsluta alla program.
 2. Välj Start > Kör, skriv msconfig i den öppnade rutan och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på fliken Start i dialogrutan Systemkonfiguration och välj Inaktivera alla.
 4. Klicka på OK och starta om Windows.

Så här gör du för att återaktivera startobjekt:

 1. Välj Start > Kör, skriv msconfig i den öppnade rutan och klicka sedan på OK.

 2. Klicka på fliken Start i dialogrutan Systemkonfiguration och välj Aktivera alla.
 3. Klicka på OK och starta om Windows.

5. Skanna bilden på nytt i ett annat färgläge.

Skanning av dokument till Acrobat i vissa färglägen kan orsaka problem med vissa skannrar. Anvisningar om hur du skannar dokument till Acrobat i ett annat färgläge finns i den dokumentation som medföljde skannern.

6. Ange bildstorleken i skannerprogrammets förhandsvisningspanel.

Om den skannade bilden är urklippt eller har fel mått så anger du bildstorleken i skannerprogrammets förhandsvisningspanel. Anvisningar om hur du anger bildstorleken finns i den dokumentation som medföljde skannern.

7. Logga in med ett nytt konto.

Om du har kunnat skanna dokument till Acrobat tidigare så kan det hända att ditt användarkonto har skadats och detta kan orsaka problem när du skannar. Skapa ett användarkonto med administrativ behörighet, och logga sedan in i Windows med det nya kontot.

8. Skanna bilden som en TIFF-fil till ett annat program och konvertera sedan TIFF-filen till en PDF-fil.

Gör något av följande om du vill konvertera en TIFF-fil till en PDF-fil:

 • Dra TIFF-filen till Acrobat-ikonen.
 • Välj Arkiv > Skapa PDF > Från fil i Acrobat, markera TIFF-filen och klicka sedan på Öppna.
 • Skriv ut TIFF-filen till Adobe PDF-skrivaren i skannerprogramvaran.

Korrigera felaktig sidstorlek vid skanning

Vissa skannrar rapporterar inte till Acrobat vilka storlekar som stöds när Dölj skannerns originalgränssnitt är valt i Skanneralternativ i Acrobat 8. Ändra alternativet för användargränssnitt till Visa skannerns originalgränssnitt och välj sidstorlek i skannerprogrammet.

Negativ bild vid skanning

Om bilden blir negativ (om vitt papper till exempel blir svart) så väljer du Invertera svartvita bilder i Skanneralternativ. Försök skapa PDF-filen igen.

Fel: Skannern känns inte igen

Följ stegen nedan i tur och ordning för att åtgärda problemet. Kontrollera att problemet har åtgärdats efter varje steg, om inte fortsätt till nästa steg. 

 1. Kontrollera om enheten är fysiskt ansluten.

  1. Kontrollera kablarna för USB, LAN osv. som kopplas till skannern. Dra ut kontakten och anslut den sedan igen för att kontrollera att kabeln fungerar som den ska.
  2. Se till att skannern är påslagen och att inga felmeddelande visas på skärmen. Starta om skannern om den fastnar vid en åtgärd eller om ett felmeddelande visas.
 2. Windows kan ha både TWAIN- och WIA-drivrutiner installerade. På liknande sätt kan Macintosh ha både TWAIN- och ICA-drivrutiner. Försöka att skanna med en alternativ skannerdrivrutin (ICA, WIA eller TWAIN) om det inte fungerar.

  I Windows: Välj antingen TWAIN- eller WIA-drivrutinen på skannerns urvalsskärm i Acrobat enligt exemplet i skärmbilden nedan.

  Skannerdrivrutiner i Windows

  I Mac: Välj antingen TWAIN- eller ICA-drivrutinen på skannerns urvalsskärm i Acrobat enligt exemplet i skärmbilden nedan.

  Skannerdrivrutiner i Mac

 3. Kontrollera om skannern fungerar med något annat program:

  1. Både inbyggda program och tredjepartsprogram är tillgängliga för Windows och Macintosh med vilka du kan prova att använda skannern:
   1. För Windows finns det en programvara som kallasTWACKER, ett kostnadsfritt testverktyg för scannerdrivrutinen TWAIN. Den är tillgänglig utan kostnad. Hämta och installera programmet för att se om din skanner fungerar eller inte.
   2. För OS X finns det förinstallerade programverktyget Image Capture som kan användas för att kontrollera om skannern fungerar eller inte.
  2. Om du har andra program installerade som testar skannerns funktionalitet kan du använda detta program för att se om skannern fungerar enligt förväntningarna med det valda programmet.

  Om skannern inte fungerar med något program, bekräftar detta att den inte fungerar som den ska och att du bör kontakta skannerns tillverkare.

 4. Starta Acrobat på nytt.

 5. Starta om systemet med inaktiverade startobjekt:

  Vissa program kan orsaka systemfel eller låsningar när de körs samtidigt som Adobe Acrobat. Innan du startar Acrobat inaktiverar du andra program, däribland startobjekt (objekt som startar automatiskt med Windows).

  Så här inaktiverar du startobjekt i Windows:

  1. Avsluta alla program.
  2. Välj Starta > Kör. Skriv msconfig i textrutan Öppna och klicka sedan på OK.
  3. Klicka på fliken Start i dialogrutan Systemkonfiguration och välj Inaktivera alla.
  4. Klicka på OK och starta om Windows.

  Så här gör du för att återaktivera startobjekt:

  1. Välj Starta > Kör. Skriv msconfig i textrutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på fliken Start i dialogrutan Systemkonfiguration och välj Aktivera alla.
  3. Klicka på OK och starta om Windows.
 6. Installera de senaste skannerdrivrutinerna och starta sedan om datorn:

  1. Om en TWAIN-fil saknas eller är skadad, visas ett felmeddelande i Acrobat när du försöker skanna dokument med TWAIN-gränssnittet.  TWAIN-filen ersätts om du installerar om skannerdrivrutinen.
  2. Om du vill installera om drivrutinen tar du bort alla filer och mappar som börjar med Twain (till exempel Twain_32.dll) i mappen Windows eller Winnt. Starta sedan om Windows och installera den senaste skannerdrivrutinen enligt tillverkarens anvisningar eller enligt anvisningarna här.

Fel: Skannerdrivrutinen hittades inte eller är ogiltig

Följ stegen nedan i tur och ordning för att åtgärda problemet. Kontrollera att problemet har åtgärdats efter varje steg, om inte fortsätt till nästa steg.

 1. Installera de senaste skannerdrivrutinerna och starta sedan om datorn:

  1. Om en TWAIN-fil saknas eller är skadad, visas ett felmeddelande i Acrobat när du försöker skanna dokument med TWAIN-gränssnittet.  TWAIN-filen ersätts om du installerar om skannerdrivrutinen.
  2. Om du vill installera om drivrutinen tar du bort alla filer och mappar som börjar med Twain (till exempel Twain_32.dll) i mappen Windows eller Winnt. Starta sedan om Windows och installera den senaste skannerdrivrutinen enligt tillverkarens anvisningar eller enligt anvisningarna här.
 2. Kontrollera om enheten är fysiskt ansluten:

  1. Kontrollera kablarna för USB, LAN osv. som kopplas till skannern. Dra ut kontakten och anslut den sedan igen för att kontrollera att kabeln fungerar som den ska.
  2. Se till att skannern är påslagen och att inga felmeddelande visas på skärmen. Starta om skannern om den fastnar vid en åtgärd eller om ett felmeddelande visas.
 3. Windows kan ha både TWAIN- och WIA-drivrutiner installerade. På liknande sätt kan Macintosh ha både TWAIN- och ICA-drivrutiner. Försöka att skanna med en alternativ skannerdrivrutin (ICA, WIA eller TWAIN) om det inte fungerar.

  I Windows: Välj antingen TWAIN- eller WIA-drivrutinen på skannerns urvalsskärm i Acrobat enligt exemplet i skärmbilden nedan.

  Skannerdrivrutiner i Windows

  I Mac: Välj antingen TWAIN- eller ICA-drivrutinen på skannerns urvalsskärm i Acrobat enligt exemplet i skärmbilden nedan.

  Skannerdrivrutiner i Mac

 4. Kontrollera om skannern fungerar med något annat program:

  1. Både inbyggda program och tredjepartsprogram är tillgängliga för Windows och Macintosh med vilka du kan prova att använda skannern:
   1. För Windows finns det en programvara som kallasTWACKER, ett kostnadsfritt testverktyg för scannerdrivrutinen TWAIN. Den är tillgänglig utan kostnad. Hämta och installera programmet för att se om din skanner fungerar eller inte.
   2. För OS X finns det förinstallerade programverktyget Image Capture som kan användas för att kontrollera om skannern fungerar eller inte.
  2. Om du har andra program installerade som testar skannerns funktionalitet kan du använda detta program för att se om skannern fungerar enligt förväntningarna med det valda programmet.

  Om skannern inte fungerar med något program, bekräftar detta att den inte fungerar som den ska och att du bör kontakta skannerns tillverkare.

 5. Starta Acrobat på nytt.

 6. Starta om systemet med inaktiverade startobjekt:

  Vissa program kan orsaka systemfel eller låsningar när de körs samtidigt som Adobe Acrobat. Innan du startar Acrobat inaktiverar du andra program, däribland startobjekt (objekt som startar automatiskt med Windows).

  Så här inaktiverar du startobjekt i Windows:

  1. Avsluta alla program.
  2. Välj Starta > Kör. Skriv msconfig i textrutan Öppna och klicka sedan på OK.
  3. Klicka på fliken Start i dialogrutan Systemkonfiguration och välj Inaktivera alla.
  4. Klicka på OK och starta om Windows.

  Så här gör du för att återaktivera startobjekt:

  1. Välj Starta > Kör. Skriv msconfig i textrutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på fliken Start i dialogrutan Systemkonfiguration och välj Aktivera alla.
  3. Klicka på OK och starta om Windows.

Fel: Det gick inte att ansluta till skannern

Följ stegen nedan i tur och ordning för att åtgärda problemet. Kontrollera att problemet har åtgärdats efter varje steg, om inte fortsätt till nästa steg.

 1. Kontrollera om enheten är fysiskt ansluten:

  1. Kontrollera kablarna för USB, LAN osv. som kopplas till skannern. Dra ut kontakten och anslut den sedan igen för att kontrollera att kabeln fungerar som den ska.
  2. Se till att skannern är påslagen och att inga felmeddelande visas på skärmen. Starta om skannern om den fastnar vid en åtgärd eller om ett felmeddelande visas.
 2. Windows kan ha både TWAIN- och WIA-drivrutiner installerade. På liknande sätt kan Macintosh ha både TWAIN- och ICA-drivrutiner. Försöka att skanna med en alternativ skannerdrivrutin (ICA, WIA eller TWAIN) om det inte fungerar.

  I Windows: Välj antingen TWAIN- eller WIA-drivrutinen på skannerns urvalsskärm i Acrobat enligt exemplet i skärmbilden nedan.

  Skannerdrivrutiner i Windows

  I Mac: Välj antingen TWAIN- eller ICA-drivrutinen på skannerns urvalsskärm i Acrobat enligt exemplet i skärmbilden nedan.

  Skannerdrivrutiner i Mac

 3. Kontrollera om skannern fungerar med något annat program:

  1. Både inbyggda program och tredjepartsprogram är tillgängliga för Windows och Macintosh med vilka du kan prova att använda skannern:
   1. För Windows finns det en programvara som kallasTWACKER, ett kostnadsfritt testverktyg för scannerdrivrutinen TWAIN. Den är tillgänglig utan kostnad. Hämta och installera programmet för att se om din skanner fungerar eller inte.
   2. För OS X finns det förinstallerade programverktyget Image Capture som kan användas för att kontrollera om skannern fungerar eller inte.
  2. Om du har andra program installerade som testar skannerns funktionalitet kan du använda detta program för att se om skannern fungerar enligt förväntningarna med det valda programmet.

  Om skannern inte fungerar med något program, bekräftar detta att den inte fungerar som den ska och att du bör kontakta skannerns tillverkare.

 4. Starta Acrobat på nytt.

 5. Starta om systemet med inaktiverade startobjekt:

  Vissa program kan orsaka systemfel eller låsningar när de körs samtidigt som Adobe Acrobat. Innan du startar Acrobat inaktiverar du andra program, däribland startobjekt (objekt som startar automatiskt med Windows).

  Så här inaktiverar du startobjekt i Windows:

  1. Avsluta alla program.
  2. Välj Starta > Kör. Skriv msconfig i textrutan Öppna och klicka sedan på OK.
  3. Klicka på fliken Start i dialogrutan Systemkonfiguration och välj Inaktivera alla.
  4. Klicka på OK och starta om Windows.

  Så här gör du för att återaktivera startobjekt:

  1. Välj Starta > Kör. Skriv msconfig i textrutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på fliken Start i dialogrutan Systemkonfiguration och välj Aktivera alla.
  3. Klicka på OK och starta om Windows.
 6. Installera de senaste skannerdrivrutinerna och starta sedan om datorn:

  1. Om en TWAIN-fil saknas eller är skadad, visas ett felmeddelande i Acrobat när du försöker skanna dokument med TWAIN-gränssnittet.  TWAIN-filen ersätts om du installerar om skannerdrivrutinen.
  2. Om du vill installera om drivrutinen tar du bort alla filer och mappar som börjar med Twain (till exempel Twain_32.dll) i mappen Windows eller Winnt. Starta sedan om Windows och installera den senaste skannerdrivrutinen enligt tillverkarens anvisningar eller enligt anvisningarna här.

 

 

Allmän information om skannrar och drivrutiner

Skannerdrivrutiner är program som talar om för datorer hur de ska köra och kommunicera med en skanner. Installationen av skannerdrivrutiner är ett viktigt steg i konfigurationen av en fungerande skanner.

 1. TWAIN är standardgränssnittet mellan program och bildfångande enheter som skannrar och digitalkameror. Nästan alla skannerprogram innehåller en TWAIN-drivrutin och vanligtvis medföljer en avancerad GUI som kan användas för att konfigurera alla avancerade inställningar i skannern.
 2. Inbyggda drivrutiner: En plattformsspecifik drivrutin (Windows eller OS X) som utför de grundläggande skannerfunktionerna. Inbyggda drivrutiner hämtas antingen automatiskt i systemet eller måste hämtas från skannertillverkarens webbplats och installeras manuellt av användaren.
  1. WIA: Windows Image Acquisition är en tillverkarspecifik drivrutinsmodell och ett programmeringsgränssnitt (API) för Microsoft Windows Me och senare operativsystem för Windows. Den aktiverar grafikprogramvaran för kommunikation med avbildningsmaskinvaror som skannrar.
  2. ICA: Drivrutin för programmet Image Capture (ett installerat Macintosh-program för skanning) som kan utföra grundläggande åtgärder för skanning.

Obs! I vissa fall kan det hända att skannern inte har både TWAIN-drivrutiner och inbyggda skannerdrivrutiner. I dessa fall kan den tillgängliga drivrutinen komma åt alla skanneråtgärder.

Så här söker du efter och installerar drivrutinerna

ICA-drivrutin: Den senaste ICA-drivrutinen för skanning för den här produkten är enbart tillgänglig via Apples programvaruuppdatering. Så här installerar du den:

 1. Gör något av följande:
  1. Om du använder ett USB-minne eller en Ethernet-anslutning*, ska du ansluta skrivaren/skannern till Mac-datorn och kontrollera att den är på. 
  2. Om du använder en trådlös anslutning och skrivaren redan är ansluten till routern bör du kontrollera att den är på. 
  3. Om du använder en trådlös anslutning och skrivaren inte är ansluten till routern måste dessa anslutas. Använd produktens kontrollpanel för att kontrollera WiFi-anslutningen.  
   (* Alla produkter har inte Ethernet-port.)
 2. Välj Apple i menyn och sedan Programvaruuppdatering
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att installera tillgängliga uppdateringar.

WIA-drivrutin: Windows 2000- och Windows XP-användare måste först logga in som administratör för att installera programmet.

 1. Anslut den bifogade USB-kabeln till datorns USB-port och kamerans digitala terminal. Förbered kameran för kommunikation med datorn.
 2. Efter en stund visas en installationsguide på skärmen, eller så installerar datorn automatiskt TWAIN- eller WIA-drivrutinen.
 3. Starta om den enligt anvisningarna på skärmen om du blir ombedd.
 1. Enhetstillverkare tillhandahåller vanligtvis programvaran för drivrutinen på en separat CD/DVD. Infoga den i CD-/DVD-enheten i datorn och installera de drivrutiner du fick. Starta om systemet. (Valfritt).
 2. Om du inte har fått någon CD-skiva, går du till tillverkarens webbplats (se dokumenten som medföljer enheten vid inköpet).
 1. Sök efter enhetsmodellnamnet och drivrutinen, till exempel <Scanner company> <Model name> skannerdrivrutin, på webben om ingen webbplatsinformation finns. Välj någon av länkarna som leder till tillverkarens webbplats.
 2. Sök genom att använda nyckelord som "hämtningar", "drivrutiner", "stöd" osv. på webbplatsen och följ dessa.
 3. Om det finns ett fält där du kan ange vilken enhet som du söker drivrutiner för, anger eller väljer du enhetsmodellen i där.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto