Med versionen av Acrobat från oktober 2018 är konvertering av EMF-filer till PDF inaktiverad. Om du försöker konvertera en EMF-fil till PDF med Acrobat ser du ett meddelande som säger att det är en filtyp som inte stöds.

Påverkade versioner

Produkt Version
Acrobat DC 19.008.20071.303822
Acrobat 2017 17.011.30105.303785
Acrobat 2015 Classic 15.006.30456.303786

Om du fortfarande vill aktivera möjligheten att konvertera EMF-filer till PDF ska du skapa en registernyckel (Windows) enligt texten nedan.

Lösning: Skapa en funktionsspecifik registernyckel i Windows

 1. Avsluta Acrobat-programmet om det redan körs.

 2. Öppna Registereditorn -  gå till Kör (Windows meny + R), skriv regedit.exe i Öppna-fältet och klicka på OK.

 3. I Registereditorn, baserat på din installerade version av produkten, går du till den versionsspecifika platsen som finns listad nedan och skapar nyckeln FeatureState på platsen. Nyckeln finns eventuellt inte som standard.

  För Acrobat DC (fortlöpande):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  För Acrobat DC (klassisk - Acrobat 2017):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2017\FeatureState

  För Acrobat DC (klassisk - Acrobat 2015):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState
 4. Under FeatureState skapar du en nyckel av typen DWORD och ger den namnet BlockEMFParsing. Ändra dess värde till 0 (noll).

  Obs!

  När värdet för BlockEMFParsing är:

  • 0: Konvertering av EMF till PDF är aktiverat i Acrobat
  • 1: Konvertering av EMF till PDF är inaktiverat i Acrobat

 5. Stäng registereditorn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy