Det går inte att konvertera XPS-filer till PDF

Med versionen av Acrobat från december 2018 är konvertering av XPS-filer till PDF inaktiverad. Om du försöker konvertera en XPS-fil till PDF med Acrobat ser du ett meddelande som säger att det är en filtyp som inte stöds.

Påverkade versioner

Produkt

Version

Acrobat

19.010.20064

Acrobat 2017

17.011.30110

Acrobat 2015 Classic

15.006.30461

Om du fortfarande vill aktivera möjligheten att konvertera XPS-filer till PDF ska du skapa en registernyckel (Windows) enligt texten nedan.

Lösning: Skapa en funktionsspecifik registernyckel i Windows

 1. Avsluta Acrobat-applikationen om den redan körs.

 2. Öppna Registerredigeraren –  gå till Kör (Windows meny + R), skriv regedit.exe i Öppna-fältet och klicka på OK.

 3. I Registereditorn, baserat på din installerade version av produkten, går du till den versionsspecifika platsen som finns listad nedan och skapar nyckeln FeatureState på platsen. Nyckeln finns eventuellt inte som standard.

  För Acrobat (kontinuerlig):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  För Acrobat (klassisk – Acrobat 2017):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2017\FeatureState

  För Acrobat (klassisk – Acrobat 2015):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState
 4. Under FeatureState skapar du en nyckel av typen DWORD och ger den namnet BlockXPSParsing. Ändra dess värde till 0 (noll).

  Obs!

  När värdet för BlockXPSParsing är:

  • 0: Konvertering av XPS till PDF är aktiverad i Acrobat
  • 1: Konvertering av XPS till PDF är inaktiverad i Acrobat
 5. Stäng registerredigeraren.

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online