Med versionen av Acrobat från december 2018 är konvertering av XPS-filer till PDF inaktiverad. Om du försöker konvertera en XPS-fil till PDF med Acrobat ser du ett meddelande som säger att det är en filtyp som inte stöds.

Påverkade versioner

Produkt Version
Acrobat DC 19.010.20064
Acrobat 2017 17.011.30110
Acrobat 2015 Classic 15.006.30461

Om du fortfarande vill aktivera möjligheten att konvertera XPS-filer till PDF ska du skapa en registernyckel (Windows) enligt texten nedan.

Lösning: Skapa en funktionsspecifik registernyckel i Windows

 1. Avsluta Acrobat-programmet om det redan körs.

 2. Öppna Registereditorn -  gå till Kör (Windows meny + R), skriv regedit.exe i Öppna-fältet och klicka på OK.

 3. I Registereditorn, baserat på din installerade version av produkten, går du till den versionsspecifika platsen som finns listad nedan och skapar nyckeln FeatureState på platsen. Nyckeln finns eventuellt inte som standard.

  För Acrobat DC (Continuous):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  För Acrobat DC (Classic - Acrobat 2017):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2017\FeatureState

  För Acrobat DC (Classic - Acrobat 2015):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState
 4. Under FeatureState skapar du en nyckel av typen DWORD och ger den namnet BlockXPSParsing. Ändra dess värde till 0 (noll).

  Obs!

  När värdet för BlockXPSParsing är:

  • 0: Konvertering av XPS till PDF är aktiverad i Acrobat
  • 1: Konvertering av XPS till PDF är inaktiverad i Acrobat

 5. Stäng Registereditorn.