Fel vid sparande av PDF-fil i Acrobat på Windows 10

Fel vid sparande av PDF i Acrobat i Windows 10 – ”Filen kan vara skrivskyddad, eller så kan en annan användare ha den öppen”.

Problem: Det går inte att spara PDF-filer i Acrobat på Windows 10

När du sparar en PDF-fil i Acrobat i Windows 10 får du felet: Filen kan vara skrivskyddad eller så är den öppen i ett annat program. Spara dokumentet med ett annat namn eller i en annan mapp.

Felmeddelande när du sparar en PDF-fil i Acrobat

Lösning: Konfigurera inställningen för kontrollerad mappåtkomst i Windows 10 för att tillåta Acrobat

Kontrollerad mappåtkomst är en Windows 10-funktion som hjälper till att skydda dokument och filer mot modifiering av misstänkta program. Ovannämnda fel visas när Acrobat nekas behörighet att spara PDF-filer på datorn. Du måste lägga till Acrobat i listan över säkra eller tillåtna program i inställningarna för kontrollerad mappåtkomst.

Steg för att konfigurera kontrollerad mappåtkomst för att tillåta Acrobat

 1. Avsluta Acrobat om det redan körs.

 2. I Windows klickar du på Start och sedan klickar du på ikonen inställningar. Dialogrutan Windows-inställningar visas.

 3. Klicka på Uppdatering och säkerhet.

  Uppdatering och säkerhet

 4. Välj Windows-säkerhet i den vänstra panelen och klicka sedan på Skydd mot virus och hot. Dialogrutan Skydd mot virus och hot visas.

  Välj Skydd mot virus och hot

 5. I inställningarna för Skydd mot virus och hot klickar du på Hantera inställningar.

  Klicka på Hantera inställningar i inställningarna för Skydd mot virus och hot

 6. I inställningsfönstret bläddrar du till avsnittet Kontrollerad mappåtkomst och klickar sedan på Hantera kontrollerad mappåtkomst.

  Hantera kontrollerad mappåtkomst

 7. Klicka på Tillåt ett program via Kontrollerad mappåtkomst.

  Tillåt ett program via Kontrollerad mappåtkomst

 8. Klicka på Lägg till ett tillåtet program. Välj Nyligen blockerade program i listrutan.

  Tillåt nyligen blockerat program

 9. Sök efter Acrobat.exe i listan över nyligen blockerade program.

  Nyligen blockerade program

 10. Om du vill lägga till Acrobat i listan över tillåtna program klickar du på (+)-tecknet.

  Acrobat har nu lagts till i listan över tillåtna program. Du kan nu spara PDF-filer i Acrobat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?