Fel vid signering av en PDF-fil med Acrobat eller Acrobat Reader

Problem

I Windows 10 (version 20H1 eller senare) resulterar digital signering av en PDF-fil i Internet Explorer med plugin-programmen Acrobat eller Acrobat Reader med skyddat läge aktiverat följande fel: ”Windows tjänsteleverantör för kryptografi rapporterade ett fel: Åtkomst nekad. Felkod: 2147942405".

Windows tjänsteleverantör för kryptografi fel-2147942405

Lösning

Uppdatera Acrobat eller Acrobat Reader till den senaste versionen och skapa sedan en funktionsspecifik registernyckel

 1. I Acrobat eller Acrobat Reader ska du gå till Hjälp > Om Adobe Acrobat eller Hjälp > Om Acrobat Reader och kontrollera om ditt program är uppdaterat till den senaste versionen 21.005.20058 eller senare.

  Om inte går du till Hjälp > Sök efter uppdateringar och installerar den senast tillgängliga versionen.

 2. Avsluta Acrobat- eller Acrobat Reader-programmet.

 3. Öppna Registerredigeraren – gå till Kör (Windows-meny + R), skriv regedit.exe i fältet Öppna och klicka på OK.

 4. I Registerredigeraren, baserat på din installerade version av produkten, går du till den versionsspecifika platsen som finns listad nedan och skapar nyckeln FeatureState på platsen. Nyckeln finns eventuellt inte som standard.

  • Plats för Acrobat 32-bitars:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Plats för Acrobat Reader 32-bitars:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
  • Plats för Acrobat 64-bitars:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Plats för Acrobat Reader 64-bitars:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
 5. Under FeatureState skapar du en nyckel av typen DWORD och ger den namnet ADC4325829. Ändra värdet till 1 (ett).

 6. Stäng registerredigeraren.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?