PDF-konverteringsproblem med Acrobat och Mac Word eller PowerPoint 2016

Mac PDFMaker-tillägget inaktiveras efter uppgradering till 64-bitars Office 2016

Om Office 2016 för Mac uppgraderas till 64-bitarsversionen från 32-bitarsversionen visas PDFMaker-tillägget för Word och PowerPoint som inaktiverat. Tilläggsknappen i menyfliksområdet är nedtonad. Det händer eftersom tillägget endast är kompatibelt med 32-bitarsversionen av Office 2016.

Adobe är medveten om detta problem och arbetar för att göra tillägget kompatibelt med 64-bitarsversionen av Office 2016 i en framtida version av Acrobat.

När en Word-fil öppnas, visas ett felmeddelande ”kompileringsfel i dold modul”

Om du har uppgraderat din office 2016 till 64 -bitars, och du har Acrobat installerat visas följande felmeddelande när du öppnar en Word-fil:

Kompileringsfel

Lösning: Ladda ner och tillämpa den senaste korrigeringsfilen

Problemet har åtgärdats i den senaste korrigeringen av Acrobat. Ladda ner och applicera korrigeringsfilen för att lösa problemet. Ladda ner korrigeringsfilen här – https://helpx.adobe.com/se/acrobat/release-note/acrobat-dc-august-02-2016.html.   

Två PDF-konverteringsdialogrutor visas eller så misslyckas konvertering och ett felmeddelande visas

När du konverterar ett Word-dokument till PDF (Acrobat > Skapa PDF), i Mac Word 2016 (Word 32-bitar, version 15.23.2 eller senare) så kan följande problem inträffa:

  • Två konverteringsdialogrutor visas i stället för bara en. Dialogrutan med alternativen Tillåt och Tillåt inte visas först. Sedan visas konverteringsdialogrutan Acrobat PDFMaker.
  • Om du väljer Tillåt inte i dialogrutan kommer PDF-konverteringen att misslyckas och felmeddelandet Länkar bevaras inte visas.

Lösning: Prova olika alternativ eller inställningar

För att lösa detta problem försök med ett av följande:

  • I dialogrutan väljer du Tillåt.
    -ELLER-
  • I Word, välj Word > Inställningar > Säkerhet och integritet och markera sedan alternativet Använd Microsofts Onlinetjänst för att öppna och spara vissa filinställningar.
    -ELLER-
  • Välj Skapa PDF i menyfliksområdet i Acrobat. I dialogrutan Spara väljer du Bäst för utskrift och sedan Exportera.
Dialogrutan spara med alternativ för PDF-konvertering

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?