Konverteringsproblem från Word till PDF med Acrobat och Mac Word 2016

När en Word-fil öppnas, visas ett felmeddelande” kompileringsfel i dold modul”

Om du har uppgraderat din office 2016 till 64 -bitars, och du har Acrobat DC installerat visas följande felmeddelande när du öppnar en Word-fil:

Kompileringsfel

Lösning: Ta bort den specifika insticksfilen

PDFMaker insticksprogrammet stöds bara i 32 -bitarsversionen av office 2016 i Mac OS. Eftersom du har uppgraderat till 64 -bitarsversionen av office 2016 visas felmeddelandet.

Ta bort den specifika insticksfilen (linkCreation.dotm) från följande plats för att lösa felet:

  • ~ /Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content.localized/Startup.localized/Word

Två PDF-konverteringsdialogrutor visas eller så misslyckas konvertering och ett felmeddelande visas

Om du använder Mac Word 2016 (Word 32-bitar, version 15.23.2 eller senare) kan ett av följande problem inträffa vid konvertering av ett Word-dokument till PDF om du använder menyfliken Acrobat (Acrobat > skapa PDF):

  • Två konverteringsdialogrutor visas i stället för bara en. Dialogrutan ”Tillåt online-filkonvertering att öppna och exportera till vissa typer av filer?” dialogrutan med alternativen Tillåt och Tillåt inte visas först, och sedan visas konverteringsdialogrutan för Acrobat PDFMaker.
  • I dialogrutan ”Tillåt online-filkonvertering att öppna och exportera till vissa typer av filer?” dialogrutan, om du klickar på Tillåt inte, kommer PDF-konverteringen att misslyckas och felmeddelandet” länkar bevaras inte” visas.

Lösning: Prova olika alternativ eller inställningar

För att lösa detta problem försök med ett av följande:

  • I dialogrutan ”Tillåt online-filkonvertering att öppna och exportera till vissa typer av filer?” dialogruta, klicka Tillåt.
    -ELLER-
  • I Word, välj Word > Inställningar > Säkerhet och integritet och markera sedan alternativetAnvänd Microsofts Onlinetjänst för att öppna och spara vissa filinställningar.
    -ELLER-
  • I dialogrutan för att spara som öppnas när du klickar påskapa PDFpå menyfliken Acrobat, välj alternativet bäst för utskrift och klicka sedan på exportera.
Dialogrutan spara med alternativ för PDF-konvertering

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto