Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)

Om åtgärder

När du bearbetar filer med en eller flera uppsättningar rutinkommandon kan du både spara tid och minska antalet tangenttryckningar genom att använda en åtgärd, det vill säga en definierad kommandoserie med specifika inställningar i en bestämd ordningsföljd som utförs i ett enda steg. Du kan använda en sådan åtgärd för ett enstaka dokument, för flera dokument eller för en hel dokumentsamling. Du kan t.o.m. skanna dokument och kombinera flera dokument i ett enda PDF-dokument innan du kör en åtgärd.

Acrobat  innehåller ett antal fördefinierade åtgärder. Du kan också skapa dina egna åtgärder. Du kan öppna och hantera åtgärder genom att klicka på Verktyg > Åtgärdsguiden.

I Adobe Acrobat kan du också exportera och importera åtgärder och kommandon så att du kan dela dem med andra.

Obs!

Gränssnittet och arkitekturen för åtgärderna ersätter gruppskriptläget i tidigare versioner av Acrobat. De flesta av dina gruppskript i Acrobat XI kan importeras som åtgärder. Vissa skript kräver smärre ändringar.

Köra en åtgärd

I Acrobat ingår ett antal enkla, fördefinierade åtgärder som du kan använda när du vill effektivisera arbetet. Dessa åtgärder är den vanligaste typen av åtgärder som du regelbundet måste utföra när du förbereder filer för distribution. Du behöver inte öppna PDF-filerna innan du kör dessa åtgärder.

Obs!

Du kan undvika uppmaningar om att ange lösenord när du kör en sekvens på PDF-filer som kräver lösenord. Automatisera lösenordsangivelsen eller ange en skyddsmetod för dessa filer på panelen Åtgärdsguide i dialogrutan Inställningar. Om du väljer Fråga inte efter lösenord, bearbetas inte PDF-filer som kräver lösenord.

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden. En lista över tillgängliga åtgärder visas under åtgärdslistan till höger.

 2. Välj önskad åtgärd i listan. Panelen till höger ändras för att visa alla uppgifter som ingår i åtgärden samt alla instruktioner från åtgärdens författare.

 3. Under Filer som ska bearbetas klickar du på Lägg till filer och markerar de filer som du vill utföra åtgärden på. Du kan köra åtgärden på den öppna filen eller lägga till fler filer, mappar eller e-postbilagor.

 4. När alla filer som du vill bearbeta visas klickar du på Starta.

 5. Om du uppmanas att tillhandahålla ytterligare information som plats för utdata och andra inställningar, så gör du detta.

En förloppsindikator visar statusen för den process eller uppgift som körs. En bock identifierar avslutade åtgärder eller uppgifter. Statusen ”Slutfört” visas på panelen för alla uppgifter som slutförts.

Obs!

Om du vill avbryta bearbetningen av en åtgärd klickar du på Stopp på panelen. Alla filer som redan har hunnit bearbetas enligt åtgärden sparas automatiskt. Du kan klicka på Fortsätt för att fortsätta med åtgärden eller klicka på kryssikonen vid åtgärdens namn i den högra delen om du vill avbryta vidare bearbetning av åtgärden. 

Skapa en anpassad åtgärd

Du kan gruppera steg på paneler, lägga till avdelare och inkludera instruktioner för att göra åtgärden lättare att följa. Du kan begränsa åtgärden till vissa filer, använda den på alla filer i en mapp eller låta användaren välja en fil från olika källor som skannrar, webbsidor eller urklipp.

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

  Verktygen för åtgärdsguiden visas i det sekundära verktygsfältet.

  Obs!

  En lista över tillgängliga åtgärder visas under åtgärdslistan till höger.

 2. Klicka på Ny åtgärd i det sekundära verktygsfältet.

  Dialogrutan Skapa ny åtgärd visas.

 3. Om du vill utföra en specifik åtgärd på en viss fil, eller på alla filer i en mapp, klickar du på Fil eller Mapp under Filer som ska bearbetas (till höger). Navigera till filen eller mappen och klicka på Öppna.

 4. Utöka panelerna i Välj de verktyg som du vill lägga till och dubbelklicka på en uppgift för att lägga till den. Du kan lägga till flera uppgifter. Uppgifterna körs i den ordning i vilken de visas i listan Åtgärdssteg som ska visas till höger.

 5. Om du vill fördefiniera alternativ för en åtgärd klickar du på Ange inställningar .

 6. Om du vill att åtgärden ska uppmana användaren att välja alternativ markerar du kryssrutan Fråga användaren.

 7. Lägg till andra åtgärder efter behov.

 8. Finjustera åtgärden med knapparna till höger. Lägg till ny panelgrupp, instruktioner eller en avdelare eller flytta/ta bort objekt i listan.

  Skapar en ny panelgrupp längst ned bland de aktuella uppgifterna. Skriv namnet på panelen och klicka på Spara, när du uppmanas till detta.

  Lägger till instruktioner under den markerade uppgiften. Skriv instruktionerna och klicka på Spara, när du uppmanas till detta.

  Lägger till en avdelarlinje under den markerade uppgiften.

  Flyttar det markerade objektet uppåt listan. Du kan flytta en uppgift, instruktioner, en avdelarlinje eller en hel panelgrupp.

  Flyttar det markerade objektet nedåt listan. Du kan flytta en uppgift, instruktioner, en avdelarlinje eller en hel panelgrupp.

  Tar bort det markerade objektet. Var försiktig med vad du markerar. Du kan ta bort en hel panelgrupp.

 9. Klicka på Spara.

 10. I dialogrutan Spara åtgärd anger du namn och beskrivning för åtgärden och klickar på Spara.

Hantera anpassade åtgärder

Använd dialogrutan Hantera åtgärder för att redigera, ändra namn eller ordning på, kopiera, ta bort, importera eller exportera åtgärder.

Redigera en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

  Verktygen för åtgärdsguiden visas i det sekundära verktygsfältet.

  Obs!

  En lista över tillgängliga åtgärder visas under åtgärdslistan till höger.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

  Dialogrutan Hantera åtgärder visas.

 3. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Redigera om du vill ändra uppgiften eller inställningarna. Du kan också använda dialogrutan Redigera åtgärder för att granska en åtgärd och avsluta utan att spara ändringarna.

  Obs!

  Du kan inte redigera fördefinierade åtgärder som ingår i produkten.

 4. Om du vill lägga till uppgifter utökar du panelerna under Välj de verktyg som du vill lägga till: och klickar på en uppgift.

 5. Klicka på Spara.

 6. I dialogrutan Spara åtgärd redigerar du beskrivningen, om det behövs, och klickar på Spara.

Byta namn på en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Byt namn.

  Obs!

  Du kan inte byta namn på fördefinierade åtgärder som ingår i produkten.

 4. Ange ett nytt namn och en beskrivning, om det behövs, i dialogrutan Spara åtgärd och klicka på Spara.  

Kopiera en åtgärd

Du kan duplicera en åtgärd, och ändra uppgifterna i åtgärden innan du sparar kopian.

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Kopiera.

 4. Ange åtgärdens namn och en beskrivning i dialogrutan Spara åtgärd och klicka sedan på Spara.

  En ny kopia av den valda åtgärden skapas och läggs till i listan Välj en åtgärd.

Ta bort en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Ta bort.

  Obs!

  Du kan inte ta bort fördefinierade åtgärder som ingår i produkten.

 4. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Exportera en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Exportera.

 4. Ange namn och plats för filen i dialogrutan Spara som för åtgärden som ska sparas. Åtgärdsfilerna har filnamnstillägget .sequ.

 5. Klicka på Spara.

Importera en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

 3. Klicka på Importera i dialogrutan Hantera åtgärder.

  Obs!

  Du kan också dubbelklicka på en .sequ-fil för att importera en åtgärd.

 4. Välj den åtgärdsfil som ska importeras i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna. Åtgärdsfilerna har filnamnstillägget .sequ.

 5. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

  Obs!

  Om en åtgärd innehåller JavaScript visas ett varningsmeddelande om detta. Klicka på Importera för att fortsätta eller på Avbryt för att avbryta importen.

Automatisera lösenordsinloggning för åtgärder

Innan du kör åtgärder på PDF-dokument som är krypterade eller lösenordsskyddade, kan du ställa in ditt elektroniska ID att ange obligatoriska lösenord automatiskt.

Obs!

 Ange en skyddsmetod för dessa filer på panelen Åtgärdsguiden i dialogrutan Inställningar. Om du väljer Fråga inte efter lösenord bearbetas inte PDF-filer som kräver lösenord.

 1. Öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Välj Signaturer i Kategorier till vänster.

 3. Klicka på Mer för Identiteter & pålitliga certifikat.

 4. Öppna Elektroniska ID:n till vänster och välj Elektroniska ID-filer.

 5. Markera ett ID i listan till höger och välj sedan något av följande kommandon i det övre fältet:

  Inloggning

  Loggar in med det angivna elektroniska ID:t. Ange ditt lösenord och klicka sedan på OK.

  Utloggning

  Loggar ut med det angivna digitala ID:t när du har avslutat körningen av åtgärden.

Skapa och hantera anpassade kommandon

Med anpassade kommandon kan du förkonfigurera kommandon för exempelvis Vattenstämpel och Sidhuvud och sidfot för att minska hur lång tid det tar för varje kommando att köras. Detta sparar tid vid repetitiva åtgärder.

Anpassade kommandon görs i ett enda steg och utförs i det aktuella dokumentet, medan åtgärder är flerstegssekvenser som används på flera filer.

Skapa ett anpassat kommando

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden > Nytt anpassat kommando.

 2. I dialogrutan Nytt anpassat kommando visas en lista med anpassningsbara kommandon i den vänstra rutan. Välj ett kommando som du vill anpassa.

 3. Ändra vid behov kommandoetiketten och verktygstipset. Välj även om du vill se de kommandospecifika alternativen när kommandot körs.

 4. Klicka på Alternativ för kommandon. Välj eller ange rätt värden eller alternativ i dialogrutan och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på OK för att spara det nya anpassade kommandot.

  Kommandot visas under avsnittet Anpassade kommandon i den högra rutan.

Kör ett anpassat kommando

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på kommandots namn i den högra rutan under avsnittet Anpassade kommandon.

Hantera anpassade kommandon

Använd dialogrutan Hantera anpassade kommandon för att redigera, kopiera, byta namn, ta bort, ordna om, importera eller exportera kommandon.

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Markera kommandot i listan i dialogrutan Hantera anpassade och klicka sedan på rätt kommandoknapp. Följ anvisningarna på skärmen eller meddelandet att slutföra uppgiften.

 3. Klicka på Stäng när du är klar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto