Användarhandbok Avbryt

Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Om åtgärder

När du bearbetar filer med en eller flera uppsättningar rutinkommandon kan du både spara tid och minska antalet tangenttryckningar genom att använda en åtgärd, det vill säga en definierad kommandoserie med specifika inställningar i en bestämd ordningsföljd som utförs i ett enda steg. Du kan använda en sådan åtgärd för ett enstaka dokument, för flera dokument eller för en hel dokumentsamling. Du kan t.o.m. skanna dokument och kombinera flera dokument i ett enda PDF-dokument innan du kör en åtgärd.

Acrobat innehåller ett antal fördefinierade åtgärder. Du kan också skapa dina egna åtgärder. Du kan öppna och hantera åtgärder genom att klicka på Verktyg > Åtgärdsguiden.

I Adobe Acrobat kan du också exportera och importera åtgärder och kommandon så att du kan dela dem med andra.

Obs!

Gränssnittet och arkitekturen för åtgärderna ersätter gruppskriptläget i tidigare versioner av Acrobat. De flesta av dina gruppskript i Acrobat XI kan importeras som åtgärder. Vissa skript kräver smärre ändringar.

Köra en åtgärd

I Acrobat ingår ett antal enkla, fördefinierade åtgärder som du kan använda när du vill effektivisera arbetet. Dessa åtgärder är den vanligaste typen av åtgärder som du regelbundet måste utföra när du förbereder filer för distribution. Du behöver inte öppna PDF-filerna innan du kör dessa åtgärder.

Obs!

Du kan undvika uppmaningar om att ange lösenord när du kör en sekvens på PDF-filer som kräver lösenord. Automatisera lösenordsangivelsen eller ange en skyddsmetod för dessa filer på panelen Åtgärdsguide i dialogrutan Inställningar. Om du väljer Fråga inte efter lösenord, bearbetas inte PDF-filer som kräver lösenord.

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden. En lista över tillgängliga åtgärder visas under åtgärdslistan till höger.

 2. Välj önskad åtgärd i listan. Panelen till höger ändras för att visa alla uppgifter som ingår i åtgärden samt alla instruktioner från åtgärdens författare.

 3. Under Filer som ska bearbetas klickar du på Lägg till filer och markerar de filer som du vill utföra åtgärden på. Du kan köra åtgärden på den öppna filen eller lägga till fler filer, mappar eller e-postbilagor.

 4. När alla filer som du vill bearbeta visas klickar du på Starta.

 5. Om du uppmanas att tillhandahålla ytterligare information som plats för utdata och andra inställningar, så gör du detta.

En förloppsindikator visar statusen för den process eller uppgift som körs. En bock identifierar avslutade åtgärder eller uppgifter. Statusen ”Slutfört” visas på panelen för alla uppgifter som slutförts.

Obs!

Om du vill avbryta bearbetningen av en åtgärd klickar du på Stopp på panelen. Alla filer som redan har hunnit bearbetas enligt åtgärden sparas automatiskt. Du kan klicka på Fortsätt för att fortsätta med åtgärden eller klicka på kryssikonen vid åtgärdens namn i den högra delen om du vill avbryta vidare bearbetning av åtgärden. 

Skapa en anpassad åtgärd

Du kan gruppera steg på paneler, lägga till avdelare och inkludera instruktioner för att göra åtgärden lättare att följa. Du kan begränsa åtgärden till vissa filer, använda den på alla filer i en mapp eller låta användaren välja en fil från olika källor som skannrar, webbsidor eller urklipp.

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

  Verktygen för åtgärdsguiden visas i det sekundära verktygsfältet.

  Obs!

  En lista över tillgängliga åtgärder visas under åtgärdslistan till höger.

 2. Klicka på Ny åtgärd i det sekundära verktygsfältet.

  Dialogrutan Skapa ny åtgärd visas.

 3. Om du vill utföra en specifik åtgärd på en viss fil, eller på alla filer i en mapp, klickar du på Fil eller Mapp under Filer som ska bearbetas (till höger). Navigera till filen eller mappen och klicka på Öppna.

 4. Utöka panelerna i Välj de verktyg som du vill lägga till och dubbelklicka på en uppgift för att lägga till den. Du kan lägga till flera uppgifter. Uppgifterna körs i den ordning i vilken de visas i listan Åtgärdssteg som ska visas till höger.

 5. Om du vill fördefiniera alternativ för en åtgärd klickar du på Ange inställningar .

 6. Om du vill att åtgärden ska uppmana användaren att välja alternativ markerar du kryssrutan Fråga användaren.

 7. Lägg till andra åtgärder efter behov.

 8. Finjustera åtgärden med knapparna till höger. Lägg till ny panelgrupp, instruktioner eller en avdelare eller flytta/ta bort objekt i listan.

  Skapar en ny panelgrupp längst ned bland de aktuella uppgifterna. Skriv namnet på panelen och klicka på Spara, när du uppmanas till detta.

  Lägger till instruktioner under den markerade uppgiften. Skriv instruktionerna och klicka på Spara, när du uppmanas till detta.

  Lägger till en avdelarlinje under den markerade uppgiften.

  Flyttar det markerade objektet uppåt listan. Du kan flytta en uppgift, instruktioner, en avdelarlinje eller en hel panelgrupp.

  Flyttar det markerade objektet nedåt listan. Du kan flytta en uppgift, instruktioner, en avdelarlinje eller en hel panelgrupp.

  Tar bort det markerade objektet. Var försiktig med vad du markerar. Du kan ta bort en hel panelgrupp.

 9. Klicka på Spara.

 10. I dialogrutan Spara åtgärd anger du namn och beskrivning för åtgärden och klickar på Spara.

Hantera anpassade åtgärder

Använd dialogrutan Hantera åtgärder för att redigera, ändra namn eller ordning på, kopiera, ta bort, importera eller exportera åtgärder.

Redigera en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

  Verktygen för åtgärdsguiden visas i det sekundära verktygsfältet.

  Obs!

  En lista över tillgängliga åtgärder visas under åtgärdslistan till höger.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

  Dialogrutan Hantera åtgärder visas.

 3. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Redigera om du vill ändra uppgiften eller inställningarna. Du kan också använda dialogrutan Redigera åtgärder för att granska en åtgärd och avsluta utan att spara ändringarna.

  Obs!

  Du kan inte redigera fördefinierade åtgärder som ingår i produkten.

 4. Om du vill lägga till uppgifter utökar du panelerna under Välj de verktyg som du vill lägga till: och klickar på en uppgift.

 5. Klicka på Spara.

 6. I dialogrutan Spara åtgärd redigerar du beskrivningen, om det behövs, och klickar på Spara.

Byta namn på en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Byt namn.

  Obs!

  Du kan inte byta namn på fördefinierade åtgärder som ingår i produkten.

 4. Ange ett nytt namn och en beskrivning, om det behövs, i dialogrutan Spara åtgärd och klicka på Spara.  

Kopiera en åtgärd

Du kan duplicera en åtgärd, och ändra uppgifterna i åtgärden innan du sparar kopian.

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Kopiera.

 4. Ange åtgärdens namn och en beskrivning i dialogrutan Spara åtgärd och klicka sedan på Spara.

  En ny kopia av den valda åtgärden skapas och läggs till i listan Välj en åtgärd.

Ta bort en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Ta bort.

  Obs!

  Du kan inte ta bort fördefinierade åtgärder som ingår i produkten.

 4. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Exportera en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Exportera.

 4. Ange namn och plats för filen i dialogrutan Spara som för åtgärden som ska sparas. Åtgärdsfilerna har filnamnstillägget .sequ.

 5. Klicka på Spara.

Importera en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på Hantera åtgärder i det sekundära verktygsfältet.

 3. Klicka på Importera i dialogrutan Hantera åtgärder.

  Obs!

  Du kan också dubbelklicka på en .sequ-fil för att importera en åtgärd.

 4. Välj den åtgärdsfil som ska importeras i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna. Åtgärdsfilerna har filnamnstillägget .sequ.

 5. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

  Obs!

  Om en åtgärd innehåller JavaScript visas ett varningsmeddelande om detta. Klicka på Importera för att fortsätta eller på Avbryt för att avbryta importen.

Automatisera lösenordsinloggning för åtgärder

Innan du kör åtgärder på PDF-dokument som är krypterade eller lösenordsskyddade, kan du ställa in ditt elektroniska ID att ange obligatoriska lösenord automatiskt.

Obs!

 Ange en skyddsmetod för dessa filer på panelen Åtgärdsguiden i dialogrutan Inställningar. Om du väljer Fråga inte efter lösenord bearbetas inte PDF-filer som kräver lösenord.

 1. Öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Välj Signaturer i Kategorier till vänster.

 3. Klicka på Mer för Identiteter & pålitliga certifikat.

 4. Öppna Elektroniska ID:n till vänster och välj Elektroniska ID-filer.

 5. Markera ett ID i listan till höger och välj sedan något av följande kommandon i det övre fältet:

  Inloggning

  Loggar in med det angivna digitala ID:t. Ange ditt lösenord och klicka sedan på OK.

  Utloggning

  Loggar ut med det angivna digitala ID:t när du har avslutat körningen av åtgärden.

Skapa och hantera anpassade kommandon

Med anpassade kommandon kan du förkonfigurera kommandon för exempelvis Vattenstämpel och Sidhuvud och sidfot för att minska hur lång tid det tar för varje kommando att köras. Detta sparar tid vid repetitiva åtgärder.

Anpassade kommandon görs i ett enda steg och utförs i det aktuella dokumentet, medan åtgärder är flerstegssekvenser som används på flera filer.

Skapa ett anpassat kommando

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden > Nytt anpassat kommando.

 2. I dialogrutan Nytt anpassat kommando visas en lista med anpassningsbara kommandon i den vänstra rutan. Välj ett kommando som du vill anpassa.

 3. Ändra vid behov kommandoetiketten och verktygstipset. Välj även om du vill se de kommandospecifika alternativen när kommandot körs.

 4. Klicka på Alternativ för kommandon. Välj eller ange rätt värden eller alternativ i dialogrutan och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på OK för att spara det nya anpassade kommandot.

  Kommandot visas under avsnittet Anpassade kommandon i den högra rutan.

Kör ett anpassat kommando

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Klicka på kommandots namn i den högra rutan under avsnittet Anpassade kommandon.

Hantera anpassade kommandon

Använd dialogrutan Hantera anpassade kommandon för att redigera, kopiera, byta namn, ta bort, ordna om, importera eller exportera kommandon.

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

 2. Markera kommandot i listan i dialogrutan Hantera anpassade och klicka sedan på rätt kommandoknapp. Följ anvisningarna på skärmen eller meddelandet att slutföra uppgiften.

 3. Klicka på Stäng när du är klar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto