Jämföra två versioner av en PDF-fil (Acrobat Pro)

Hitta ändringar snabbt genom att jämföra två versioner av en PDF-fil. Acrobat analyserar filerna och visar en rapport som anger skillnaderna mellan dokumenten.

Obs!

Se Jämför filer nedan om du har Acrobat DC-prenumeration eller Acrobat 2017. Om du har en äldre version av Acrobat DC Classic för datorer ska du läsa Jämför filer i Acrobat DC Classic nedan.

Jämför filer

Finns i: Acrobat DC Continuous (prenumeration), Acrobat 2017

Med det helt nya verktyget Jämför filer kan du snabbt och exakt upptäcka skillnader mellan två versioner av en PDF-fil.

 1. Välj Verktyg > Jämför filer.

  Välj filer som ska jämföras

 2. Klicka på Välj fil till vänster för att välja den äldre filversionen som du vill jämföra. Klicka på Välj fil till höger för att välja den nyare filversionen som du vill jämföra.

 3. Klicka på Byt fil och välj sedan en öppnad fil eller bläddra till den önskade filen. Klicka på växlingspilarna mellan miniatyrbilderna när du vill byta plats på de gamla och nya filerna.

  Välj filer som ska jämföras

 4. Om du vill ignorera skillnader mellan grafiska element ska du markera kryssrutan Jämförbar text.

 5. Du kan ändra inställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen, vilken öppnar följande dialogruta.

  Inställningar för Jämför filer

  1. Du kan begränsa jämförelsen till en del av dokumenten genom att ange sidnumren i den Gammal fil och fälten i den Ny fil.
  2. Markera den typ av dokument du jämför under Dokumentbeskrivning.
   • Välj Identifiera automatiskt och låt Acrobat avgöra.
   • Rapporter, kalkylblad, tidningslayouter: Jämför innehållet som en sammanhängande text, från början till slut.
   • Presentationsbilder: Varje bild eller sida behandlas som ett minidokument och snarlika dokument identifieras. Därefter jämförs innehållet i de snarlika dokumenten. Identifierar dokument som har flyttats som t.ex. bilder i en presentation.
   • Skannade dokument, ritningar eller illustrationer: Läser in alla skannade sidor och jämför pixlar. Granskar varje skannad sida och hittar sidor som är lika. Kan även hitta sidor som är i en annan ordning. Den här inställningen är praktisk när du behöver jämföra bilder eller byggritningar.

    Tips
    : Om dokumentinnehållet kan flöda över sidorna väljer du Rapporter, kalkylblad, tidningslayouter, annars väljer du Presentationsbilder. Om du vill jämföra skannade filer väljer du Skannade dokument, ritningar eller illustrationer.
    • Om rapport- eller presentationsalternativet är valt identifierar alternativet Jämför endast text endast de textuella skillnaderna mellan två dokument.
    • Om alternativet Skannade dokument är valt jämförs texten och det grafiska innehållet separat. Resultaten kombineras sedan. I dokument som innehåller reklamannonser med text ovanpå bakgrundsbilden extraheras texten och jämförs i läget Jämför endast text. Det grafiska innehållet jämförs separat i bakgrunden. Skillnaderna (både text och grafik) kombineras till ett gemensamt resultat.
  3. I Visa i rapport väljer du elementen i dokumenten för vilka du vill se skillnader i jämförelserapporten.

   Anmärkning: Textalternativet kan användas med valfri dokumenttyp. Avsett för att text i stora dokument (250 sidor eller mer) ska kunna jämföras. Jämför även text i dokument som har bakgrundsbilder på varje sida, vilket gör bearbetningen långsammare.
  4. Klicka på OK.
 6. Klicka på Jämför.

  I Acrobat visas resultatet i ett nytt dokument. Den första sidan ger en lättöverskådlig sammanfattning över skillnader i filerna.

  Jämför resultat
  a – jämförelsetidsstämpel, b – jämförd filinformation, c – totalt antal ändringar, d – distribution av ändringar, e – formateringsändringar, f – hyperlänk som tar dig till den första ändringen

 7. Klicka på knappen Gå till första ändringen när du vill granska varje skillnad i detalj.

 8. Välj hur du vill granska skillnaderna.

  • Sida vid sida-vy: Använd vyn Sida-vid-sida (Ctrl+\) när du vill visa en parallell vy av resultaten där skillnaderna markeras i "band". Den gamla filen visas på vänstersidan och den nya filen visas på högersidan. Ändringarna är markerade i varje "band" som ansluter filerna för lättare granskning. Klicka på ett band för att visa ett popup-fönster som anger alla ändringar i det bandet. Du kan också klicka på det markerade innehållet för att öppna ett popup-fönster.
  Visa sida vid sida

  Högerklicka på en ändring eller popup-fönster och ange lämplig status för ändringen.

  Ange status för ändringen

  • Enkelsidig vy: Använd knappen för Gammal fil eller Ny fil (Ctrl+/) på verktygsfältet om du vill visa en enskild fil med alla ändringarna markerade.
  Enkelsidig vy

 9. Så här granskar du alla ändringar:

  • Använd Filtrera och Visa alternativ.

  Som standard är kommentarer, formatering och bakgrundsskillnader avstängda. Om du vill visa de här ändringarna i rapporten, måste du välja dem från Filtrera-menyn på verktygsfältet. Du kan också filtrera jämförelseresultat genom att välja specifika typer av ändringar på menyn Filtrera. Från menyn Visa kan du markera det alternativ du vill visa eller dölja förklaringar, radmarkeringar eller resultat.

  Filteralternativ

  Visa alternativ

  • Använd funktionen Föregående ändring (Ctrl+.) eller Nästa ändring (Ctrl+,) för att gå igenom ändringarna en i taget.
  Navigeringsknappar

  Knapparna Föregående ändring och Nästa ändring är också tillgängliga i popup-fönstret som anger mer detaljerad information.

  Navigeringsknappar i popup-fönstret

  • Använd den högra rutan. Klicka på triangeln i mitten Acrobat-fönstret till höger för att öppna den högra rutan. Den här rutan visar alla synliga ändringar i jämförelserapporten. Använd sökrutan för att söka efter en specifik ändring.
  Lista över ändringar som är markerade i rutan till höger

 10. Spara jämförelserapporten (Fil > Spara). Klicka på krysset längst upp på verktygsfältet om du vill stänga jämförelseverktygen.

Du kan skriva ut en jämförelserapport tillsammans med sammanfattningen av ändringar.

 • Klicka på ikonen Skriv ut i verktygsfältet och sedan på Skriv ut i utskriftsdialogrutan.

Jämför filer i Acrobat DC Classic

Tillgängligt i: Acrobat DC Classic (endast stationär dator)

Obs!

Om du har äldre version av Acrobat DC Classic för datorer ska du följa anvisningarna nedan. Om du har en Acrobat DC-prenumeration eller Acrobat 2017, ska du läsa Jämför filer i Acrobat DC Continuous och Acrobat 2017 här ovan.

Du kan använda funktionen Jämför dokument för att hitta skillnader mellan två PDF-filer. När du har jämfört de båda filerna visas en detaljerad sammanställning över alla ändringar, inklusive text, teckensnitt, bilder och sidordning, i Acrobat.

 1. Välj Verktyg > Jämför dokument.

 2. Välj de dokument som ska jämföras. Du kan begränsa jämförelsen till en del av dokumenten genom att ange sidnumren i fälten Första sidan och Sista sidan under varje filnamn.

 3. Markera den typ av dokument du jämför under Dokumentbeskrivning.
  Om du vill ignorera skillnader mellan grafiska element väljer du Jämför endast text. Klicka på OK.

  I Acrobat visas resultatet i ett nytt dokument. Den första sidan innehåller en sammanfattning av jämförelseresultatet.

  Sammanfattning av dokumentjämförelse
  A. Skillnader mellan filerna B. Jämförda filer C. Länk som tar dig till den första skillnaden D. Flyttade eller borttagna sidor E. Förklaring till symboler som används i rapporten

 4. Välj hur du vill granska skillnaderna.

  1. Använd panelen Jämför till vänster (standard).
   • Bläddra igenom miniatyrbilderna på panelen Jämför. En ikon under en miniatyrbild anger en skillnad. En grön pil anger flyttade eller borttagna sidor. En lila pil anger en ändring på sidan.
   • Återgå till den första sidan och klicka på Kom igång för att gå till den första skillnaden.
   • Ändringarna markeras på huvudskärmen. Håll musen över markeringen för att visa informationen. Använd färgförklaringen uppe till höger som riktlinje.
  2. Använd sida vid sida-vy.
   • Klicka på alternativikonen på panelen Jämför till vänster och välj Visa dokument sida
    vid sida
    .
   • Ändringarna markeras på huvudskärmen. Håll musen över markeringen för att visa
    informationen. Använd färgförklaringen uppe till höger som riktlinje.
  Jämför alternativ i Acrobat
  Med jämförelsealternativen kan du anpassa dokumentjämförelsen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto