PDF-formulärfält | Lägg till verktygstips, datum och tid, obligatoriskt/valfritt, flera rader, beräknade värden

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

I det här dokumentet beskrivs hur du hanterar egenskaper för PDF-formulärfält, till exempel när du vill lägga till verktygstips, datum och tid, obligatoriska eller valfria fält, flerradig text och beräknade värden, i Acrobat.

Lägga till ett verktygstips i ett formulärfält

Praktiska verktygstips kan hjälpa användarna att fylla dina formulär. Så här lägger du till ett verktygstips i ett formulärfält:

 1. Dubbelklicka på ett markerat formulärfält för att öppna fönstret Egenskaper.

 2. Skriv beskrivningen i verktygstipsrutan på fliken Allmänt.

  Lägga till ett verktygstips

 3. Klicka på Stäng.

Ställa in ett formulärfält som obligatoriskt eller valfritt

Gör så här om du vill att ett fält ska vara skrivskyddat, obligatoriskt eller valfritt:

 1. Dubbelklicka på ett markerat formulärfält för att öppna fönstret Egenskaper.

 2. På fliken Allmänt

  • Om du vill ange fältet som skrivskyddat väljer du Skrivskyddat.
  • Om du vill ange fältet som obligatoriskt väljer du Krävs.
  • Om du vill ange fältet som valfritt avmarkerar du Krävs.
  Ange fält som obligatoriska, valfria eller skrivskyddade

 3. Klicka på Stäng.

Lägga till fält för datum och tid

När du förbereder formuläret i Acrobat kan du först klicka på ikonen Datumfält i verktygsfältet och sedan på den plats i dokumentet där du vill placera fältet.

Lägga till datumfält

Om du vill ange tid och datum dubbelklickar du på datumfältet för att öppna fönstret Egenskaper. På fliken Format väljer du format för datum och klockslag och klickar på Stäng.

Ange format för datum och tid

Lägga till ett bildfält

När du förbereder formuläret i Acrobat kan du först klicka på ikonen Bildfält i verktygsfältet och sedan på den plats i dokumentet där du vill placera fältet.

Lägg till bild

Lägg till bild

Lägga till ett textfält med flera rader

Så här lägger du till ett textfält med flera rader:

 1. När du förbereder formuläret i Acrobat kan du först klicka på ikonen Lägg till text på verktygsfältet och sedan på platsen där du vill placera fältet i dokumentet.

 2. Ändra storlek på textfältet genom att dra i hörnen.

 3. Dubbelklicka på fältet när du vill öppna fönstret Egenskaper.

 4. På fliken Alternativ

  • Om du vill skapa ett flerradigt fält väljer du Flera rader. Som standard är antalet rader i fältet lika med storleken på textfältet.
  • Om du vill tillåta ett obegränsat antal rader väljer du Bläddra lång text. Om den inmatade texten överskrider fältstorleken visas en rullningslist så att det går att bläddra i texten.
  Textfält med flera rader

  Lägga till rullningslist i flerradig text
  Rullningslist för flerradig text

 5. Klicka på Stäng.

Lägga till grundläggande beräkningar i PDF-formulärfält

I Acrobat finns tre alternativ för att skapa fältberäkningar.

1: Fördefinierade beräkningar

Beräkningar som summa, produkt, medelvärde, minimum och maximum kan läggas till med de fördefinierade beräkningarna. I exemplet nedan visas hur du använder fördefinierade beräkningar för två fält.

 1. På verktygsfältet Förbered formulär markerar du och lägger till tre textfält: Text1, Text2 och Text3. Text3 är det beräknade fältet.

 2. Dubbelklicka på fältet Text1 för att öppna dess Egenskaper. På fliken Format ställer du in formatkategorinNummer. Upprepa steget för de återstående två textfälten.

  Obs!

  Som standard namnges textfälten som Text1, Text2 och så vidare. Om du vill ändra fältets namn går du till fliken Allmänt och anger Namn som Num1 eller något annat och klickar på Stäng.

 3. Dubbelklicka på fältet Text3 för att öppna dess Egenskaper. På fliken Beräkna väljer du Värdet är och något av följande i listrutan

  • Om du vill lägga ihop Text1 och Text2 väljer du Summan (+).
  • Om du vill multiplicera Text1 och Text2 väljer du Produkten (x).
  • Om du vill beräkna medelvärdet för Text1 och Text2 väljer du Medelvärdet.
  • Om du vill veta det minsta värdet av de inmatade numren väljer du Minimum.
  • Om du vill veta det högsta värdet av de inmatade numren väljer du Maximum.
  Fördefinierade beräkningar

 4. Klicka på Välj. I dialogrutan Fältval väljer du Text1 och Text2 och klickar på OK.

 5. Klicka på Stäng. När du anger värden i fälten Text1 och Text2 visar Text3 det beräknade värdet enligt beräkningstypen som valdes i steg 3.

  Obs!

  De fördefinierade beräkningarna är ganska begränsade, det finns till exempel inte division eller subtraktion.

2: Förenklade fältanteckningar

Med förenklade fältanteckningar kan du skapa mer komplexa beräkningar. Det använder en notation som liknar hur beräkningar skrivs med vanliga matematiska symboler som + (addering), - (subtraktion), * (multiplikation) och / (division). Fältnamn används som operander. Så här använder du förenklade fältanteckningar:

 1. På verktygsfältet Förbered formulär markerar du och lägger till tre textfält: Text1, Text2 och Text3. Text3 är det beräknade fältet.

 2. Dubbelklicka på fältet Text1 för att öppna dess Egenskaper. På fliken Format ställer du in formatkategorinNummer. Upprepa steget för de återstående två textfälten.

  Obs!

  Som standard namnges textfälten som Text1, Text2 och så vidare. Om du vill ändra fältets namn går du till fliken Allmänt och anger Namn som Num1 eller något annat och klickar på Stäng.

 3. Dubbelklicka på fältet Text3 för att öppna dess Egenskaper. På fliken Beräkna väljer du Förenklad fältanteckning och klickar på Redigera.

  Förenklad fältanteckning

 4. I JavaScript-redigeraren anger du koden som ska beräknas. Om du till exempel vill beräkna produkten av två adderade tal och två subtraherade tal, skriver du (Text1+Text2)*(Text1-Text2) och klickar på OK.

 5. Klicka på Stäng.

3: Anpassade JavaScript™-beräkningar

Använd JavaScript™ med anpassning när du vill skapa matematiska beräkningar som är ännu mer komplexa. För att använda de många matematiska funktionerna i JavaScript™-språket måste du skriva JavaScript™-kod och ge fullständig åtkomst till alla fält i PDF-filen. Du måste också använda hela Acrobat JavaScript™-syntaxen, vilket gör beräkningarna längre. Följande kod löser till exempel samma ekvation som användes i exemplet på förenklad fältnotation ovan.

 1. I verktygsfältet Förbered formulär markerar du och lägger till tre textfält: Text1, Text2 och Text3. Text3 är det beräknade fältet.

 2. Dubbelklicka på fältet Text1 för att öppna dess Egenskaper. På fliken Format ställer du in formatkategorinNummer. Upprepa steget för de återstående två textfälten.

  Obs!

  Som standard namnges textfälten som Text1, Text2 och så vidare. Om du vill ändra fältets namn går du till fliken Allmänt och anger Namn som Num1 eller något annat och klickar på Stäng.

 3. Dubbelklicka på fältet Text3 för att öppna dess Egenskaper. På fliken Beräkna väljer du Eget beräkningsskript och klickar på Redigera.

  Eget beräkningsskript

 4. I JavaScript™-redigeraren anger du koden för beräkningen. Om du till exempel vill beräkna produkten av två adderade tal och två subtraherade tal skriver du
  event.value=((this.getField("Text1").value+this.getField("Text2").value))*((this.getField("Text1").value-this.getField("Text2").value));

 5. Klicka på OK och sedan på Stäng.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?