Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Den senaste versionen av Acrobat DC finns tillgänglig nu. Mer information finns i Översikt över nya funktioner | Acrobat DC senaste versionen.

 


Version av Acrobat DC, släppt i november 2017

Ett nytt versionsnummer för Acrobat och Acrobat Reader

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat Reader DC Continuous

Med versionen som släpps i november 2017 kommer alla kunder med Acrobat DC Continuous att gå från 17.xx till 18.xx efter att den senaste uppdateringen har distribuerats. Det blir ingen ändring för kunder med Acrobat DC Classic.

Förbättrat e-signering

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Tjänsten Skicka för signering har förbättrats för dem som behöver en signatur, med en förenklad landningssida. En ny guidad upplevelse gör det enklare att skapa formulärfält med en utvecklingsmiljö för Adobe Sign.

Gå till Verktyg > Skicka för signering för att visa det förenklade gränssnittet.

send-for-signature

Mer information finns i Skicka PDF-dokument för signering.

Åtkomstförbättringar

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Visa rollmappade taggar

Acrobat visar nu automatiskt standardtaggar för PDF-filer i taggträdet istället för original- eller källtaggen när de har rollmappats. Om du vill byta tillbaka till källtaggvyn kan du använda alternativet Tillämpa rollmappning på taggar under nedrullningsbara alternativmenyn i panelen Taggar.

Tillämpa rollmappning på taggar

Enkel korrigering av tabeller

Det är nu enkelt att lösa problem för tabeller genom att associera rubrikceller med flera rad- eller kolumnceller. Dataceller utan rubriker kommer att markeras automatiskt.

 • Massredigering av egenskaper hos cell-id för associerade celler: Det är nu enkelt att lösa problem med tabeller genom att associera rubrikceller med flera rad- eller kolumnceller åt gången.
 • Markerade celler som saknar rubrikrelation: Dataceller utan rubriker kommer att markeras automatiskt när tabellredigeringsverktyget aktiveras.
  Välj taggar i den vänstra navigeringsrutan, högerklicka på den tabelltagg för vilken du vill uppdatera tabellstrukturen och välj sedan Tabellredigerare. Alla dataceller utan rubriker kommer att markeras automatiskt med den valda färgen i Visa cell som saknar rubrik (standardfärgen är rosa).
Alternativet Rubrik saknas

Generera rubrikcell-ID automatiskt

Nu kan du enkelt generera cell-ID för alla rubrikceller. När du försöker associera rubrik-ID till celler visas ett meddelande som uppmanar dig att generera ID för rubrikceller som saknar ID.

Generera rubrikcell-ID automatiskt

Alternativt kan du välja valfri cell i tabellredigeringsläge och välja Generera rubrikcell-ID automatiskt i snabbmenyn.

Förbättrad export av PDF

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Följande förbättringar har införts i funktionen Exportera PDF (Verktyg > Exportera PDF):

 • Exportera PDF till Word: Detektion av tabeller och innehållstabell har förbättrats.
 • Exportera PDF till PowerPoint: Problem med ordavstånd, textformatering för tabelletiketter och utformning av punktlistor har åtgärdats.
 • Prestanda- och minneshantering har förbättrats för att åtgärda fel med otillräckligt minne.

Tillägget Skapa PDF är kompatibelt med de senaste versionerna av Firefox

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Tillägget Skapa PDF för Firefox har migrerats till den nya webbtilläggsmodellen som krävs för Firefox. Det uppgraderade tillägget liknar det befintliga tillägget för Chrome i fråga om upplevelse och funktion och stöder följande alternativ: Omvandla webbplats till PDF, Lägg till i befintlig PDF och Öppna en PDF i Acrobat från Firefox.

Tilläggsalternativ när en HTML-sida har öppnats i Firefox

firefox-on-webpage-load

Tilläggsalternativ när en PDF-sida har öppnats i Firefox

firefox-on-pdf-load

Förbättrat gränssnitt för automatiskt OCR

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Knapparna Konvertera till text och Återgå till bild har tagits bort och ersatts med kryssrutan Identifiera text.

Gå till Verktyg > Redigera PDF. Kryssrutan visas i den högra panelen under avdelningen Scannade dokument.

Alternativet Identifiera text

För mer information, se Redigera scannade PDF-filer.

Förbättrad felsökning av skanning

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Alternativet Läs mer har lagts till för alla felmeddelanden som berör skanning. Om du klickar på alternativet kommer du till en felsökningssida där du får hjälp med att lösa problemet.

learnmore

Förbättrade filjämförelser

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Filjämförelseresultat för scannade filer var inte korrekta eftersom jämförelsen kördes i bildjämförelseläge för dessa filer. Nu visar verktyget Jämför filer en varning till användaren att "Det valda dokumentet är en skannad PDF-fil och innehåller ingen text. Acrobat kommer endast att utföra en bildjämförelse." Dessutom, om en indatafil redan har kört Identifiera text ger verktyget Jämför filer bättre resultat.

Spara PDF-filer från e-postbilagor

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Knappen Spara är nu aktiv för att PDF-filer som öppnas från e-postbilagor så att du kan spara dem i en lokal mapp.

Kopiera innehåll i listan Kommentarer

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Om du vill kopiera innehåll i en kommentar i listan Kommenterar kan du nu använda kortkommandot Skift+C eller välja Kopiera från högerklicksmenyn.

Preflight-förbättringar

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017

Bibliotekssökning för profiler, kontroller och lösningar

Nu kan du söka efter profiler, kontroller eller lösningar i alla bibliotek samtidigt.

Om du vill söka i alla bibliotek samtidigt klickar du först på bibliotekssymbolen innan du markerar sökrutan och anger söktermen i sökrutan.

Om sökrutan är tom kan du se alla profiler i samma vy. Du kan dessutom söka i ett enda bibliotek om du avmarkerar bibliotekssymbolen. Då visas endast profiler i det aktuella biblioteket.

Bibliotekssökning

PDF/A-kompatibilitet med veraPDF

veraPDF är ett EU-projekt som utfördes under PDF Associations ledning. veraPDF är en skräddarsydd filformatsvaliderare med öppen källkod som omfattar alla delar och efterlevnadsnivåer för PDF/A. Nu kan Acrobats preflight-verktyg hitta och rapportera problem som inte är kompatibla med veraPDF-test.

Stöd för PDF 2.0

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Nu har Acrobat DC stöd för:

 • Visning av PDF-filer med version 2.0.
 • Kvarhålla 2.0 som version i Spara-arbetsflöden, utom i fall där en nedgradering har begärts uttryckligen (till exempel med kompatibilitetsinställningar i Spara som optimerad PDF eller Förminskad PDF).

Stöd för namngivna användare i Windows Terminal Server

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Nu kan administratörer ge säker fjärråtkomst till Acrobat DC med stöd för namngivna användare på Windows Terminal Server (WTS). De kan ge medarbetare tillgång till de Acrobat-funktioner de behöver med bibehållen efterlevnad och centraliserad licenshantering på WTS.

Administratörer installerar Acrobat utan serienyckel på de centrala serverdatorerna utan att etablera Acrobat. Användare som ansluter till dessa servrar för första gången kommer att behöva logga in med ett Adobe ID som har Acrobat DC-behörighet för att använda Acrobat. När användaren har loggat in kan användarlicensen följa med användaren när denna loggar in på olika servrar. Med den här metoden kommer licensrelaterade data sparas i användarens "appdata/roaming"-mapp och alla data från den här mappen måste synkroniseras på de datorer där användaren loggar in.

Användarprofildata, särskilt mappen “<user>/appdata/Roaming” och HKCU hive följer med användaren och bör synkroniseras på de serverinstanser där användaren loggar in. Administratörer måste kontrollera att alla användardata som skrivs eller uppdateras i mappen "appdata/roaming" eller HKCU hive sparas för användaren när denna loggar ut eller förlorar anslutningen till sessionen och att sparade data synkroniseras när användaren loggar in på nytt.

Administratörer kan använda valfri teknik för profilomdirigering, till exempel mappomdirigering eller andra profilhanteringsverktyg.

Steg för distribution av Acrobat:

 1. Logga in på den centrala serverdatorn (huvudbild) som administratör.
 2. Använd nedanstående kommandorad för att installera Acrobat efter att anpassningen har slutförts (i förekommande fall) med anpassningsguiden.
  Setup.exe  /sALL /msi ROAMIDENTITY=1 ROAMLICENSING=1
 3. Välj någon av följande metoder för att replikera detta på andra datorer på servern.
 • OS-avspegling för att replikera avspeglingen på tillgängliga virtuella/fysiska datorer.
 • Distribuera Acrobat individuellt på tillgängliga serverdatorer genom att följa steg 1 och 2.

Obs! Den här funktionen stöds endast med giltigt Acrobat-berättigande och inte för testversioner. Inloggning med id som saknar prenumerationer kan leda till slumpmässiga fel.

Version av Acrobat DC, släppt i augusti 2017

Skalning för flera skärmar

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC Continuous och Acrobat Reader 2017

Acrobat och Reader har nu bättre stöd för flera skärmar. När du flyttar Acrobat eller Reader mellan skärmar – från din bärbara dator till din skrivbordsskärm – skalar de automatiskt för att matcha skalfaktorn och upplösningen på vilken skärm du än arbetar på.

Förbättrade hjälpmedelsverktyg

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Acrobat behåller nu taggträdvisningen och navigeringen intakt när du sparar din PDF. Den justerar även automatiskt när du lägger till, flyttar eller tar bort sidor, vilket sparar tid.

Du har också åtkomst till Tabellredigeraren direkt från taggträdet:

 • Välj taggar i den vänstra navigeringsrutan, högerklicka på den tabelltagg för vilken du vill uppdatera tabellstrukturen och välj sedan Tabellredigerare.
 • Från verktyget för slutredigering av läsordning klickar du var som helst inom tabellen för att aktivera Tabellredigerar alternativet.

Förbättrad taggning för att infoga, ta bort, flytta och ersätta sidor

  Finns i: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic och Acrobat 2017

Vid utförandet av sidspecifika åtgärder uppdateras nu taggträdet korrekt.

 • Infoga sidor: Vid infogning av sidor lades taggarna i det dokument som infogades alltid till i slutet av taggträdet, oberoende av platsen för infogningsåtgärden. Detta har nu fixats och taggar läggs in på rätt plats.
 • Flytta sidor: I verktyget Organisera sidor och panelen Sidor flyttades bara innehållet när sidor omorganiserades och taggarna lämnades kvar som de var. Vi flyttar nu taggarna på rätt plats tillsammans med sidinnehållet.
 • Ersätta sidor: När en sidbytesåtgärd utfördes brukade taggarna på sidan som ersattes raderas från dokumentet, men taggarna för de nya sidor som infogades lades inte till. Detta har nu åtgärdats.

Förbättrade kundupplevelser

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Acrobat 2017

Vi har gjort följande förbättringar av upplevelsen baserat på de vanligaste kundförfrågningarna:

Senast använda platsen blir standardplats för att spara

Ett dokuments öppna plats blir standardplats för att spara i dialogrutan Spara som, förutsatt att dokumentet inte öppnas från en tillfällig mapp.

Stöd för verktyget Ta bort dold information i Acrobat Standard

Verktyget Ta bort dold information finns nu tillgängligt i Acrobat Standard. För att öppna verktyget gå till Verktyg > Skydda > Ta bort dold information.

En ny inställning för att visa linjaler

En ny inställning – Visa linjaler när dokument öppnas – är tillagd för att aktivera eller inaktivera linjaler i Acrobat och Reader. När inställningen väljs visas linjalerna för varje PDF som du öppnar. Som standard är inställningen inte vald.

För att visa linjalerna:

 • Gå till Redigera > Inställningar > Enheter och stödlinjer och markera sedan kryssrutan Visa linjaler när dokument öppnas under Linjaler. Klicka på OK.
Visa linjaler när dokument öppnas

Ange standardtypsnitt för Lägg till textruta och Bildtext-kommentarer

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Helvetica används som standardtypsnittsfamilj för en ny Lägg till textruta eller Bildtext-kommentar. Nu kan du ändra standardtypsnittsfamilj för dessa två kommentarer med hjälp av menyn Textegenskaper. Ändringarna sparas som den nya standardtypsnittsfamiljen och tillämpas på de kommentarer som du lägger till från och med nu.

 1. Öppna en PDF-fil i Acrobat DC.

 2. Gå till Verktyg > Kommentar, eller välj Kommentar i den högra rutan.

 3. Välj Lägg till textruta eller Bildtext i Kommentar-verktygsfältet och klicka därefter på platsen i PDF-filen där du vill lägg till den.

 4. Menyn Textegenskaper visas. Välj typsnitt, storlek och färg.

  Menyn Textegenskaper

  Om du inte kan se menyn Textegenskaper dubbelklickar du på Lägg till textruta-fältet eller Bildtext-fältet.

Ignorera utcheckning vid stängning av ett SharePoint-dokument eller avslutande av program.

  Finns i: Acrobat DC Continuous

För närvarande, om du öppnar ett SharePoint-dokument i Acrobat med alternativet Checka ut och öppna, och därefter stänger dokumentet eller avslutar Acrobat utan att göra några ändringar i dokumentet, förblir dokumentet utcheckat i Sharepoint.

När du nu stänger dokumentet eller avslutar Acrobat ser du en frågeruta, enligt nedan, och tillfrågas om du vill ignorera utcheckningen.

Fråga om att ignorera utcheckning

Åtkomst till Adobe Scan-filer i Hem-vyn

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Nu kan du visa filer som du skannar med hjälp av Adobe Scan-mobilappen i Fillistorna i vyn Hem i Acrobat och Reader.

Adobe Scan-mobilappfiler i Hem-vyn

Obs!

Om du inte är inloggad loggar du in med ditt Adobe ID för att se dina skanningar. Om du inte använder appen kan du ange ditt mobilnummer för att få nedladdningslänken för appen på din enhet.

Stöd för RSA-PSS signaturplan

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Med den aktuella DC-versionen börjar Acrobat stödja RSA-PSS-signering. RSA-PSS är en ny signaturplan som bygger på RSA-kryptografisystemet och ger ökad säkerhet. För mer information se Raising the standard for RSA signatures. Stödet inkluderar för närvarande:

 • Acrobat DC och Acrobat Reader DC
 • Signaturvalidering (Windows och Mac)
 • Signaturskapande med digitala ID-filer på Windows och Mac (PFX/P12)
 • Signaturskapande med digitalt ID som importeras till Windows Certifikatarkiv och enheter, såsom smarta kort som stöder Cryptography API: Next Generation (CNG). CNG är utformad för att ersätta det äldre CryptoAPI. Förutom ökad säkerhet är CNG uttänjbar och krypteringsflexibel. Se CNG-funktioner om du vill få mer information och en lista över funktioner.

Obs!

Signaturskapande med enheter som använder Windows äldre CryptoAPI:er och Apple Keychain stöds inte ännu.

För närvarande styrs funktionen av register och det finns inget användargränssnitt. För mer information klicka på länken nedan – Aktivera stöd för RSA-PSS-signering.

Använd Windows-registret eller Macplist-poster, enligt nedan, för att aktivera stöd för RSA-PSS-signering i Acrobat DC och Acrobat Reader DC.

Windows:

1.) bEnableRSAPSSSigning

Data booleskt: DWORD värde > REG_DWORD
Standard 0
Version # DC April 2017 (Continuous track)
HKCU-sökväg Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\
HKLM-sökväg Ej låsbar
Sammanfattning Anger om en signatur ska skapas med RSA-PSS-algoritmen.
Detaljer

Möjliga värden inkluderar:

 • 0: Signera inte med RSA-PSS-algoritmen.
 • 1: Använd RSA-PSS-algoritmen.

2.) aRSAPSSHashAlgorithm

Data atom: Strängvärde > REG_SZ
Standard null
Version # DC April 2017 (Continuous track)
HKCU-sökväg Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\
HKLM-sökväg Ej låsbar
Sammanfattning Anger den hash-algoritm som används för RSA-PSS-signering.
Detaljer

Om bEnableRSAPSSSigning är aktiverad specificerar denna inställning hash-algoritmen. Om den här inställningen inte finns eller har ett nullvärde så används det värde som aSignHash specificerar. Om aSignHash Inte är specificerat används SHA256. Möjliga värden inkluderar:

 • SHA1
 • SHA224
 • SHA256
 • SHA384
 • SHA512

3.) iRSAPSSSaltLength

Data heltal: DWORD värde > REG_DWORD
Standard 32
Version # DC April 2017 (Continuous track)
HKCU-sökväg Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\
HKLM-sökväg Ej låsbar
Sammanfattning Anger saltlängden som används av RSA-PSS-algoritmen.
Detaljer

Obs! Ta hand om basen när du ställer in saltlängden, standardbasen är hexadecimal. Ändra antingen basen till decimal eller mata in dess hex-värde. Om decimalvärdet för saltlängden till exempel är 32 så är dess hexvärde 20.

Mac:

Aktivera stöd för RSA-PSS-signering på Mac

Version av Acrobat DC, släppt i april 2017

Ett nytt versionsnummer för Acrobat och Acrobat Reader

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Acrobat Reader DC Continuous

Med versionen som släpps i april 2017 kommer alla kunder med Continuous att gå från 15.xx till 17.xx efter att uppdateringen har distribuerats. Det blir ingen ändring för kunder med Classic.

Mer information finns i blogginlägget – Acrobat’s getting a new version number (Reader too!).

 

Skapa innehållsrika PDF-filer i Microsoft Office-format på Mac

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Du kan nu konvertera Microsoft Office-dokument till högkvalitativa, taggade PDF-filer i Mac OS. Förutom en lokal konvertering använder Acrobat DC nu molntjänst Adobe Create PDF för att konvertera dokument till PDF-filer.

PDF-filerna som skapas har hög kvalitet och fantastisk visuell återgivning. De är väl taggade, vilket är ett utmärkt hjälpmedel. De innehåller även länkigenkänning så att hyperlänkar, interna dokumentlänkar och innehållsförteckningar skapas som direktlänkar.

Obs!

Tjänsten fungerar endast när du är online.

Hur fungerar det i Microsoft Office-program?

 1. I Microsoft Word 2016 klickar du på Skapa PDF på menyfliken Acrobat.

  Skapa PDF från Microsoft Word
 2. I Adobe Create PDF-dialogrutan markerar du kryssrutan Kom ihåg mitt val och klickar sedan på Ja. Dokumentet konverteras till PDF med hjälp av tjänsten och sedan hämtas PDF-filen och öppnas i Acrobat DC.

  Obs!

  Om du klickar på Nej konverteras dokumentet till PDF med hjälp av det lokala Office-programmet.

 3. Spara PDF-filen.

Steg som återställer inställningar

Om du inte längre vill använda molntjänsten för att skapa PDF-filer kan du ändra dina inställningar.

 • Klicka på Inställningar på menyfliken Acrobat, markera kryssrutan Uppmana att använda molntjänsten Adobe Create PDF i Adobe Create PDF-dialogrutan Inställningar och klicka sedan på OK
Återställ inställningar

Hur fungerar det i Acrobat DC?

Acrobat DC stöder följande arbetsflöden när du vill skapa PDF-filer med hjälp av molntjänsten:

 • Skapa från Arkiv-menyn – Arkiv > Skapa > PDF frånfil.
 • Skapa med hjälp av verktyget Skapa PDF – Verktyg > Skapa PDF > En fil.
 • Dra och släpp.

När du använder tjänsten kan Acrobat DC endast konvertera ett dokument i taget till PDF.

 1. I Acrobat DC klickar du på Arkiv > Skapa > PDF från fil.

 2. Markera det Office-dokument som du vill konvertera till PDF och klicka sedan på Öppna.

  Skapa PDF med Acrobats onlinetjänst
 3. Kryssrutan Använd molntjänsten Adobe Create PDF är markerad som standard. Dokumentet konverteras till PDF med hjälp av tjänsten och sedan hämtas PDF-filen och öppnas i Acrobat DC.

 4. Spara PDF-filen.

   

Kopiera enkelt markerad text

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Nu är det enkelt att kopiera markerad text med hjälp av snabbmenyn.

 1. Högerklicka på den markerade texten och välj sedan Aktivera textmarkering.

  Aktivera textmarkering för markeringar
 2. Markera den text i markeringen som du vill kopiera, högerklicka och välj sedan Kopiera

  Kopiera text

Signera PDF-filer med DirectInk

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Med nytt stöd för DirectInk på panelen Signaturer i appen för certifikat får du en naturligare upplevelse och större kontroll över hur din signatur ser ut när du signerar på Windows 10-enheter.

Rita din signatur

Kör OCR på skannade dokument med Live-text

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Acrobat kan nu köra OCR på en skannad PDF som innehåller bilder med Live-text. Tidigare visades felmeddelandet Sidan innehåller återgivningsbar text när du körde OCR på en sådan PDF-fil.

 1. Öppna den skannade PDF-filen i Acrobat DC.

 2. Gå till Verktyg > Förbättra skanningar > Identifierbar text > I den här filen.

 3. Klicka på Inställningar i verktygsfältet. Dialogrutan Identifiera text visas.

 4. I den nedrullningsbara menyn Utdata väljer du Sökbar bild eller Sökbar bild (exakt) och klickar på OK.

 5. Klicka på Identifiera text på verktygsfältet.

   

Förbättringar för hjälpmedel

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Expanderad taggvy i taggpanelen

Acrobat expanderar nu taggträdet på behållarnivå som standard när taggpanelen öppnas. Det åsidosätter inte föregående vyer, utan fungerar bara som standardvy. Med den expanderade vyn kan du enkelt granska och korrigera dokumentstrukturen.

Ta bort alla tomma taggar med ett klick

Nu kan du ta bort alla tomma taggar med ett klick. Med det nya alternativet Ta bort tomma taggar på taggmenyn kan du ta bort alla tomma taggar från underträdet för en vald tag. (Giltiga taggar som TD, TH och Link – OBJR tas inte bort.)

 1. Öppna den taggade PDF-filen i Acrobat DC.

 2. Välj Taggar i den vänstra navigeringsrutan och expandera sedan taggarna.

 3. Högerklicka på taggen för vilken du vill ta bort alla tomma taggar i underträdet och klicka på Ta bort tomma taggar.

   

Preflight-förbättringar

  Finns i: Acrobat DC Continuous

 • Preflight-bibliotek: Preflight-profiler, korrigeringar och kontroller organiseras nu prydligt i bibliotek.
  Mer information finns i Preflight-bibliotek (PDF | 711 KB).
 • Preflight-variabler: Med variabler kan du justera profiler, kontroller och korrigeringar dynamiskt när de tillämpas. Variabler kan användas när du redigerar profiler, kontroller eller korrigeringar när den orangefärgade triangeln visas. Det går också att filtrera efter befintliga objekt med variabler.
 • Preflight har stöd för nya Ghent PDF Workgroup Specification 2015: De nya GWG-specifikationerna baseras på PDF/X-4 och har stöd för intern transparens samt medieneutrala RGB-arbetsflöden.
 • PDF/UA-validering i Preflight: Med Preflight kan du nu åtgärda vanliga hjälpmedelsproblem och validera filer med den internationella hjälpmedelsstandarden för PDF/UA.

Distribuera Acrobat Reader från en intern uppdateringsserver

  Finns i: Acrobat Reader DC Continuous och Classic

IT-administratörer kan nu hantera och distribuera Acrobat Reader på den egna, interna uppdateringsservern med AUSST (Adobe Update Server Setup Tool). Med det här verktyget kan företagets IT-chefer distribuera produkter och uppdateringar i sin egen takt, och de väljer själva när de vill introducera uppdateringarna för sina anställda. Det har stöd för både Windows- och Mac-uppdateringar.

Mer information finns i Använda Adobe Update Server Setup Tool.

 

Distribuera Acrobat och Acrobat Reader med hjälp av Remote Update Manager

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic samt Acrobat Reader DC Continuous och Classic

Med Remote Update Manager (RUM) kan IT-administratörer nu distribuera de senaste uppdateringarna för Acrobat Pro, Standard och Reader till klientdatorer utan att behöva rulla ut dem manuellt. RUM kan användas tillsammans med Adobes uppdateringsserver och nu även med en intern Adobe-uppdateringsserver om AUSST-verktyget (Adobe Update Server Setup Tool) används.

Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager.

 

Version av Acrobat DC, släppt i januari 2017

Rita din signatur när du vill skapa ett digitalt ID

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Förutom bild och text kan du nu även rita din signatur när du vill lägga till den i din digitala identitet och använda den när du undertecknar dokument. Du kan använda fingrarna eller en maskinvarupenna när du ritar signaturen.

Underskriftsutseende
Rita din signatur

Automatisk konfigurering för SharePoint-baserad delad granskning

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Vid en delad SharePoint-baserad granskning skapar nu Acrobat automatiskt ett nytt dokumentbibliotek på SharePoint-serverns underordnade webbplats när den delade granskningen initieras. Du kan också välja en underordnad webbplats och respektive dokumentbibliotek som ska vara värd för den delade granskningen.

 1. Öppna PDF-filen som du vill skicka för delad granskning.

 2. Gå till Verktyg > Skicka för delade kommentarer och klicka på Skicka för delade kommentarer i verktygsfältet.

 3. Välj Samla in kommentarer automatiskt på min interna server i listrutan och klicka på Nästa.

 4. Välj SharePoint-underwebbplats och ange sedan webbadressen till den underordnade webbplatsen på SharePoint-servern. Klicka på Nästa.

  Placera granskningsfilen på en underordnad SharePoint-webbplats

  Acrobat skapar och konfigurerar automatiskt ett nytt dokumentbibliotek (som kallas AcrobatSharedReviews) på den underordnade webbplatsen för att initiera den delade granskningen.

 5. Slutför de återstående stegen genom att följa instruktionerna på skärmen och välja eller ange lämpliga alternativ.

  Obs!

  Se till att dina granskare har rätt behörigheter för att lägga till och publicera kommentarer på den underordnade SharePoint-webbplatsen.

Stöd för datum- och bildfält i Acrobat-formulär

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Nu kan du lägga till ett bildfält och ett datumfält när du förbereder formulär i Acrobat DC genom att använda verktyget Förbered formulär. När du fyller i formuläret blir motsvarande fält klickbara så att användarna kan klicka på fältet och välja en bild eller ett datum.

Datum- och bildverktyg för formulär

Använda bildfält

När du förbereder formuläret i Acrobat DC kan du klicka på ikonen Bildfält i verktygsfältet och sedan klicka på platsen där du vill placera fältet i dokumentet.

Använda bildfält i formulär

Du kan byta namn på fältet eller ange värden för fältets egenskaper, precis som du gör för andra fält. Klicka på länken Alla egenskaper eller dubbelklicka på fältet när du vill öppna dialogrutan Egenskaper.

 1. En bildikon visas för fältet. Klicka på bildikonen.

  En bildikon visas när formuläret fylls i
 2. Bläddra och välj en bild.

  Bläddra och välj en bild

  Obs!

  Välj en lämplig filtyp på den nedrullningsbara filtypmenyn som visas precis ovanför knappen Öppna i dialogrutan Öppna när du bläddrar. Förutom PDF-filer stöds följande bildfiler: JPG, GIF, PNG och TIF.

  Den nya formulärfunktionen för bildfält kan även användas i Acrobat Reader Continuous.

 3. Klicka på OK. Bilden placeras i fältet.

  Den markerade bilden placeras i fältet

Använda datumfält

När du förbereder formuläret i Acrobat DC kan du klicka på ikonen Datumfält i verktygsfältet och sedan klicka på platsen där du vill placera fältet i dokumentet.

Använda datumfält i formulär

Du kan byta namn på fältet eller ange värden för fältets egenskaper, precis som du gör för andra fält. Klicka på länken Alla egenskaper eller dubbelklicka på fältet när du vill öppna dialogrutan Egenskaper.

 1. När du klickar på fältet visas pilikonen till höger i fältet.

  En pilikon visas när du klickar på fältet

  Obs!

  Den nya formulärfunktionen för datumfält kan användas i både Acrobat och Reader, Continuous och Classic.

 2. Klicka på pilikonen och välj ett lämpligt datum med datumväljaren. Du kan också ange ett datum med tangentbordet.

  Datumväljare
 3. Datumet placeras i fältet.

  Det valda datumet placeras i fältet

Mer information om formulär finns i Skapa och distribuera PDF-formulär.

Förbättringar av alternativknappen i Acrobat-formulär

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Följande förbättringar har gjorts i standardbeteendet för alternativknapparna i Acrobat-formulär:

 • Flera kopior av alternativknapparna placeras i samma grupp som standard. Du kan ändra det här beteendet och placera varje alternativknapp i en separat grupp genom att markera kryssrutan Kopiera alternativknappar till olika grupper.
 • Om du vill duplicera alternativknapparna på sidorna skapas nu separata grupper för varje sida.
 • När flera alternativknappar är valda kan du nu välja att ändra gruppnamnet med ett klick via fältet Gruppnamn i dialogrutan Egenskaper.

Förbättrade filjämförelser

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Förbättrad precision när bilder jämförs

Tidigare markerades hela bilden när en bild ändrats i den nya filen. Nu markeras den exakta platsen för ändringen i bilden, i stället för att hela bilden markeras.

Svara på, ta bort, filtrera och redigera kommentarer i jämförelserapporter

 • Svarsfunktionen är nu tillgänglig i alla popup-fönster som markerar ändringarna i jämförelserapporten. När du klickar på svarslänken i ett popup-fönster öppnas den högra panelen där du kan lägga till text.
 • Du kan nu ta bort en kommentar om jämförelsen från rapporten genom att högerklicka eller trycka på Delete på tangentbordet.
 • I den högra panelen kan du nu filtrera ändringarna efter status.
 • Du kan också redigera texten i en kommentar om jämförelsen i den högra panelen.

Mer information finns i Jämför två versioner av en PDF-fil.

Bevara den vänstra panelen när Acrobat startar

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Nu kan du fästa en post från den vänstra panelen via snabbmenyn när du har öppnat lämpligt fält i den vänstra panelen.

Fästa en post från den vänstra panelen via snabbmenyn

Den vänstra panelens och verktygsfältets reglage ingår i verktygssökningen

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Den vänstra panelens och verktygsfältets reglage ingår nu i verktygssökningen.

Förbättrad upplevelse av DirectInk

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Du kan nu använda din penna eller stift direkt i dokumentet, utan att välja ett verktyg.

Stöd för distribuering med namngivna användare i virtuella miljöer

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

IT-administratörer kan nu tillhandahålla säker åtkomst till Acrobat DC med stöd för namngiven användarlicensiering i virtuella Citrix XenApp-, XenDesktop- och VMware Horizon-miljöer.

Mer information finns i Avbildad OS-distribuering (namngivna användare).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy