Sammanfattning av nya funktioner | Utgåvor från 2018 av Acrobat DC

Acrobat DC

Den senaste versionen av Acrobat DC finns tillgänglig nu. Mer information finns i Översikt över nya funktioner | Acrobat DC senaste versionen.

Version av Acrobat DC, släppt i december 2018

Globalt signeringsverktyg för snabbare åtkomst till signaturer med ett klick när du signerar dokument

Signeringsverktyget är nu alltid tillgängligt i verktygsfältet för enkel åtkomst. Det ger dig åtkomst med ett klick när du vill fylla i och signera dokument.

Globalt signeringsverktyg

Obs!

Om du har anpassat snabbverktygsfältet är det globala signeringsverktyget inte synligt. Högerklicka var som helst i verktygsfältet, välj Anpassa snabbverktyg > Fyll i, signera och spåra > Signera och klicka sedan på Spara om du vill lägga till verktyget.

Etiketter som skiljer filer åt i listan över senast använda filer

Filerna i listan över senast använda filer märks nu som delade, ej delade eller granskning beroende på åtgärden som vidtagits på filen. Du kan nu enkelt identifiera delade filer.

Etiketter som skiljer filer åt i listan över senast använda filer

En ny inställning som gör kryssrutan synlig för kommentarer

En ny inställning har lagts till som visar kryssrutor för kommentarer. Gör följande när du vill visa kryssrutor för kommentarer:

 1. Gå till Redigera > Inställningar (i Windows) eller Acrobat > Inställningar (i MacOS). Dialogrutan Inställningar visas.
 2. I kategorin Kommentarer väljer du Visa kryssruta under Göra kommentarer.
 3. Klicka på OK.
En ny inställning som visar kryssrutan för kommentarer

Obs!

Som standard är kryssrutan dold. Om du använder kryssrutor i flera dokument kommer du att uppmanas att aktivera kryssrutorna för alla dokument i Acrobat DC.

Dra och släpp filer i navigeringsrutan i en PDF-portfölj

Navigeringsrutan i PDF-portfölj har nu stöd för dra-och-släpp när du vill:

 • Ordna om filer i en mapp i PDF-portföljen.
 • Dra filer till mappar eller en mapp till en annan mapp, förutsatt att båda är på samma nivå eller i samma mapp.
Dra och släpp filer i navigeringsrutan i en PDF-portfölj
Dra och släpp filer till mappar eller en mapp till en annan mapp när du vill ändra om PDF-portföljen

Verktyg för att skapa, kombinera, exportera och jämföra verktyg för dokumentgranskning har aktiverats

Verktyg som Skapa PDF, Slå samman filer, Exportera PDF och Jämför filer är nu aktiverade i verktygscentrat och den högra rutan i dokument för granskning.

Verktyg för granskning av dokument

När du väljer filer som skickats för visning eller granskning i hemvyn kan du nu kopiera den delade länken eller granskningslänken i kontextrutan. Du kan också lägga till mottagare i en fil som redan delas med alternativet Lägg till mottagare i den högra rutan.

Kopiera delad länk
Kopiera delad länk

Kopiera granskningslänk
Kopiera granskningslänk

Dela ett granskningsdokument

Du kan dela ett granskningsdokumentet med ännu fler med knappen Dela. Om du initierar granskningen kan du lägga till fler granskare i ett granskningsdokument. Om du är mottagare eller granskare kan du kopiera granskningslänken och dela den med andra.

Lägg till fler granskare i ett granskningsdokument
Lägg till fler granskare i ett granskningsdokument

Kopiera granskningslänk när du vill dela ett granskningsdokument
Kopiera granskningslänk när du vill dela ett granskningsdokument

Öppna och slå samman senast använda filer via kontextrutan

När du väljer filer i hemvyn finns nu följande två nya funktioner i kontextrutan, i tillägg till alternativen Dela och Ta bort från senast använda:

 • Öppna: Använd det här alternativet när du vill öppna flera filer direkt från kontextrutan på en gång i stället för att öppna filerna individuellt.
 • Slå samman filer: Använd alternativet Slå samman filer i kontextrutan när du vill kombinera flera filer direkt i stället för att öppna verktyget och sedan markera filerna.
Slå samman filer från kontextrutan

Alternativ för att radera och hämta/spara en kopia av filer som slutat att delas i kontextrutan och den högra rutan

När du väljer en fil som slutat att delas i vyn över senast använda filer innehåller nu kontextrutan och den högra rutan samma alternativ som är tillgängliga för en delad fil – Ta bort delad fil och Hämta/Spara en kopia.

Alternativ för filer som slutat att delas i kontextrutan
Alternativ för filer som slutat att delas i kontextrutan

Alternativ för filer som slutat att delas i den högra rutan
Alternativ för filer som slutat att delas i den högra rutan

PDFMaker-stöd för AutoCAD 2018 och 2019

Acrobat DC har nu stöd för PDFMaker-arbetsflöden för AutoCAD 2018 och AutoCAD 2019.

Stöd för konvertering av SharePoint Word-filer till PDF på Mac

Du kan nu skapa PDF-filer av SharePoint online Word-filer med Acrobat DC. Funktionen använder Document Cloud för att skapa en PDF-tjänst som konverterar dokument till PDF.

Visa MIP-skyddade filer i Acrobat Reader DC och Acrobat DC

Nu kan du använda datorprogrammen Adobe Acrobat DC och Acrobat Reader DC när du vill öppna filer skyddade med MIP-lösningar (Microsoft Information Protection) inklusive Azure Information Protection (AIP) och informationsskydd i Office 365.

Acrobat Reader DC/Acrobat DC identifierar automatiskt en MIP-skyddad fil och uppmanar dig att ladda ned motsvarande plugin från hjälpsidan. Den skyddade filen öppnas precis som en vanlig PDF i Acrobat eller Reader när du hämtat och installerat plugin-programmet.

Ytterligare förbättringar

Beteende för vald anteckning

När du väljer en anteckning, ökar den valda anteckningen i storlek med en tjock blå kant som gör det lätt att skilja den från andra kommentarer.

Beteende hos föregående anteckningar
Före

Beteende hos nya anteckningar
Efter

Förbättrat @omnämnande i granskningar

Användandet av @omnämnande har nu förbättrats med automatisk ifyllnad av granskare. Du kan också använda @-symbolen i kommentarer.

Stöd för anteckningsarbetsflöden i Microsoft Office 2019

Arbetsflöden med anteckningar, till exempel export av kommentarer till MS Word och skicka e-post i Acrobat DC, stöds nu i MS Office 2019.

Förbättrad upplevelse för inloggning, utloggning och start av provperiod

Nya användare som loggar in eller ut från Acrobat kommer att se förändringen. Befintliga användare kan inte se någon ändring.

Dialogrutan Logga ut
Dialogrutan Logga ut

Dialogrutan Starta testversion
Dialogrutan Starta testversion

Dialogrutan Logga in
Dialogrutan Logga in

Sidindikatorer för att göra-kort

Att göra-korten på startsidan i Acrobat har nu en sidindikator som visar den aktuella sidan i förhållande till alla tillgängliga sidor.

Att göra-kort

Version av Acrobat DC, släppt i oktober 2018

Enhetlig delningsupplevelse på både stationära datorer, mobila enheter och webben

Den nya enhetliga delningsupplevelsen gör det möjligt att enkelt samarbeta i dokument på både stationära datorer, mobila enheter och webben. Dela en länk till ett PDF-dokument för visning, eller kommentera i dokumentet. PDF-dokument som delas som länkar går att öppna i alla webbläsare, oavsett enhet. Acrobat gör det lika enkelt som e-post, men med mycket mer kontroll och fullständig spårning. Mottagare får ett e-postmeddelande med en länk de kan klicka på för att visa och kommentera på dokument i en webbläsare. Ingen inloggning krävs och ingen programvara behöver installeras.

Den nya upplevelsen gör det möjligt för dig att dela dokument med någon av följande metoder

 • Skicka personliga inbjudningar med delningsalternativet i Document Cloud
 • Skicka en anonym eller offentlig länk i ett e-postmeddelande
 • Bifoga till ett e-postmeddelande
En ny enhetlig delningsupplevelse

Mer information finns i Dela och spåra PDF-dokument online.

Enhetlig startvy på både stationära datorer, mobila enheter och webben

Med den nya startvyn har du nu en plats där du kan spåra och hantera alla din dokument som delats för visning, granskning och underskrift på både stationära datorer, mobila enheter och webben.

Den innehåller nya verktyg som hjälper dig att vara så effektiv som möjligt med dina dokument:

Enhetlig lista över senaste filer

Visar filer som delats med eller av dig för visning, granskning eller underskrift, samt filer som öppnats för visning från din dator, Document Cloud-lagringen eller tredjepartslagring som OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint och Google Drive.

Obs! I mobilappen Acrobat Reader visas inte avtal som du har skickat för underskrift i listan Senaste filer. Du kan dock se meddelanden och Att göra-kort för avtal som väntar på att slutföras av dig.

Att göra-kort

Visar dokumentet som mottagits för visning, granskning eller signering och som inväntar din åtgärd.

Sökruta

Gör det möjligt för dig att söka igenom alla dina Document Cloud-filer och filer som skickats till dig för visning, granskning eller underskrift.

Meddelandesignal

Platsen där du kan se alla inkommande och utgående förfrågningar rörande dokument som delats för visning, granskning och underskrift.

Kontextruta

Hjälper dig att vidta åtgärder på filer i alla startvyer med kontextkänsliga menyer, samt att kontrollera statusen för deltagare och aktivitetshistoriken för delade dokument.

Delade filer

Hjälper dig att spåra och hantera dina delade filer. Alla dina delade filer är grupperade baserat på arbetsflöde för enkel åtkomst. Filer som delats för visning listas på fliken För visning, filer som delats för granskning listas på fliken För granskning och filer som skickats eller mottagits för underskrift listas på fliken För underskrift.

Hemvyn

A. Senast använda filer B. Att göra-kort C. Enhetlig sökning D. Meddelanden E. Kontextruta F. Delade filer 

Mer information finns i Grundläggande om arbetsytor.

Enhetlig Document Cloud-granskningstjänst

Den nya Adobe Document Cloud-granskningstjänsten gör det möjligt för dig att enkelt dela PDF-filer för granskning från skrivbordsappen för Acrobat DC, Document Cloud i webbläsaren eller mobilappen för Acrobat Reader. Den gör det enklare att samla in och hantera feedback på en plats i stället för med flera e-postbilagor och hjälper till att hålla dig informerad om utvecklingen. Den håller också granskare produktiva med hjälp av en lättanvänd kommentarslösning, som hjälper dem att hitta relevant information snabbt och inte kräver att de loggar in eller installerar någon ytterligare programvara.

Intuitiva funktioner som @-taggning, deadlines, påminnelser och "Jag är klar" för att informera initierare om att du är klar eller fortfarande granskar gör granskningen transparent, håller granskningen aktiv och leder till att granskningar slutförs snabbare.

Initierare och granskare får en daglig sammanfattning, samt meddelas om statusändringar för granskningar eller när de taggats för någon åtgärd. De får också ett meddelande när någon lägger till en kommentar.

Pågående granskning
Granskningsstatus och deltagare i det övre vänstra hörnet av verktygsfältet, kommentarssynkningsstatus och växling mellan granskningshantering och kommentarsvisning i det övre högra hörnet av verktygsfältet, samt kommentarer i den högra rutan.

Enhetlig dokumentsökning

Version av Acrobat DC, släppt i oktober 2018

Den nya sökrutan högst upp i mitten av startvyn söker igenom alla filer i ditt Document Cloud-konto samt filer som skickats och mottagits för visning, granskning eller underskrift. Du kan även öppna åtgärdspanelen från sökresultaten utan att behöva öppna filen i ett nytt dokumentfönster.

Enhetlig sökning

Fyll i och signera med låsning och spårning

Version av Acrobat DC, släppt i oktober 2018

Fyll i och signera-verktyget drivs nu av Adobe Sensei. Verktyget kommer med följande nya funktioner:

 • Fyll i formulär snabbare med ny Sensei-driven formulärfältsdetektion och anpassning för text, bockmarkering, kryss, radioknapp och kamfält. Automatisk anpassning säkerställer att teckensnittsstorleken passar fältstorleken och är anpassad till fältrutan eller -raden.
 • Skicka en länk till den icke-redigerbara kopian av det ifyllda och signerade formuläret. Kopian certifieras med Adobe Sign. Mottagare kommer inte att kunna göra ändringar i kopian. Eventuella ändringar gör certifieringen ogiltig.
Skicka en kopia av det ifyllda och signerade formuläret.
Skicka en kopia av det ifyllda och signerade formuläret.

Mer information finns i Fylla i och signera PDF-formulär.

Skicka för signering med Adobe Sign

Skicka för signering-verktyget, som bygger på molntjänster som drivs av Adobe Sign, heter numera Adobe Sign i skrivbordsappen för Acrobat DC. Verktyget kommer nu med avancerade funktioner som ger dig mer kontroll över hela processen - avsändare kan lägga till utgångsdatum, påminnelse, signerarautentisering, med mera. Dessutom, när du har skickat dokument för underskrift är det nu enklare att visa och spåra deras status, skicka påminnelser, avbryta förfrågningar eller visa historik från den enhetliga startvyn.

Avancerade funktioner ger mer kontroll över signeringsprocessen
Avancerade funktioner ger mer kontroll över signeringsprocessen

Mer information finns i Skicka PDF-dokument för signering.

Åtkomst till Google Drive-filer från Acrobat

Version av Acrobat DC, släppt i oktober 2018

Du kan nu enkelt öppna och lagra filer från ditt Google Drive-fillagringskonto medan du arbetar i startvyn.

Mer information finns i Kom åt Google Drive-filer i Acrobat.

Text- och bildredigering från din iOS- eller Android-surfplatta

Med mobilappen Acrobat Reader och en prenumeration på Acrobat Pro DC kan du nu enkelt lägga till text och bilder, redigera och formatera text, uppdatera listor samt lägga till, rotera och ändra storlek på bilder i ett PDF-dokument - direkt i din iPad- eller Android-surfplatta.

 • iPad-funktionaliteten har förbättrats
 • Android-funktionaliteten är helt ny
Textredigering på en Android-surfplatta
Textredigering på en Android-surfplatta

Bildredigering på en Android-surfplatta
Bildredigering på en Android-surfplatta

Version av Acrobat DC, släppt i februari 2018

Avstavningsrelaterade korrigeringar

Tidigare rapporterades falska skillnader på grund av felaktig avstavningskategorisering – falska skillnader gällande avstavade ord rapporterades när de kommer till slutet på en rad medan användaren infogar eller raderar under redigering. Det här är nu löst.

Exemplet nedan visar allt som rör avstavningskorrigeringarna.

Avstavningsrelaterade korrigeringar

Taggar och verktygsnamn i verktyget Läsordning är nu konsekventa.

 • Slutredigeringsverktyget för läsordning heter nu Läsordning.
 • ”Text” i Läsordning heter nu Text/stycke.
 • ”Bakgrund” i Läsordning heter nu Bakgrund/artefakt.

Få åtkomst till Läsordning från taggträdet

Du har nu åtkomst till Läsordning direkt från taggträdet. Välj Taggar i den vänstra navigeringsrutan, högerklicka på någon tagg och välj sedan Läsordning.

Få åtkomst till Läsordning från taggträdet

Massredigera taggar i taggträdet

Nu går det att redigera egenskaperna för flera taggar på en gång. Välj de taggar du vill redigera och välj sedan dialogalternativet Egenskaper i snabbmenyn.

Redigera egenskaper för flera taggar

Ändra typ, titel och andra egenskaper enligt behov och klicka sedan på Stäng.

I taggpanelen, välj kontinuerliga eller icke-kontinuerliga taggar, högerklicka och välj Egenskaper.

Redigera egenskaperna för taggarna

Skapa anteckningar och referenstaggar i verktyget Läsordning

Nu går det att skapa anteckningar och referenstaggar från verktyget Läsordning.

Från panelen Ordning:

 1. Välj panelen Ordning i den vänstra rutan.
 2. Högerklicka på innehållet i panelen och välj sedan Tagga som referens eller Tagga som anteckning.
Referens och anteckningar i panelen Ordning

Från Läsordning:

 1. I taggpanelen, högerklicka på någon tagg och välj Läsordning.
 2. Välj det innehåll du vill tagga som anteckning eller referens och klicka sedan på Anteckning eller Referens.
Referens och anteckningar i Läsordning

Kopiera innehåll från textbaserade kommentarer

Det nya alternativet Kopiera text finns nu i snabbmenyn för textbaserade kommentarer med möjlighet att göra markering, understrykning eller genomstrykning.

Kopiera text från en kommentar

Ett alternativ att ta bort den markerade bilden från bildformulärfältet

Med det nya alternativet Rensa bild är det enkelt att ta bort den markerade bilden från ett bildfält i ett formulär.   

 1. Klicka på det bildfält från vilket du vill ta bort bilden. Dialogrutan Välj bild visas.

  Ta bort den valda bilden

 2. Klicka på Rensa bild och klicka sedan på OK.

Markera flera objekt med Förhandsgranska utdata

Nu går det att markera flera objekt när dialogen Förhandsgranska utdata är öppen.

Du aktiverar den här funktionen genom att gå till Redigera > Inställningar > Sidvisning och sedan markera kryssrutan Använd Skift + klick för Flera markeringar med Förhandsgranska utdata under avsnittet Sidinnehåll och information.

Markera flera objekt med Skift + klick. Lägg till en klisterlapp som innehåller färgvärdena med Alt + klick (i Windows) eller Option + klick (på Mac).

Obs! Som standard är inställningen inaktiverad.

Precisionen hos textigenkänning (OCR) av skannade filer med mörk bakgrund har förbättrats betydligt.

Nu går det att nå verktygscentret från den högra panelen med det nya alternativet Fler verktyg.

Fler verktyg i den högra panelen

Finns i: Acrobat Reader DC Continuous, Acrobat Reader DC Classic

Stöd för följande ytterligare OCR-språk har lagts till i Exportera PDF i Acrobat Reader DC:

Bulgariska

Katalanska

Kroatiska

Tjeckiska

Estniska

Tyska (Schweiz)

Grekiska

Hebreiska

Ungerska

Ungerska

Koreanska

Lettiska

Litauiska

Makedoniska

Maltesiska

Norska (Norge)

Polska

Rumänska

Ryska

Serbiska

Förenklad kinesiska

Slovakiska

Slovenska

Traditionell kinesiska

Turkiska

Ukrainska

Gör så här om du vill se en lista på vilka språk som stöds: Öppna en PDF-fil i Acrobat Reader DC och välj Exportera PDF i verktygspanelen och klicka sedan på Ändra bredvid Dokumentspråk. Dialogrutan OCR-inställningar visas och där finns en lista på alla språk som stöds.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto