Exportera video med Animate (endast CS6 och tidigare versioner)

 Den här artikeln gäller endast för Flash Professional CS6 och tidigare versioner. Den senaste informationen om funktionen Exportera video i Animate finns i Exportera video med Adobe Media Encoder.

Adobe Flash Player-video (FLV)

Med Animate (endast CS6 och tidigare versioner) kan du importera eller exportera video med kodat ljud. Med Animate kan du importera FLV-video och exportera FLV eller QuickTime (MOV). Använd video för kommunikationsprogram, som till exempel videokonferenser eller filer som innehåller kodade data som exporterats från Adobes Media Server.

När du exporterar videoklipp från Animate i FLV-format med direktuppspelat ljud, används inställningarna i dialogrutan Direktuppspelande ljud för att komprimera ljudet.

Filer i FLV-format komprimeras med Sorenson-kodeken.

Exportera en kopia av en FLV-fil från biblioteket

 1. Högerklicka på FLV-videoklippet på bibliotekspanelen.

 2. Välj Egenskaper på snabbmenyn.

 3. I dialogrutan Videoegenskaper klickar du på Exportera.

 4. Ange ett namn för den exporterade filen. Välj en plats som du vill spara den på, klicka på Spara och sedan på OK.

QuickTime

I Animate finns det två metoder för att exportera Animate-dokument som QuickTime:

QuickTime-export

Exporterar en QuickTime-fil som kan distribueras som en direktuppspelningsvideo, på en DVD, eller användas i ett videoredigeringsprogram som till exempel Adobe® Premiere Pro®. QuickTime-export är avsedd för användare som vill distribuera Animate-innehåll, till exempel animering, i QuickTime-videoformatet.

Tänk på att den prestanda som används för att exportera QuickTime-video kan påverka kvaliteten på videon. Om det inte går att exportera varje bildruta i Animate hoppas bildrutor över vilket resulterar i sämre videokvalitet. Om du upptäcker att bildrutor utesluts kan du använda en snabbare dator med mer minne, eller så försöker du minska bildrutorna per sekund i Animate-dokumentet.

Publicera som QuickTime

Skapar ett program med ett Animate-spår i samma QuickTime-format som finns installerat på din dator. Detta gör att du kan kombinera de interaktivera funktionerna för Animate med multimedia- och videofunktionerna i QuickTime i en enda QuickTime 4-film, som alla som har QuickTime 4 eller senare kan titta på.

Om du importerar ett videoklipp (i vilket format som helst) till ett dokument som en inbäddad fil kan du publicera dokumentet som en QuickTime-film. Om du importerar ett videoklipp i QuickTime-format till ett dokument som en länkad fil kan du även publicera dokumentet som en QuickTime-film.

Exporterar alla lager i Animate-dokumentet som ett enskilt Animate-spår, om dokumentet inte innehåller en importerad QuickTime-film. Den importerade QuickTime-filmen förblir i QuickTime-format i det exporterade programmet.

Exportera QuickTime

 1. Välj Arkiv > Exportera > Exportera film.

 2. Ange inställningar för QuickTime-film som ska exporteras. I QuickTime skapas som standard en film med samma dimensioner som Animate-källdokumentet och hela Animate-dokumentet exporteras. I dialogrutan för att exportera QuickTime-video finns följande alternativ:

  Dimensioner

  Bredden och höjden i pixlar för bildrutorna i QuickTime-filmen. Du kan endast ange bredd eller höjd, den andra dimensionen ställs in automatiskt för att bibehålla bildformatet för det ursprungliga dokumentet. Avmarkera Behåll proportioner för att ställa in både bredd och höjd oberoende av varandra.

   Om dimensionerna i videon är särskilt stora (till exempel 740 × 480 pixlar) kanske du måste ändra bildrutehastigheten för filmen för att undvika att bildrutor utesluts.

   Alternativet Dimensioner som du anger i dialogrutan för QuickTime-exportinställningar är bredd och höjd för FLA-filen som exporteras som video. De dimensioner som du anger i dialogrutan för QuickTime-inställningar anger storleken på den exporterade QuickTime-filmen. Om du inte ändrar storlek i dialogrutan som öppnas senare förblir den ”aktuell”; därför behöver du inte ändra den.

  Ignorera scenfärg

  Skapar en alfakanal med scenfärgen. Alfakanalen är kodad som ett genomskinligt spår, vilket innebär att du kan täcka över den exporterade QuickTime-filmen på annat innehåll om du vill ändra på bakgrunden eller scenen.

  Om du vill skapa en QuickTime-video med en alfakanal måste du välja en videokomprimeringstyp som har stöd för 32-bitars kodning med en alfakanal. Codecar som har stöd för detta är Animation, PNG, Planar RGB, JPEG 2000, TIFF eller TGA. Du måste också välja Miljoner färger+ i inställningen för kompressor/djup. Du anger komprimeringstyp och färgdjup genom att klicka på knappen Inställningar i kategorin Video i dialogrutan Filminställningar.

  Vid den sista bildrutan

  Exporterar hela Animate-dokumentet som en filmfil.

  När tiden har gått ut

  Den tid det tar för Animate-dokumentet att exporteras i timmar:minuter:sekunder:millisekunder.

  QuickTime-inställningar

  Öppnar dialogrutan för avancerade QuickTime-inställningar. Med de avancerade inställningarna kan du göra anpassade QuickTime-inställningar. Vanligtvis bör du använda QuickTime-standardinställningarna, eftersom de ger optimal uppspelningsprestanda för de flesta program. Information om hur du ändrar på QuickTime-inställningarna finns i dokumentationen som medföljer Apple QuickTime Pro för de tillgängliga videoparametrarna.

 3. Klicka på Exportera.

Windows AVI (Windows)

Exporterar ett dokument som en Windows-video men tar bort all interaktivitet. Bra för att öppna en Animate-animering i ett videoredigeringsprogram. Eftersom AVI är ett bitmappsbaserat format kan dokument som innehåller långa animeringar eller animeringar med hög upplösning snabbt bli mycket stora.

I dialogrutan Exportera Windows AVI finns följande alternativ:

Dimensioner

Anger en bredd och höjd i pixlar för bildrutorna i en AVI-film. Ange endast bredd eller höjd, den andra dimensionen ställs in automatiskt för att bibehålla bildformatet för det ursprungliga dokumentet. Avmarkera Behåll proportioner för att ställa in både bredd och höjd.

Videoformat

Väljer ett färgdjup. En del program stöder inte ännu Windows 32 bitar per kanal-bildformatet. Om du har problem med att använda detta format använder du det gamla 24 bitar per kanal-formatet.

Komprimera video

Välj AVI-standardkomprimeringsalternativ.

Utjämna

Använder kantutjämning på den exporterade AVI-filmen. Kantutjämning ger en bitmappsbild med högre kvalitet men den kan göra att en haloeffekt med gråa pixlar visas runt en bild när den placerats på en färgad bakgrund. Avmarkera detta alternativ om en haloeffekt uppstår.

Ljudformat

Ställ in samplingsfrekvensen och storleken för ljudspåret samt om det ska exporteras som mono eller stereo. Ju lägre samplingsfrekvens och storlek, desto mindre blir den exporterade filen, med eventuellt försämrad ljudkvalitet.

WAVE-ljud (Windows)

Exporterar endast ljudfilen i det aktuella dokumentet till en enda WAV-fil. Du kan ange ljudformatet för den nya filen.

Välj Ljudformat för att fastställa samplingsfrekvensen, bithastigheten och stereo- eller monoinställningen för det exporterade ljudet. Välj Ignorera händelseljud för att exkludera händelseljud från den exporterade filen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto