Adobe DNG Negative Converter

Du kan använda Adobe DNG Converter till att enkelt konvertera kameraspecifika Raw-filer från kameror som stöds till det mer universella filformatet DNG. En annan fördel med att använda DNG Converter är bakåtkompatibiliteten.

Översikt över arbetsflödet

Adobe DNG Converter
Arbetsflöde för DNG Converter på toppnivå

Information om olika begrepp för Raw-filer och formatet DNG och varför du bör konvertera dina filer till DNG finns i bilagan.

Obs!

Genom att använda DNG Converter kan du använda de senaste kamerorna i äldre versioner av Photoshop, Lightroom, Bridge, After Effects och Photoshop Elements.

Hämta DNG Converter

macOS Windows
Hämta senaste DNG Converter för macOS Hämta senaste DNG Converter för Windows
Processor
Flerkärnig Intel® eller AMD-processor med 64-bitarsstöd eller M1 Apple Silicon-processor
Processor

Intel® eller ARM-processor med 64-bitarsstöd; 2 GHz eller snabbare processor
Operativsystem macOS Monterey (version 12) eller senare
Operativsystem Windows 10 (version 20H2 eller senare) eller Windows 11 (version 21H1 eller senare)

Installation

 1. Öppna den hämtade filen och klicka på den körbara filen för DNG Converter. 
 2. Följ anvisningarna på skärmen.

DNG Converter är nu tillgängligt i din programkatalog (Windowns) eller programkatalog (macOS). Installationsverktyget är utformat så att en uppsättning med färgprofiler som behövs för att DNG Converter ska fungera på rätt sätt installeras. Profilerna kopieras till en vanlig resursplats.

Konvertera bilder

Dialogrutan Adobe DNG Converter
Dialogrutan DNG Converter

 1. Starta DNG Converter genom att dubbelklicka på ikonen för det. Alternativt så kan du dra enskilda bilder eller en bildmapp direkt till ikonen för DNG Converter. När du gör så startas konverteraren automatiskt.
 2. Välj den bildmapp som du vill konvertera till DNG.
 3. Välj var du vill spara de konverterade DNG-filerna.
 4. Välj ett namngivningsmönster för de nya DNG-filerna:
  Dokumentnamn: Det namn filen har används med DNG-tillägget tillagt.
  Lägg till serienummer eller bokstäver till namnet: Avancerade mönster; ett exempel på hur namnet ser ut visas efter namnexempel.
 5. Ange följande extrainställningar för DNG-filnamn:
  Börja numrera: Skriv det inledande serienumret om du inte vill att det ska vara 1.
  Filtillägg: Filtillägget ställs automatiskt in till DNG. Du kan välja om tillägget ska stå i versaler eller gemener.
 6. Om det behövs ändrar du kompatibilitetsinställningarna.
 7. Klicka på Konvertera. En dialogruta som visar konverteringsstatus visas.

Ange kompatibilitetspreferenser

Kompatibilitetsinställning för DNG Converter
Kompatibilitetspreferenser

Följ dessa steg om du vill ändra kompatibilitetspreferenser:

 1. Klicka på Ändra inställningar i avsnittet Inställningar i dialogrutan DNG Converter. 
 2. Välj ett av följande alternativ:

  Camera Raw 2.4 och senare: DNG-filen kan läsas i Camera Raw 2.4 (Photoshop CS) och senare samt i Lightroom 1.0 och senare
  Camera Raw 4.1 och senare: DNG-filen kan läsas i Camera Raw 4.1 (Photoshop CS3) och senare samt i Lightroom 1.1 och senare. DNG-filen kan oftast läsas av tidigare versioner, beroende på kameramodell.
  Camera Raw 4.6 och senare: DNG-filen kan läsas i Camera Raw 4.6 (Photoshop CS3) och senare samt i Lightroom 2.1 och senare. DNG-filen kan oftast läsas av tidigare versioner, beroende på kameramodell.
  Camera Raw 5.4 och senare: DNG-filen kan läsas i Camera Raw 5.4 (Photoshop CS4) och senare samt i Lightroom 2.4 och senare. DNG-filen kan oftast läsas av tidigare versioner, beroende på kameramodell.
  Camera Raw 6.6 och senare: DNG-filen kan läsas i Camera Raw 6.6 (Photoshop CS5) och senare samt i Lightroom 3.6 och senare. DNG-filen kan oftast läsas av tidigare versioner, beroende på kameramodell.
  Camera Raw 7.1 och senare: DNG-filen kan läsas i Camera Raw 7.1 (Photoshop CS6) och senare samt i Lightroom 4.1 och senare. DNG-filen kan oftast läsas av tidigare versioner, beroende på kameramodell.
  Camera Raw 11.2 och senare: DNG-filen kan läsas i Camera Raw 11.2 (Photoshop 20) och senare samt i Lightroom 8.2 och senare. DNG-filen kan oftast läsas av tidigare versioner, beroende på kameramodell.
  Camera Raw 12.4 och senare: DNG-filen kan läsas i Camera Raw 12.4 (Photoshop 21) och senare samt i Lightroom 9.4 och senare. DNG-filen kan oftast läsas av tidigare versioner, beroende på kameramodell.
  Camera Raw 13.2 och senare: DNG-filen kan läsas i Camera Raw 13.2 (Photoshop 22) och senare samt i Lightroom 10.2 och senare. DNG-filen kan oftast läsas av tidigare versioner, beroende på kameramodell.
  Anpassat:
  • Bakåtversion: DNG 1.1, DNG 1.3, DNG 1.4 eller DNG 1.6 (standard 1.6)
  • Linjär (omvandlad): Bilddata lagras i ett interpolerat (”omvandlat”) format. Alternativet är användbart om en kameras mosaikmönster inte stöds av en DNG-läsare. Standardmosaikformatet maximerar omfattningen av de data som sparas. Mosaikbilddata kan konverteras till linjär data, men det går inte att göra tvärtom.
  • Okomprimerad: ingen komprimering används på Raw-bilddata.
 1. Klicka på OK.

Videofilm | Fördelar med filformatet DNG

En videogenomgång av hur du konverterar dina RAW-filer till DNG med Adobe DNG-konverterare finns på 7:12-9:44 i denna video...

Julieanne Kost

Bilaga: Raw-filer och DNG

En Raw-fil innehåller de rådata som har tagits av den digitala kamerasensorn innan de har konverterats till JPEG- eller TIFF-format. Kameror som skapar JPEG- eller TIFF-filer bearbetar (och när det gäller JPEG-filer, komprimerar) sensorns data. När du arbetar med Raw-filer komprimeras eller bearbetas inte filen i kameran. Istället ger programvaran användaren total kontroll över konverteringsinställningarna. Till exempel används inte vitbalans på Raw-filen, utan lagras med filen så att programvaran kan återgå till den ursprungligen avsedda inställningen. Annan information som finns i en DNG-fil omfattar EXIF-standardmetadata (precis som för JPEG-filer), datum, tid, vilken kamera som använts och kamerainställningar.

Raw-filer ger följande fördelar:

 • Mindre filer än okomprimerade TIFF
 • Har inte sådana artefakter som finns i komprimerade JPEG-filer
 • Många nyckelparametrar för kameror, som vitbalans, kan ändras till och med efter att bilden tagits
 • Istället för att låta kameran bestämma har du snarare total kontroll över konverteringsinställningarna
 • Åtkomst till 16-bitsdata för större detaljrikedom och trovärdighet
 • Flexibiliteten att kunna konvertera en enkel fil med hjälp av flera konverteringsinställningar

Formatet Digital Negative (DNG)

Digital Negative (DNG) är en öppet publicerad Raw-filspecifikation som lagrar råpixeldata som tagits av digitalkamerans sensor innan den har konverterats till JPEG- eller TIFF-formaten, tillsammans med EXIF-standardmetadata, datum, tid vilken kamera som använts och kamerainställningar. Formatet är fritt att använda för andra program- och maskinvaruförsäljare som vill stöda det.

Varför konvertera till formatet DNG?

Till skillnad från flertalet tillverkare av specifika Raw-format är Digital Negative en öppet publicerad specifikation som inte bara stöds av Adobe, utan även är öppen att användas av andra program- och maskinvaruförsäljare som stöd. Därför kan det vara ett säkrare format att använda i långtidsförvaringsyfte. Om du sparar din fil som ett digitalt negativ behöver du inte bekymra dig för att Raw-filen inte längre ska kunna läsas när kameraformatet som skapade den blir föråldrat.

Digital Negative-specifikationen gäller inte bara för all pixelinformation som lagras i aktuella Raw-format, utan också för alla extra, inbyggda metadata som många tillverkare inkluderar. I vissa fall ignoreras de här inbyggda metadata i Adobe DNG Converter och endast den grundläggande information som krävs för att skapa en bildfil med hög kvalitet inkluderas. Den ursprungliga Raw-filen kan dock också bäddas in i det nya DNG-formatet för att säkerställa att inbyggda metadata från tillverkaren inte går förlorade.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto