Vilka alternativ för Creative Cloud-licenser finns för skolor och universitet?

Beroende på distributionskrav finns det tre primära sätt för skolor och universitet att skaffa licens för Creative Cloud. Lär dig mer om licensalternativ för Creative Cloud inom utbildning.

Vilket licensalternativ är det bästa för en låg- eller mellanstadieskola eller ett skoldistrikt?

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) förser låg- och mellanstadieskolor med ett lätthanterligt licensprogram som ger elever och lärare åtkomst till Creative Cloud-program. Det finns även tillvalspaket för Adobe Captivate, Presenter, Photoshop Elements och Premiere Elements.

Detta ett- eller tvåårsbaserade licensprogram möjliggör en förutsägbar budgetering under ett enda avtal. Baserat på beräknade marknadspriser kommer många låg- och mellanstadieskolor i behov av minst 15 datorer i utbildningsmiljö att märka att ett EEA-avtal är ett billigare alternativ än en Creative Cloud for education-plan, beroende på antalet lärare/annan personal (anställda motsvarande heltid) på institutionen.

Vad är en enhetslicens?

En Creative Cloud for education-licens är ett licensalternativ från Adobe avsett för utbildningsbehov, som låter flera studenter använda samma Creative-program på en fristående dator utan att behöva logga in eller bekräfta ägarskap av licensen. En enhetslicens kan användas för ett fristående program eller för Alla program-planen. Onlinetjänster och lagring ingår inte.

Vad är en namngiven användarlicens?

Creative Cloud for education omfattar ett licensalternativ för en namngiven användare, där en licens tilldelas varje enskild användare istället för varje enskild enhet. En licens för namngiven användare kan användas för den Alla program-planen eller för fristående program (bägge med onlinetjänster) och kan även köpas via VIP-programmet (Value Incentive Plan). Varje licens för namngiven användare omfattar två personliga och 30 minuter långa Adobe Expert Services-sessioner per år, och möjligheten att installera ett andra exemplar för samma person på en privatägd enhet, så länge detta inte används samtidigt.

Vilka program och tjänster ingår i Creative Cloud for education?

Program och tjänster varierar beroende på ditt Creative Cloud-licensalternativ. En jämförelse av program och tjänster finns i Creative Cloud for education.

Vad är Adobes Value Incentive Plan (VIP)?

Du kanske redan känner till Adobes volymprogram CLP och TLP, som erbjuder köp av tillsvidarelicenser för Adobes program. VIP är ett medlemskapsbaserat inköpsprogram som kunder går med i för att köpa Creative Cloud for education. Med ett VIP-medlemskap finns inga minimikrav på licensinköp. Enkel hantering, ögonblicklig distribution och automatisk kompatibilitet. Det kostar inget att gå med i VIP. Lär dig mer om VIP.

Vad är skillnaden mellan distribution för namngiven användare och enhetslicenser i VIP?

Distribution för enhetslicenser måste göras via Creative Cloud Packager. Distribution för namngiven användare sker antingen via Admin Console eller Creative Cloud Packager. Lär dig mer om Creative Cloud Packager.

Vad är ett Enterprise Term License Agreement (ETLA)?

ETLA är ett inköpsprogram för företag. Lär dig mer om ETLA för utbildning.

Var befinner sig de servrar där Creative Cloud lagras?

Creative Cloud har Amazon Web Services (AWS) som värd, däribland Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) och Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), i USA, EU och Asien/Stillahavs-regionen. AWS erbjuder en tillförlitlig plattform för programvarutjänster som används av tusentals företag över hela världen. De tjänster AWS tillhandahåller uppfyller höga säkerhetskrav och genomgår branscherkända certifieringar och revisioner. Det innebär att Creative Cloud-medlemmarna drar fördel av Amazons kontinuerliga säkerhetsarbete för de tillgångar som de har lagrat. Lär dig mer om AWS och säkerhet.

Kan ideellt verksamma kunder köpa Creative Cloud via utbildningslicens?

Ja, ideellt verksamma kunder är berättigade att köpa både licens för namngiven användare och enhetslicens för Creative Cloud for education, och är även berättigade under ETLA. Kontakta din Adobe-försäljare om du vill ha mer information. Individuella Creative Cloud-medlemskap berättigar inte till ideell prissättning.

Hur kan studenter och lärare köpa Creative Cloud för privat bruk på sina egna datorer?

Studenter och lärare kan köpa Creative Cloud till rabatterat pris. Mer information finns i pris för planer för studerande och lärare.