Aktivera ditt Creative Cloud-medlemskap, uppgradera eller avsluta det, ändra ditt kreditkort, hantera program och tjänster och mycket annat.

Välkommen till ditt Creative Cloud-medlemskap! Kom igång med att hantera ditt konto, betalningar och program. Gör så här.

Aktivera ditt medlemskap

Det finns två sätt att aktivera ditt Creative Cloud-medlemskap för första gången:

 • Om du har köpt Creative Cloud direkt från Adobe loggar du in med ditt Adobe ID. När du loggar in kan du aktivera Creative Cloud-licensen och alla program och tjänster som är kopplade till ditt Adobe ID. Du kan sedan använda dina program och tjänster på normalt sätt. Mer information finns i Logga in och logga ut för att aktivera Creative Cloud-program.
 • Om du har köpt Creative Cloud från en återförsäljare bör du ha fått en inlösenkod. Information om hur du aktiverar ditt medlemskap med hjälp av en inlösenkod finns i avsnittet Creative Cloud, Acrobat DC i Hjälp om inlösenkod.

Hantera ditt konto och dina betalningar

Gör så här för att hantera kontoinformationen för ditt Adobe ID (ändra lösenord, betalningsinformation m.m.):

 1. Få tillgång till ditt Adobe ID-konto online och logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

 2. Använd flikarna längst upp på Adobe ID-sidan för att uppdatera dina planer och produkter, ändra din e-postadress och kontaktinformation, ändra lösenordet eller uppdatera profilen och kommunikationsinställningarna.

Obs!

Om du har flera Adobe ID:n kan du kontakta oss om du vill slå samman dina konton.

Detaljerad information och steg-för-steg-anvisningar finns i Hantera ditt Adobe ID-konto.

Ändra landet som är kopplat till ditt Adobe ID

Information om hur du ändrar landet som är kopplat till ditt Adobe ID finns i Ändra landet som är kopplat till ditt Adobe ID.  

Ändra din kreditkortsinformation

Obs!

De här riktlinjerna gäller endast för enskilda Creative Cloud-medlemskap. Om du är administratör för ett Creative Cloud for teams-medlemskap måste du kontakta Adobe om du vill ändra din faktureringsinformation. Logga in för att få snabb hjälp med våra alternativ för premiumsupport.

Följ de här stegen för att ändra din kreditkortsinformation:

 1. Få tillgång till ditt Adobe ID-konto online och logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

 2. Välj Planer och produkter, om det inte redan är markerat, och klicka på Redigera betalningsinformation

  Klicka på Redigera betalningsinformation

  Ser du inte Redigera betalningsinformation?

  I länder som hanteras av Digital River, Adobes partner inom e-handel, ser platsen för åtkomst till betalningsinformation något annorlunda ut. Om du inte ser länken Redigera betalningsinformation under ditt medlemskap klickar du på Hantera plan och sedan på Redigera betalningsinformation.

  Om du inte lagt till betalningsinformation till ett medlemskap som köpts med en inlösenkod kan du läsa Lägg till betalningsinformation i stället för Redigera betalningsinformation.

  Om du fortfarande inte hittar instruktioner för hur du redigerar eller lägger till betalningsinformation kan du gå till Kan du inte ändra din kreditkortsinformation?

 3. Uppdatera kreditkortsinformationen i popupfönstret och klicka på Spara.

Växla mellan kreditkort och PayPal

Om du vill ändra ditt betalningssätt från kreditkort till PayPal eller vice versa kan du kontakta oss.

Kan du inte ändra din kreditkortsinformation?

Följande problem kan uppstå när du ändrar din betalningsinformation:

 • Länken Redigera betalning visas inte.
 • Ett tomt formulär visas när du klickar på Redigera betalning.
 • Det går inte att spara den uppdaterade kreditkortsinformationen. 

Gör så här för att lösa dessa problem:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto online och kontrollera att du ser din prenumerationsinformation på sidan Planer och produkter. Om du inte kan se den kontrollerar du att du är inloggad med det Adobe ID (e-postadress) som är kopplat till din Creative Cloud-prenumeration.

 2. Se till att cookies är aktiverade i webbläsaren.

 3. Om problemet kvarstår kan du prova att logga in med en annan webbläsare.

Obs!

Om de här stegen inte löser problemet kan du kontakta oss om du vill uppdatera din kreditkortsinformation. 

Åtgärda problem med misslyckad betalning eller nekat kreditkort

Hitta lösningar på misslyckad/nekad betalning finns förslag på möjliga lösningar på problem med misslyckad betalning eller nekat kreditkort.

Hantera dina program och tjänster

Du kan använda Creative Cloud-datorprogrammet för att installera och uppdatera program, synkronisera filer och typsnitt, söka efter stockbilder, dela ditt kreativa arbete med andra och redigera olika inställningar, till exempel språkinställningen. Se Hantera program och tjänster med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet.

Använda din prenumeration på en annan dator eller enhet

Du kan använda din enskilda Creative Cloud-prenumeration på upp till två datorer eller enheter. 

Om du installerar Creative Cloud på en ny dator finns hjälp i Hämta och installera Creative Cloud-program.

Om du är inloggad på Creative Cloud på två datorer och vill logga in på ytterligare en måste du först logga ut från en av dem.

Mer information om hur du loggar in på och ut från Creative Cloud finns i Logga in och logga ut för att aktivera eller inaktivera Creative Cloud-program.

Vad händer om jag inte längre har tillgång till datorn som jag använde min prenumeration på?

Om du inte kan logga ut från Creative Cloud på grund av att datorn eller enheten inte längre är tillgänglig kan du inaktivera datorn eller enheten på din kontosida. Du loggas ut från Creative Cloud när datorn eller enheten har inaktiverats. Sedan kan du logga in på Creative Cloud från en annan dator eller enhet. 

Följ de här stegen för att inaktivera en dator eller enhet som inte längre är tillgänglig:

 1. Få tillgång till ditt Adobe ID-konto online och logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

  Obs!

  Ditt Adobe ID är den e-postadress du använde när du först köpte ett medlemskap, ett program eller en tjänst från Adobe.
   

 2. Klicka på Hantera plan i området Planer och produkter.

  Hantera plan
 3. Under Aktiverade enheter klickar du på x utmed den enhet du vill inaktivera.

  Lista med aktiverade enheter: klicka på x-symbolen bredvid enheten du vill inaktivera

  Ser skärmen annorlunda ut? I länder som hanteras av Digital River, Adobes partner inom e-handel, ser sidan för hantering av planer annorlunda ut och har andra alternativ. Om du klickar på Hantera plan och inte ser ett fält med aktiverade enheter kan du använda den följande metoden för att logga ut från dina Creative Cloud-program:

  1. Prova att logga in på den nya datorn eller enheten. Ett felmeddelande om att din aktiveringsgräns har nåtts visas.
  2. Välj Sign me out of all other computers or devices (Logga ut från alla andra datorer och enheter).
 4. Klicka på Inaktivera.

Nu kan du använda Creative Cloud på den nya datorn eller enheten.

Mer information om felsökning av Creative Cloud-aktivering och inloggningsproblem finns i Creative Cloud-aktivering och felsökning av inloggningsproblem.

Visa, uppgradera eller ändra din plan

Visa din planinformation

 1. Få tillgång till ditt Adobe ID-konto online och logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

 2. Markera Planer och produkter om det inte redan är markerat. Din planinformation visas. 

  Visa planinformation

Ändra din plan

Du kan uppgradera din plan, till exempel från Creative Cloud Fristående program till Creative Cloud Alla program. Du kan även växla mellan olika planer, till exempel från en månadsplan till en årsplan. Se Uppgradera eller ändra din Creative Cloud-plan.

Kontrollera din behörighet att köpa Student and Teacher-utgåvor

Använd den här länken för att kontrollera om du är behörig att köpa Student and Teacher-utgåvor. 

Konvertera en testversion till ett betalt medlemskap

Information om hur du konverterar en kostnadsfri testversion till ett betalt medlemskap finns i Konvertera en testversion till ett betalt Creative Cloud-medlemskap.

Information om hur du konverterar installerade testversioner av Creative Suite -program till ett Creative Cloud-medlemskap finns i Konvertera Creative Suite 6-program till Creative Cloud-medlemskap.

Uppgradera till Creative Cloud med Adobe Stock-medlemskap

Gå till Hantera ditt Stock-medlemskap om du vill uppgradera till ett Creative Cloud med Adobe Stock-medlemskap. 

Förnya eller starta om ditt medlemskap

Om perioden för ditt medlemskap håller på att ta slut är det enkelt att förnya eller förlänga den. Du kan även starta om ett medlemskap som har upphört att gälla. Se Förnya eller starta om ditt Creative Cloud-medlemskap.

Avbryta ditt medlemskap

Har du frågor om kontot, betalningar eller beställningar?

Om du vill ha hjälp med ditt konto, med betalningar eller beställningar kan du kontakta oss:

 1. Kontrollera att du är inloggad på ditt Adobe ID-konto online, och att cookies är aktiverade i webbläsaren. 

 2. Gå till sidan kontakta oss.

 3. Välj något av de tillgängliga kontaktalternativen.

Vanliga frågor och svar

När startar mitt medlemskap?

Om du köper ditt medlemskap direkt från Adobes webbplats börjar det gälla när beställningen genomförts i Adobe Store. Kom igång genom att logga in på ditt konto.

Om du köper ditt medlemskap för enskilda användare från en återförsäljare eller nätbutik som deltar aktiveras medlemskapet när du anger din inlösenkod och klickar på Kom igång.

Om du köper ett teammedlemskap via en återförsäljare börjar din medlemskapsperiod när du lägger till licenser i ditt konto.

Måste jag som Creative Cloud-medlem installera en uppgradering för ett program när en sådan blir tillgänglig?

Nej, du kan fortsätta använda din nuvarande produktversion så länge du har ett aktivt medlemskap. Du har flexibilitet vad gäller om och när du installerar en ny utgåva. Du kan även installera tidigare versioner av program via ditt medlemskap.

Kan jag skicka filer till personer som inte har ett Creative Cloud-medlemskap? Kommer de kunna öppna eller dela filerna?

Ja, filer som skapats i Creative Cloud-program kan delas precis som alla andra filer via e-post, FTP osv.

Med Creative Cloud kan du dessutom dela filer med personer som inte är medlemmar i Creative Cloud genom att låta dem se filerna i en webbläsare. Läsaren kan visa/dölja lager, se relevanta metadata, kommentera och till och med hämta filer och redigera dem.

Fildelningsinställningarna hanteras på sidan Creative Cloud-filer.

Vad händer om jag vill avbryta mitt medlemskap?

Du har även fortsatt åtkomst till de kostnadsfria förmånerna för Creative Cloud-medlemmar. Om du sparade ditt arbete på din dator har du även fortsatt åtkomst till dessa filer på din egen enhet. Du har inte längre åtkomst till Creative Cloud-programmen eller till merparten av tjänsterna som ingår i ett Creative Cloud-medlemskap och din tillåtna molnlagring reduceras till 2 GB.

Fler frågor och svar om Creative Cloud finns i Vanliga frågor.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy