Följ stegen nedan för att inaktivera uppdateringar för Creative Cloud-produkterna och inaktivera programpanelen för Creative Clouds skrivbordsprogram.  Dessa steg ska ha utförts på alla seriella paket efter den 15 oktober 2018.  Alla produkter som släppts efter det datumet använder en nyare licensmodell som inte stöder seriell licensiering.  Vi rekommenderar inte att du inkluderar Creative Clouds skrivbordsprogram i seriell distribution, även om stegen hjälper dig att inaktivera programpanelen inom CCD.   

Uppdateringar kan inaktiveras när du skapar ett paket för installation.  Dessa steg kommer att inaktivera uppdateringarna efter distributionen.  Du måste vara lokal administratör för att kunna utföra dessa steg.  Systemadministratörer kan skicka ut filerna nedan med hjälp av hanteringsverktyg som SCCM, Casper eller ARD.

För att avgöra vilken licenstypen du ska välja, se ”Creative Cloud-produktlanseringar som försök efter uppdateringen oktober 2018

Inaktivera uppdateringar

När Creative Cloud-skrivbordsprogram inte är installerat men uppdateringar är aktiverade visas en äldre uppdateringshanterare när du går till Hjälp > Uppdatera. Denna process kommer att inaktivera den äldre uppdateringshanteraren.

För mer information, se ”Inaktivera automatisk uppdateringar.”

 1. Skapa en textfil i Anteckningar (Windows) eller Textedit (Mac) med följande information:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <Preferences>
                  <Suppressed>1</Suppressed>
  </Preferences>
 2. Spara filen som AdobeUpdaterAdminPrefs.dat.
 3. Placera filen på följande plats:
  • Windows
   \Program files(x86)\common files\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\
  • Macintosh
   /Library/Application Support/Adobe/AAMUpdaterInventory/1.0/

Inaktivera programpanelen

Programpanelen är verktyget för att aktivera produktinstallationer och uppdateringar av Creative Cloud-produkter för namngivna användarlicenser.  Vi rekommenderar inte att du använder denna produkt med seriell licensiering.  Stegen nedan tar bort programpanelen från Creative Clouds skrivbordsprogram.

Verifiera ServiceConfig.xml, som beskrivs nedan, existerar inte innan du skapar en ny.  Om filen finns, se till att den synliga taggen under AppsPanel säger felaktig.  Lämna alla andra data orörda i filen.

 1. Skapa en textfil i Anteckningar (Windows) eller Textedit (Mac) med följande information:
  <config>
      <panel>
          <name>Programpanel</name>
          <visible>felaktig</visible>
      </panel>
  </config>
 2. Spara filen som ServiceConfig.xml.
 3. Placera filen på följande plats:
  • Windows
   \Program(x86)\Delade filer\Adobe\OOBE\Configs\
  • Mac
   /Bibliotek/Program Support/Adobe/OOBE/Konfig/

För mer information, se ”Anpassa Creative Cloud-skrivbordsprogrammet.”