Stöd för arabiska och hebreiska i CS6

Det finns nya och förbättrade funktioner för arabisk och hebreisk skrift i utgåvan för Mellanöstern och Nordafrika av denna programvara.

Adobe World-Ready Composer

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Med Adobe World-Ready Composer kan du skapa innehåll på språk som talas i Mellanöstern. Du kan skriva på och växla mellan arabiska, hebreiska, engelska, franska, tyska, ryska och latinska språk.

Du kan välja mellan de tillgängliga dispositionerna i menyn på panelen Stycke (Windows >Stycke > panelmenyn). I InDesign kan du till exempel använda Adobe World-Ready Styckedisposition. I Illustrator kan du använda Enkelradsdisposition för Mellanöstern.

Adobe World-Ready Composer
Adobe World-Ready Composer

Du kan även spara dina filer med arabiska och hebreiska namn.

Textriktning

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Du kan göra textriktningen höger till vänster till standard när du vill skapa innehåll på arabiska och hebreiska. Du kan nu enkelt växla mellan de två riktningarna när du arbetar med dokument som innehåller text som läses från vänster till höger.

Välj styckeriktning i panelen Stycke.

Val av styckeriktning
Val av styckeriktning

Om du har olika språk i samma stycke kan du ange textriktning på teckennivå. Ange även textriktningen på teckennivå om du vill infoga datum eller siffror.

Välj Teckenriktning och sedan en riktning i menyn på panelen Tecken.

Teckenriktning
Teckenriktning

Artikelriktning

Gäller för

InDesign CS6

När du arbetar med arabiska och hebreiska är artikelriktningen normalt höger till vänster. Den första kolumnen måste vara till höger om ramen. Efterföljande kolumner läggs till på vänster sida. Om din layout innehåller blandat innehåll behöver du använda en annan riktning för de andra artiklarna.

Klicka på en artikelriktning på panelen Artikel (Fönster > Text och tabeller > Artikel).

Artikelriktning
Artikelriktning

Tabellriktning

Tillgängligt i

InDesign CS6

När du skriver på arabiska eller hebreiska kan du välja riktning på tabeller som infogas i dokument. Ordningen på celler och kolumner, standardspråk och textjusteringen anpassas efter vald riktning. När du skriver på arabiska är kolumnen längst till höger den första kolumnen. Ytterligare kolumner läggs till efter kolumnen längst till vänster i tabellen. Tabellriktning stöds även i Textbehandlaren (Ctrl + Y).

Så här anger du riktningen för en ny tabell:

 1. Klicka på Tabell > Infoga tabell
 2. I dialogrutan Infoga tabell väljer du tabellriktning i listan Riktning.

Så här ändrar du riktning för en befintlig tabell:

 1. Placera markören i en tabell
 2. Öppna panelen Tabell (Skift + F9) och klicka på ikonerna för vänster till höger-tabell eller höger till vänster-tabell för att ange riktning för tabellen.

Arabiska används som standard för höger till vänster-tabeller i den arabiska och nordafrikanska versionen. Den hebreiska versionen är inställd på hebreiska. Engelska används som standard för vänster till höger-tabeller i den arabiska och hebreiska versionen. Franska används som standard för den nordafrikanska versionen.

Siffertyper

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

När du skriver på arabiska eller hebreiska kan du välja vilken siffertyp du vill använda. Du kan välja mellan arabiska, hindi och persiska.

För arabiska är hindi-versionen automatiskt markerad som standard och för hebreiska är siffror av arabisk typ markerade. Du kan emellertid växla till arabiska siffror om det behövs:

 1. Välj siffrorna i den text som skrivs.
 2. Markera i vilket teckensnitt som siffrorna ska visas i listan Siffror på panelen Tecken (Ctrl + T).

Du kan se till att arabiska siffror används genom att aktivera alternativet Använd arabiska siffror i arabiska skript. Välj Redigera > Inställningar > Avancerad text för att använda det här alternativet.

Val av siffertyp
Val av siffertyper

Bindningsriktningar

Tillgängligt i

InDesign CS6

Bindningsriktningen bestämmer sidan för en boks bindningskant. Böcker skrivna på vänster till höger-språk är vänsterbundna. Dokument skrivna på höger till vänster-språk är bundna längs bokens högra kant.

Du kan ange bindningsriktning när du skapar ett dokument
Du kan ange bindningsriktning när du skapar ett dokument

När du skapar ett nytt dokument kan du välja höger bindning i dialogrutan Nytt dokument. För befintliga dokument kan du ändra bindning i dialogrutan Dokumentformat (Ctrl + Alt + P). Du kan välja mellan alternativen Vänster till höger och Höger till vänster.

Sidlayout för en högerbunden bok
Sidlayout för en högerbunden bok

Stöd för äldre teckensnitt

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Du kan fortsätta att använda teckensnitt som har använts tidigare (till exempel AXT-teckensnitt) i den här versionen av programmet. Vi rekommenderar emellertid att nyare Open Type-teckensnitt används för textbaserade element.

Skydd mot saknade tecken (Redigera > Inställningar > Avancerad text) är aktiverat som standard. Texten hanteras automatiskt om det inte finns specialtecken i det teckensnitt som används.

Standardteckensnitt

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

När du installerar en version för Mellanöstern eller Nordafrika är standardteckensnittet som standard det installationsspecifika språket. Om du till exempel har installerat versionen med stöd för engelska/arabiska är standardteckensnittet Adobe Arabic. Om du i stället har installerat versionen med stöd för engelska/hebreiska är standardteckensnittet Adobe Hebrew (eller Myriad Hebrew i Photoshop).

Automatisk kashidainfogning

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Text på arabiska justeras genom att kashidas läggs till. De arabiska tecknen blir längre när kashidas läggs till. Mellanrum ändras inte. Med automatisk kashida-infogning kan du justera arabiska textstycken.

Markera stycket och välj en inställning i listrutan Infoga kashida i panelen Stycke (Fönster > Text och tabeller > Stycke). De tillgängliga alternativen är: Ingen, Kort, Medium, Lång eller Stilistisk. Kashidas infogas bara om stycket justeras. Den här inställningen gäller inte för stycken som har justeringsinställningar.

Om du vill tillämpa kashidas på en grupp tecken markerar du tecknen och väljer kashidas i menyn på panelen Tecken.

Automatiska kashidas
Automatiska kashidas

Ligaturer

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Du kan tillämpa ligaturer automatiskt på arabiska och hebreiska teckenpar. Ligaturer är typografiska ersättningstecken för vissa bokstavspar (om de finns i ett visst Open Type-teckensnitt).

När du väljer Ligaturer i teckenpanelens eller kontrollpanelens meny så skapas en standardligatur som är definierad i teckensnittet.

 1. Markera text.
 2. Välj Ligaturer i menyn på panelen Tecken eller i menyn på Kontrollpanelen.

Vissa Open Type-teckensnitt innehåller emellertid mer dekorativa, valfria ligaturer som du kan använda när du väljer kommandot Mjuka ligaturer. Dessa ligaturer finns i panelen Tecken > OpenType > Mjuka ligaturer.

Aktivera ligaturer
Aktivera automatiska ligaturer

Kopiera och klistra in från Microsoft Word

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Du kan kopiera text från Microsoft Word och klistra in den direkt i ett dokument. Den inklistrade texten får automatiskt samma justering och riktning som den arabiska eller hebreiska texten.

Avstavning

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Meningar som har så många ord att de inte ryms på en textrad radbryts automatiskt så att fortsättningen hamnar på nästa rad. Textjusteringstypen vid radbrytning kan ibland orsaka onödiga mellanrum på raden som inte ser bra ut eller som inte är språkligt korrekta. Med avstavning kan du dela det sista ordet på raden med ett bindestreck. Delningen förbättrar radbrytningen i meningen.

Blandad text: Funktionen för kashida-infogning påverkar hur avstavning sker i blandad text. När den är aktiverad infogas kashidas på tillämpliga platser och icke-arabisk text avstavas inte. När kashida-funktionen är inaktiverad avstavas endast icke-arabisk text.

Hebreisk text: Avstavning är tillåten. Om du vill aktivera avstavning och anpassa inställningarna väljer du panelen Stycke > Panel-menyn > Avstavningsinställningar.

Avstavningsalternativ
Avstavningsalternativ

Sök och ersätt

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6

Användare som skriver på arabiska eller hebreiska kan söka och ersätta i fullständiga texter. Förutom att söka och ersätta i enkel text kan du också söka och ersätta text med specifika egenskaper. Egenskaperna kan till exempel vara diakritiska tecken, kashidas, specialtecken (till exempel Alef) och siffror i olika språk (till exempel siffror i hindi).

Så här söker och ersätter du i text:

 • InDesign: Redigera > Sök/ersätt
 • Illustrator: Redigera > Sök och ersätt

I InDesign kan du använda fliken Transkribera (Redigera > Sök/ersätt) om du vill byta siffror mellan arabiska, hindi och persiska. Du kan till exempel söka efter siffror skrivna i hindi och konvertera dem till arabiska.

Inställningar för höger till vänster-skrift

Tillgängligt i

InDesign CS6

Neutrala tecken

Riktningen på vissa tecken i arabiska och hebreiska kan vara tvetydig. Om inte tecknens riktning framgår tydligt kan det uppstå en osäkerhet angående strängarnas riktning och ordning. Så här ser du till att sådana tecken är tydliga (inte tvetydiga):

 1. Klicka på Redigera > Inställningar > Höger till vänster
 2. Markera kryssrutan för att använda neutral teckenorientering enligt tangentnedtryckningarna.

Markörkontroll

Användare som skriver på arabiska eller hebreiska kan styra markörens riktning med piltangenterna på tangentbordet. I markörförflyttningslistan (Redigera > Inställningar > Höger till vänster) finns två alternativ att välja mellan:

 • Visuell: Markören flyttas i piltangentens riktning. När högerpilen trycks ned rör sig markören åt höger på skärmen.
 • Logisk: Markören har samma riktning som det språk som skrivs. När du skriver arabiska eller hebreiska och trycker ned högerpilen flyttas markören åt vänster (till nästa tecken i höger till vänster-språk).

Sid- och kapitelnumrering

Tillgängligt i

InDesign CS6

För arabiska eller hebreiska används de vanligaste numreringssystemen i regionen. De vanligaste numreringssystemen är:

 • Arabiska: Arabic Abjad och Alef-Ba-Tah
 • Franska: Hebrew Biblical Standard och Hebrew Non-Standard Decimal

Om du vill välja eller ändra numreringssystem går du till Layout > Numrerings- och avsnittsalternativ och väljer ett alternativ i listan Format.

Numrera sidor, avsnitt och kapitel
Numrera sidor, avsnitt och kapitel

Diakritiska tecken

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

I arabisk skrift är ett diakritiskt tecken ett specialtecken som används för att ange konsonanters längd eller korta vokaler. Ett diakritiskt tecken placeras ovanför eller nedanför skriften. Du kan styra den vertikala eller horisontella placeringen av diakritiska tecken, så att texten ser snyggare ut eller vissa teckensnitt blir lättare att läsa:

 1. Markera text som har diakritiska tecken
 2. På panelen Tecken kan du ändra position för de diakritiska tecknen i förhållande till skriften. De värden du kan justera är Justera horisontellt diakritiskt läge och Justera vertikalt diakritiskt läge.
Ändra diakritiska teckens läge
Ändra diakritiska teckens läge

specialtecken

Tillgängligt i

InDesign CS6, Illustrator CS6

När du skriver på arabiska eller hebreiska kan du använda specialtecken från standardteckenuppsättningen. Om du vill bläddra till, välja och använda ett specialtecken från standardteckenuppsättningen eller en annan språkuppsättning använder du panelen Specialtecken:

 • InDesign: Fönster > Text och tabeller > Specialtecken
 • Illustrator:Fönster >Text > Specialtecken
Bläddra, välja och använda specialtecken
Bläddra, välja och använda specialtecken

Justeringsalternativ

Tillgängligt i

InDesign CS6, Photoshop CS6

Ett teckensnitt kan ha alternativa former av vissa bokstäver i alfabetet. De här teckensnittsvariationerna av vissa bokstäver är vanligtvis till för stilistiska eller kalligrafiska ändamål. I sällsynta fall används justeringsalternativen för att justera stycken efter speciella behov.

Justeringsalternativ kan aktiveras på styckenivå, där alternativen används varhelst det går. Du kan även aktivera eller inaktivera den här funktionen på teckennivå. Justeringsalternativ är bara tillgängliga i de teckensnitt som har den här funktionen integrerad. Därför kan du bara aktivera eller inaktivera dem för de teckensnitt som stöds.

Arabiska teckensnitt som innehåller justeringsalternativ: Adobe Arabic, Myriad Arabic och Adobe Naskh. Hebreiska teckensnitt som innehåller justeringsalternativ: Adobe Hebrew och Myriad Hebrew.

 • InDesign

Styckenivå: Fönster > panelen Stycke > panelmenyn > Justering. Välj sedan ett alternativ i listan Justering.

Teckennivå: Fönster > panelen Tecken > panelmenyn > alternativet Justeringsalternativ.

 • Photoshop

Teckennivå: Fönster > panelen Tecken > kryssrutan Justeringsalternativ.

Diakritisk färgning

Tillgängligt i

InDesign CS6

I arabisk text kan diakritiska tecken färgas olika för stilistiska, eller andra, ändamål. Diakritiska tecken kan till exempel framhäva en viss aspekt av ett ord eller en mening. Du kan söka och ersätta färgen för diakritiska tecken med frågan Ändra färg för arabiska diakritiska tecken.

 1. Klicka på Redigera > Sök/ersätt
 2. I listan Fråga väljer du Ändra färg för arabiska diakritiska tecken
 3. Med knapparna Ersätt, Ersätt alla eller Sök/ersätt kan du ersätta äldre diakritiska tecken med nya färgade diakritiska tecken.

Du kan ändra och spara frågan om du vill.

Textorientering i gallerivyn och Textbehandlaren

Tillgängligt i

InDesign CS6

När du använder arabiska eller hebreiska kan du ange i vilken riktning du skriver. Du aktiverar funktionen genom att gå till Redigera > Inställningar > Visning av Textbehandlaren och markera kryssrutan för att ange textorientering. När den här funktionen är markerad har markören en pil som anger textorienteringen.

Infoga specialtecken för Mellanöstern

Tillgängligt i

InDesign CS6

Vissa tecken på arabiska och hebreiska är svåra att infoga i text. Det är också svårt att skriva och infoga dessa tecken med de arabiska och hebreiska tangentbordslayouterna. Om du vill infoga tecken, till exempel en hebreisk apostrof (Geresh) eller Maqaf väljer du ett tecken frånpanelen Tecken > panelmenyn > alternativet för att infoga specialtecken för Mellanöstern.

Infoga ett specialtecken för Mellanöstern
Infoga ett specialtecken för Mellanöstern

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?