Adobe Creative Suite 6 och Adobe Creative Cloud inkluderar en automatisk uppdateringsfunktion som är en del av Adobe Application Manager och Adobe Creative Clouds skrivbordsprogram (respektive) Som standard använder sig denna funktion av din Internetuppkoppling för att på Adobes servrar söka efter tillgängliga uppdateringar till CS6- eller Creative Cloud-program. I vissa fall vill systemadministratörer inaktivera denna funktion. Du kan inaktivera denna funktion vid distributionstillfället i Creative Cloud Packager

I detta dokument finns information om hur man inaktiverar funktionen efter distribution eller vid andra distributionsmetoder.

Inaktivera på hela enheten

För att inaktivera åtkomst till uppdateringar för alla användare på en enhet kan administratörer skapa en fil med administratörsinställningar. (Denna fil nekar åtkomst till uppdateringar både från Hjälp > Uppdateringar, liksom automatiska uppdateringar.)Skapa en vanlig textfil som du namnger AdobeUpdaterAdminPrefs.dat med följande information:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<Suppressed>1</Suppressed>
		
	</Preferences>

Spara filen på följande plats:

Mac OS <Startdisk>/Bibliotek/Programsupport/Adobe/AAMUpdaterInventory/1.0/AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 
Windows 7.0 eller senare (32-bitars)  C:\Program\delade filer\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 
Windows 7.0 eller senare (64-bitars)  C:\Program(x86)\delade filer\adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 

Obs! Det förhindrar även administratörer från att söka efter uppdateringar och att installera uppdateringar som hittas genom sökningen. Detta går enkelt att lösa genom att ändra namn på filen AdobeUpdaterAdminPrefs.dat, söka efter uppdateringar och genomföra installationen med Adobe Application Manager och sedan ändra tillbaka filens namn.

Alternativt kan administratörer installera uppdateringar genom att hämta dem från Adobes sida med produktuppdateringar

Inaktivering för användarkonto

Obs! Denna metod inaktiverar endast automatisk kontroll och notifiering av uppdateringar. Användare kan även i fortsättningen söka efter och installera uppdateringar genom att gå till menyalternativet Uppdateringar från Hjälp-menyn i ett Adobe Creative Suite 6- eller Creative Cloud-program. Om det är nödvändigt att förhindra användare från att söka efter och installera uppdateringar, använd metoden som beskrivs ovan för att inaktivera funktionen på hela enheten.

Att inaktivera uppdateringar för användarkonton varierar beroende på om inaktivering sker under installationen eller efter installationen och efter att produkten har använts. Skapa i bägge fall en vanlig textfil som du namnger AdobeUpdaterPrefs.dat med information som varierar beroende på situationen:

Vid installationen

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq>
		
	<IsScheduledTaskAdded>0</IsScheduledTaskAdded>
		
	<IsScheduledTaskNeeded>0</IsScheduledTaskNeeded>
		
	</Preferences>

Efter installationen, efter att produkten har använts

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		
	<Preferences>
		
	<UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq>
		
	<Automatic>3</Automatic>
		
	</Preferences>

I bägge av ovanstående fall, spara filen på följande plats och skriv även över den befintliga filen i det senare fallet:

Mac OS /Användare/<användarnamn>/Bibliotek/Programsupport/Adobe/AAMUpdater/1.0/AdobeUpdaterPrefs.dat 
Windows 7.0 och senare   C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat  
Windows XP  C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Local Settings\Application Data\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat 

 

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy