Inaktivera internetåtkomst för CS Live | Systemadministratörer | CS5

Adobe Creative Suite 5 tillhandahåller integration med Adobe CS Live-tjänster som ansluter till internet för att ge förbättrad funktionalitet. I vissa fall kanske systemadministratörer vill inaktivera dessa anslutningar. I detta dokument finns information om hur man inaktiverar funktionen efter distribution eller som del av ditt distributionsarbetsflöde. Detta gäller följande CS Live och andra Adobe-tjänsteintegrationer:

 • Öppna CS Live (Windows > Tillägg > Åtkomst CS Live)
 • Adobe BrowserLab (Windows > Tillägg > Adobe BrowserLab)
 • Adobe ConnectNow (Fil > Dela min skärm; Windows > Tillägg > Dela min skärm)
 • CS Nyheter och resurser (Windows > Tillägg > CS nyheter och resurser)
 • CS Review (Fil > Skapa ny recension; Windows > Tillägg > CS Review)
 • Resurscentral (Windows > Tillägg > Reseurscentral)
 • Kuler (Windows > Tillägg > Kuler)

Inaktivera Adobe CS Live-anslutningarna på en systemnivå.

Följande datavärde behöver ställas in för att inaktivera Adobe CS Live-tjänsters internetanslutning på en systemnivå. När dessa anslutningar är inaktiverade på systemnivå kommer det att åsidosätta användarnas möjlighet att aktivera anslutningar via användargränssnittet.

På Windows

Gör så här:

 1. Avsluta alla CS5-program.
 2. Starta Registerredigeraren:

  För Windows XP, välj Start> Kör och skriv regedit och tryck sedan på enter för att öppna registerredigeraren eller...

  För Windows 7/Vista, välj Start, skriv regedit och tryck på enter när registerredigeraren visas i resultaten.

 3. Skapa och/eller redigera strängvärdet AdobeOnlineDefault:

  För 32-bitarssystem: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\AdobeOnlineDefault.

  För 64-bitarssystem:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\AdobeOnlineDefault

  Om strängvärdet inte finns måste du skapa det (högerklicka på behållaren och välj Nytt > Strängvärde).

 4. Dubbelklicka på detta strängvärde och ställ in värdedata till "0" för att inaktivera; klicka på OK.
 5. Stäng registerredigeraren.

Mac OS X

Gör så här:

 1. Avsluta alla CS5-program.
 2. Öppna Apple Property Listredigeraren (medföljer Apple SKD) eller annan programlista för redigeringsprogram.
 3. Öppna filen [Startup Disk]/Library/Preferences/com.adobe.AdobeOnlineHelp.plist.
 4. Välj Root för att se underposter.
 5. Hitta strängobjektet AdobeOnlineDefault.om nyckeln inte finns måste du skapa den.
 6. Dubbelklicka på detta strängvärde och ställ in värdedata till "0" för att inaktivera CS Live-åtkomst.
 7. Spara filen com.adobe.AdobeOnlineHelp.plist
 8. Avsluta plist-redigeraren.

När det är klart bör plist-filens innehåll se ut så här:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">

<plist version="1.0">

<dict>

<key>AdobeOnlineDefault</key>

<string>0</string>

</dict>

</plist>

 


Ytterligare information

 • När CS Live-tjänsterna är inaktiverade kommer många av deras paneler i CS5-program att visa meddelanden som "Access to CS Live-tjänster har blivit inaktiverade". Eller, "Vi beklagar men dina nätverksinställningar hindrar oss från att kommunicera med servern. Aktivera onlineåtkomst och försök igen."
 • CS Live-inaktivering/aktivering som beskrivs ovan kräver att CS5-program ska startas om för att börja fungera.
 • Dessa inställningar inaktiverar inte några kommandon som helt enkelt skickar en webbadress till standardwebbläsaren på systemet.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto