Fel 1321 eller 1309 vid installation av CS5.5, CS5 eller CS4 | Windows

   Accelerate your creativity by upgrading to the latest versions of your familiar apps.

Enjoy benefits such as cloud storage, file sync across devices, access to Creative Cloud services, and much more.

Problem: Fel 1321 eller 1309 vid installation av en CS5.5-, CS5- eller CS4-produkt

När du installerar en Adobe Creative Suite 4, 5 eller 5.5-produkt, Adobe Acrobat eller Adobe Reader visas felet 1321 eller fel 1309 i installationsloggfilen.  Det visas med ett meddelande som detta:

 • Fel 1321: Installationsprogrammet har inte behörighet att ändra den här filen C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg.
 • Fel 1309: Ett fel uppstod vid försöket att öppna källfilen C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. Systemfelkod: 2

Viktigt: Sökvägen \Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg som används ovan är ett exempelDen specifika sökvägen och filen som nämns i loggen kan vara annorlunda.

Lösning

Installationsprogrammet för Adobe Creative Suite försöker spara flera filer på datorn. Felet 1321 eller 1309 uppstår när installationsprogrammet inte kan spara en fil på grund av ett behörighetsproblem eller systemfel. Lös felet 1321 eller 1309 genom att uppdatera behörigheterna i den överordnade mappen för filen eller källan som anges i felmeddelandet. Den överordnade mappen är mappen där filen i slutet av katalogsträngen ligger.

Uppdatera användarbehörigheter i Windows XP Professional

Viktigt: Se innan du sätter i gång till att du kan se dolda filer i operativsystemet och att enkel fildelning är inaktiverat. Se Visa dolda filer och mappar och Slå på och stänga av enkel fildelning på Microsofts supportwebbplats.

 1. Leta i Utforskaren I Windows reda på den överordnade mappen som anges i 1321- eller 1309-felmeddelandet i loggfilen.

  I sökvägen c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg är den överordnade mappen FlashPlayerTrust. Den överordnade mappen i ditt felmeddelande kan vara en annan.
 2. Högerklicka på den överordnade mappen och välj Egenskaper.
 3. Välj fliken Säkerhet i fönstret Egenskaper.
 4. Välj Administratörer (1) i Grupp- eller användarnamn. Se sedan till att Fullständig kontroll är inställt på Tillåt (2) i Behörigheter för administratörer.

 5. Välj System (1) i Grupp- eller användarnamn. Se sedan till att Fullständig kontroll är inställt på Tillåt (2) i Behörigheter för System.

 6. Klicka på Avancerat (2) på fliken Säkerhet (1).

 7. Se till att du är på fliken Behörigheter i fönstret Avancerade säkerhetsinställningar.

 8. Välj alternativet Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter med behörighetsposter som kan ärvas från det här objektet (1) och klicka på OK (2).

 9. Klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper.

 10. Aktivera enkel fildelning igen (se Slå på och stäng av enkel fildelning på Microsofts supportwebbplats) och installera sedan om din Adobe-produkt.

Uppdatera användarbehörigheter i Windows XP Home

 1. Stäng av datorn, vänta i fem sekunder och slå sedan på datorn igen.
 2. Tryck på F8 så snart Windows-logotypen visas. Använd piltangenterna, välj Säkert läge med nätverk och tryck på Enter.
 3. Följ anvisningarna i Uppdatera användarbehörigheter i Windows XP Professional. Starta om datorn efter steg 9 i den proceduren innan du installerar om programvaran.

Uppdatera användarbehörigheter i Windows Vista och Windows 7

Viktigt: Se till att du kan se dolda filer i operativsystemet innan du börjar. Se Visa dolda filer på Microsofts supportwebbplats.

 1. Leta i Utforskaren I Windows reda på den överordnade mappen som anges i 1321- eller 1309-felmeddelandet i loggfilen. 

  I sökvägen c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg är den överordnade mappen FlashPlayerTrustDen överordnade mappen i ditt felmeddelande kan vara en annan.
 2. Högerklicka på den överordnade mappen och välj Egenskaper.
 3. Välj i fönstret Egenskaper fliken Säkerhet (1) och klicka sedan på Avancerat (2).

 4. Välj i fönstret Avancerade säkerhetsegenskaper fliken Ägare (1) och klicka sedan på Redigera (2).

 5. Välj i området Ändra ägare till gruppen Administratörer (1) och sedan alternativet Ersätt ägare av underbehållare och objekt (2). Klicka på OK (3).

  Obs!

  Klicka på Ja för att gå vidare om en säkerhetsvarning eller ett fönster visas.

 6. Klicka på OK för att stänga fönstret Avancerade säkerhetsinställningar och klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper.

 7. Upprepa steg 1 till 3.

 8. Välj i fönstret Avancerade säkerhetsegenskaper fliken Behörigheter (1) och klicka sedan på Redigera (2).

 9. Kontrollera att kolumnen Behörighet för system och Administratörer är inställd på Fullständig kontroll. Gör så här om behörigheterna inte är inställda på Fullständig kontroll:

  1. Avmarkera Ta med behörighetsposter som kan ärvas från det här objektets överordnade objekt och klicka på Verkställ.

   Obs!

   Det är troligt att du får bekräfta åtgärden i ett par fönster. Kopiera behörigheterna och acceptera alla säkerhetsvarningar.

  2. Klicka på Redigera.

  3. Välj Fullständig kontroll och klicka på OK.

  4. Välj Ersätt alla befintliga ärvbara behörigheter för alla underordnade med ärvbara behörigheter från detta objekt (1) och klicka sedan på OK (2).

 10. Klicka på OK för att stänga fönstret Avancerade säkerhetsinställningar och klicka på OK igen för att stänga fönstret Egenskaper.

 11. Installera om Adobe-produkten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?