Fel 1321 eller 1309 vid installation av CS5.5, CS5 eller CS4 | Windows

Problem: Fel 1321 eller 1309 vid installation av CS5.5-, CS5- eller CS4-produkt

När du installerar en Adobe Creative Suite 4-, 5- eller 5.5-produkt, Adobe Acrobat eller Adobe Reader visas felet 1321 eller 1309 i installationsloggfilen. Det visas tillsammans med ett meddelande som kan se ut så här:

 • Fel 1321: Installationsprogrammet har inte behörighet att ändra filen C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg.
 • Fel 1309: Fel vid försök att öppna källfilen: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. Systemfelkod: 2

Viktigt: Sökvägen… \Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg som används ovan är ett exempel.Den specifika sökvägen och filen som nämns i din logg kan vara annorlunda.

Lösning

Adobe Creative Suites installationsprogram försöker skriva flera filer till systemet. Fel 1321 eller 1309 uppstår när installationsprogrammet inte kan skriva en fil på grund av behörighetsproblem eller systemfel.Om du vill åtgärda fel 1321 eller 1309 ska du uppdatera behörigheterna på den överordnade mappen till filen eller källan som listas i felmeddelandet. Den överordnade mappen är den mapp som innehåller filen i slutet av katalogsträngen.Uppdatera användarbehörigheter i Windows XP Professional

Viktigt: Se till att du kan se dolda filer i operativsystemet och att enkel fildelning är inaktiverad innan du startar. SeVisa dolda filer och mappar och Att aktivera och inaktivera enkel fildelning på Microsofts supportwebbplats.

 1. I Windows Utforskaren ska du navigera till den överordnade mappen som listas i felmeddelande 1321 eller 1309 i din loggfil.

  Till exempel, i sökvägen c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg är den överordnade mappen FlashPlayerTrust. Den överordnade mappen i ditt felmeddelande kan vara en annan.
 2. Högerklicka på den överordnade mappen och välj Egenskaper.
 3. I fönstret Egenskaper ska du välja fliken Säkerhet.
 4. I Grupp eller användarnamn ska du välja Administratörer (1). Sedan ska du se till att Fullständig kontroll är inställt på Tillåt (2) i Behörigheter för administratörer.

 5. I Grupp- eller användarnamn ska du välja System (1). Sedan ska du se till att Fullständig kontroll är inställt på Tillåt (2) i Behörigheter för system.

 6. Medan du fortfarande på fliken Säkerhet (1) ska du klicka på Avancerat (2).

 7. I fönstret Avancerade säkerhetsinställningar ska du se till att du är på fliken Behörigheter.

 8. Markera Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt (1) och klicka på OK (2).

 9. Klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper.

 10. Aktivera enkel fildelning igen (se Aktivering och inaktivering av enkel fildelning på Microsofts supportwebbplats) och installera din Adobe-produkt på nytt.

 1. Text för steg
 2. Text för steg
 3. Text för steg
 4. Text för steg
 5. Text för steg

Uppdatera användarbehörigheter i Windows XP Home

 1. Stäng av datorn, vänta 5 sekunder och starta sedan datorn igen.
 2. Tryck på tangenten F8 så fort Windows-logotypen visas.Med hjälp av piltangenterna ska du välja Säkert läge med nätverkande och trycka på Enter.
 3. Följ anvisningarna i Uppdatera användarbehörigheter i Windows XP Professional. Starta om datorn innan du installerar om programmet efter steg 9 i det förfarandet.

Uppdatera användarbehörigheter i Windows Vista, Windows 7

Viktigt: Se till att du kan se dolda filer i operativsystemet innan du startar. Se Visa dolda filer på Microsofts supportwebbplats.

 1. I Windows Utforskaren ska du navigera till den överordnade mappen som listas i felmeddelande 1321 eller 1309 i din loggfil.

  Till exempel i sökvägen c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg är den överordnade mappen FlashPlayerTrust.Den överordnade mappen i ditt felmeddelande kan vara en annan.
 2. Högerklicka på den överordnade mappen och välj Egenskaper.
 3. I fönstret Egenskaper ska du välja fliken Säkerhet (1) och sedan klicka på Avancerat (2).

 4. I fönstret Avancerade säkerhetsinställningar ska du välja fliken Ägare (1) och klicka på Redigera (2).

 5. I området Ändra ägare till ska du välja gruppen Administratörer (1) och sedan markera alternativet Ersätt ägare av undermappar och objekt (2). Klicka på OK (3).

  Obs!

  Om en säkerhetsvarning eller ett fönster visas ska du klicka på Ja för att fortsätta.

 6. Klicka på OK för att stänga fönstret Avancerade säkerhetsinställningar och klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper.

 7. Upprepa steg 1 till 3.

 8. I fönstret Avancerade säkerhetsinställningar ska du välja fliken Behörigheter (1) och klicka på Redigera (2).

 9. Kontrollera att behörighetkolumnen för system och administratörer är inställd på Fullständig kontroll. Om behörigheterna inte är inställda på Fullständig kontroll ska du göra följande:

  1. Avmarkera Inkludera ärftliga behörigheter från objektets överordnade mapp och klicka sedan på Tillämpa.

   Obs!

   Det är möjligt att du stöter på några fönster för att bekräfta åtgärden. Kopiera behörigheterna och acceptera alla säkerhetsvarningar.

  2. Klicka på Redigera.

  3. Markera Fullständig kontroll och klicka på OK.

  4. Markera Ersätt alla befintliga behörigheter på alla underordnade objekt med ärftliga behörigheter från detta objekt (1) och klicka på OK (2).

 10. Klicka på OK för att stänga fönstret Avancerade säkerhetsinställningar och klicka på OK igen för att stänga fönstret Egenskaper.

 11. Installera om din Adobe-produkt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto