Fel: "Licenslagring tillåter inte skrivning" | Installationslogg

Problem

Följande fel förekommer i aktiveringsloggen i Creative Suite 5 eller 5.5:

 • Fel vid åtkomst till licenslager: Licenslager tillåter inte skrivning (213:11)

Lösning

Detta fel inträffar när mappen SLStore är inställd som skrivskyddad. För att lösa detta tar du bort skrivskyddskontrollen från mappen SLStore eller ger den läs/skrivåtkomst (Mac OS).

Windows XP

 1. Navigera till C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\.
 2. Högerklicka på mappen SLStore och välj Egenskaper.
 3. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd.
 4. Starta Creative Suite 5-programmet.

Windows Vista/Windows 7

 1. Navigera till C:\ProgramData\Adobe.
 2. Högerklicka på mappen SLStore och välj Egenskaper.
 3. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd.
 4. Starta Creative Suite 5- eller CS5.5-programmet.

Mac OS

 1. Navigera till /Library/Application Support/Adobe.
 2. Control-klicka på mappen SLStore och välj Hämta information.
 3. Avmarkera kryssrutan Låst.
 4. Kontrollera att administratörsanvändaren har läs-/skrivåtkomst i området Ändra delningsbehörigheter. Mer hjälp finns i följande tekniska dokument om hur du ställer in filbehörigheter.

 5. Starta Creative Suite 5- eller CS5.5-programmet. 

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?