Felsöka problem med avinstallation | CS5.5- och CS5-produkter

Avinstallationsprogrammet för Adobe Creative Suite 5 och 5.5 visar tre paneler (eller skärmbilder) efterhand som programmet arbetar: 

 • Alternativ
 • Beräkning
 • Slutför

Panelen Avinstallationsalternativ

 1. Välj vilka komponenter du vill avinstallera.
 2. Bestäm om du vill inaktivera produkten:

  • Välj Inaktivera om du vill returnera din aktiveringsinformation till Adobe och radera produktens serienummer från hårddisken. Du måste vara ansluten till internet för att inaktivera.

  • Avmarkera Inaktivera om du vill lämna aktiveringsinformation och ditt serienummer på datorn.
 3. Markera Ta bort inställningar om du vill ta bort dem.
 4. Klicka på Avinstallera.
Panelen Avinstallationsalternativ

Obs! Om du behöver hjälp med eventuella felmeddelanden som visas innan du klickar på Avinstallera, analyserar du filen PDApp.log som installationsprogrammet/avinstallationsprogrammet skapar. Se Felsök CS5- och CS5.5-installation med installationsloggar (cpsid_84451).

Avinstallationsförlopp

När du klickar på Avinstallera visas en förloppsindikator. Inaktiveringen bearbetas.

 • Fel som inträffar från och med nu registreras i den huvudsakliga installationsloggen. Se Felsök CS5- och CS5.5-installation med installationsloggar (cpsid_84451).
 • Om avinstallationsprogrammet identifierar oförenliga processer uppmanas du att stänga dessa program för att kunna fortsätta.

Stäng oförenliga processer i Windows

 1. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj Aktivitetshanteraren.
 2. Välj fliken Processer, välj en oförenlig process och klicka på Avsluta process.
 3. Upprepa för alla instanser av processerna.

Stäng processer i konflikt på Mac OS

 1. Tryck på Kommando + Alternativ + Esc.
 2. I fönstret Tvångsavsluta väljer du det oförenliga programmet och klickar på Tvångsavsluta.
 3. Upprepa för alla andra program som är inkompatibla.

Avinstallation – avslutning och fel

Om installationen har slutförts korrekt visar avslutningspanelen ett tackmeddelande.

Om avinstallationen misslyckas visas rubriken Avinstallationsstatus och meddelandet ”Det uppstod problem under avinstallationen.” Det betyder att några av eller alla komponenterna inte har avinstallerats ordentligt.Klicka på Felsökning för att visa felmeddelanden eller koder.

 
Det uppstod problem under avinstallationen.

Felsök avinstallationsfel genom att prova följande, i angiven ordning.

 1. Sök igenom kunskapsdatabasen efter fel, om du inte har gjort det redan.

  Använd eventuell ytterligare information som visas under felmeddelandet för att söka efter en lösning i Adobes kunskapsdatabas.

  a. Välj felinformation och tryck på Ctrl + C (Windows) eller Kommando + C (Mac OS) för att kopiera den.

  b. Gå till webbplatsen för Adobes support och välj din produkt från produktvalsmenyn.

  c. Klistra in felmeddelandet i sökfältet i kunskapsdatabasen och klicka på Sök.

  Obs! Ta inte med filsökvägar och registernycklar från söksträngen.

   
 2. Kör Adobe Support Advisor.

  Adobe Support Advisor är ett AIR-program som hjälper till att identifiera och lösa installationsproblem. Klicka på kundtjänstlänken i avinstallationsstatusfönstret, eller klicka på Adobe Support Advisor, för att starta programmet.Du kan lämna avinstallationsstatusfönstret öppet medan du kör programmet. Mer information finns i Använda Adobe Support Advisor (ASA) (kb405816).

   
 3. Identifiera fel i installationsloggarna.

  Installationsprogrammet för Adobe Creative Suite 5 lagrar alla fel och åtgärder i två loggfiler. Du kan använda loggarna för att söka efter lösningar i Adobes kunskapsdatabas. Se Felsök CS5- och CS5.5-installation med installationsloggar (cpsid_84451).

   
 4. Utför allmän felsökning.

  Följ stegen i Allmän felsökning av avinstallation | Adobe Creative Suite 5- och CS5.5-produkter (cpsid_82944).

   
 5. Kontakta Adobes tekniska support

  Om du fortfarande inte kan avinstallera din Adobe Creative Suite 5-produkt kontaktar du Adobes support. Om du körde Adobe Support Advisor och överförde ditt supportpaket kan Adobes supportavdelning använda tokennumret från ASA för att snabbt få tillgång till din felinformation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?