Fel: E_LIC_ALREADY_FULFILLED_BY_ANOTHER_USER

Fel: E_LIC_ALREADY_FULFILLED_BY_ANOTHER_USER

När du öppnar en bok i Adobe Digital Editions får du ett felmeddelande om att ett annat användarkonto har låst boken:

"E_LIC_ALREADY_FULFILLED_BY_ANOTHER_USER"

LösningDubbelkolla kontot eller fråga din bokleverantör om en ny token

Detta fel indikerar att denna bok redan har hämtats via ett annat konto. Kontrollera att du använder samma konto som du använde tidigare för att ladda ner boken.

Om du använder samma konto, ska du be e-boksleverantören om att utfärda en ny ACSM-token.

Ytterligare information

Kontrollera vilket Adobe ID som används för att auktorisera Adobe Digital Editions genom att välja Bibliotek > Auktorisera dator.

Detta fel skedde på grund av att boken tilldelades en annan användare, eller för att du har försökt att avaktivera en anonym aktivering och skapa en namngiven aktivering.

Obs!

När inaktiverat från en anonym inloggningsnamn, att det inte går tillbaka till samma anonym logga in.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto