Bokmärken, anteckningar, markeringar och understrykning i Adobe Digital Editions

Lägg till bokmärken, anteckningar och markeringar i texten i dokument som öppnas med Adobe Digital Editions.

Du kan lägga till bokmärken, markeringar och anteckningar i dokument i Adobe Digital Editions.

Obs!

Understrykning stöds inte i Adobe Digital Editions.

Använda bokmärken

Gör något av följande för att lägga till ett bokmärke:

 • Välj Add Bookmark från menyn Reading. 
 • Klicka på Add Bookmark.
 • Använd kortkommandot Ctrl + B (på Windows) eller Cmd + B (på Mac).

Gör så här för att gå till ett bokmärke:

 1. Klicka på Show/Hide Navigation Panel i det övre verktygsfältet för att visa navigeringspanelen.
 2. Klicka på fliken Bookmarks i navigeringspanelen.
 3. Klicka på bokmärket för att gå till den bokmärkta sidan.

Gör något av följande för att ta bort ett bokmärke:

 • Klicka på ikonen Remove Bookmark högst upp på skärmen om du har öppnat den bokmärkta sidan.
 • Klicka på Show/Hide Navigation Panel för att visa navigeringspanelen och ta bort ett bokmärke på en annan sida. Bokmärkena visas i navigeringsrutan. Om du vill ta bort ett bokmärke markerar du det och trycker sedan på Delete. Du kan också välja ett bokmärke i navigeringspanelen, klicka på ikonen för Inställningar och sedan välja Delete Selected.
Ta bort ett bokmärke
Ta bort ett bokmärke

För att byta namn på ett bokmärke väljer du det i navigeringspanelen (som visas på skärmbilden ovan), klickar på inställningsikonen och väljer Rename.

Ange ett namn för bokmärket.

Arbeta med markeringar

För att markera text väljer du texten, högerklickar och väljer Highlight från popup-menyn.

Gör så här för att gå till den markerade texten:

 1. Klicka på Show/Hide Navigation Panel i det övre verktygsfältet för att visa navigeringspanelen.
 2. Klicka på fliken Bookmarks i navigeringspanelen.
 3. Klicka på markeringen för att gå till den markerade texten.

Gör något av följande om du vill ta bort markeringar:

 • Klicka på Show/Hide Navigation Panel och välj sedan fliken Bookmarks. Välj markeringen i navigeringspanelen och tryck på Delete på tangentbordet.Du kan också välja en markering i navigeringspanelen, klicka på ikonen för inställningar och sedan välja Delete Selected.
 • Dubbelklicka på den markerade texten för att öppna en anteckningsdialogruta. Klicka på inställningsikonen och välj Delete Highlight.
Ta bort markeringar
Ta bort markeringar

För att byta namn på en markering väljer du markeringen i navigeringspanelen, klickar på inställningsikonen och väljer Rename. Ange ett namn för markeringen.

Arbeta med anteckningar eller kommentarer

För att lägga till en anteckning till texten markerar du texten och klickar på Add Note to Text från popup-menyn. Sedan skriver du din anteckning eller kommentar i den gula rutan som öppnas.

Gör så här för att visa en lista över anteckningar och för att gå till en specifik anteckning:

 1. Klicka på Show/Hide Navigation Panel. 
 2. Klicka på fliken Bookmarks i navigeringspanelen. 
 3. Klicka på en anteckning för att gå till den.

Gör något av följande för att ta bort anteckningar:

 • Klicka på Show/Hide Navigation Panel och välj sedan fliken Bookmarks. Välj anteckningen i navigeringspanelen och tryck på Delete på tangentbordet.Du kan också välja en markering i navigeringspanelen, klicka på ikonen för inställningar och sedan välja Delete Selected.
 • I anteckningsdialogrutan klickar du på inställningsikonen och väljer sedan Clear Note.

För att byta namn på en anteckning väljer du anteckningen i navigeringspanelen, klickar på inställningsikonen och väljer Rename. Ange ett namn för anteckningen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?