Rapportguide för DPS Analytics

I rapportguiden för Adobe SiteCatalyst Digital Publishing beskrivs alla rapportdata och du får riktlinjer om hur du får tillgång till viktiga rapporter för digitala publikationer.

Den här informationen är avsedd för digitala utgivare och konsumentmarknadsföringsteam som har erfarenhet av Adobe SiteCatalyst. Det är inte meningen att den ska ersätta produktutbildningen utan är främst avsedd som en referens som kompletterar de allmänna SiteCatalyst-resurserna om Digital Publishing-data. Observera att du måste vara Digital Publishing Suite Professional- eller Enterprise-kund med en SiteCatalyst-prenumeration.

SiteCatalyst-rapporter för digital publicering

Adobes Digital Publishing-lösning är förkonfigurerad för att mäta en klients interaktion med, och användning av, digitalt innehåll.

Datainsamlingsprocessen fungerar på följande sätt:

Visningsprogrammet i Digital Publishing Suite innehåller fördefinierade analyser som skickar data till Adobe-system vid interaktion från användarna. De data som skickas från visningsprogrammet visas i rapporterna i SiteCatalyst. Dataöverföringen sker regelbundet om en kund visar den digitala publikationen på en Internetansluten enhet. Om enheten är offline samlar Adobe ihop analysdata och skickar dem som en batch när enheten åter ansluts till Internet.

Adobes datainsamlingsservrar formaterar och ordnar alla data i samlingar som kallas rapportserier. Digitala utgivare använder SiteCatalyst för att få tillgång till sina insamlade data och generera rapporter som hjälper dem att analysera kundinteraktion och koppla den här interaktionen till annan onlineaktivitet, t.ex. köp eller prenumerationer.

Följande steg måste utföras för att du ska kunna utnyttja mätningsinformationen i Digital Publishing-lösningen:

 1. Kontakta din organisations SiteCatalyst-administratör för att få de behörigheter som krävs för att få åtkomst till data från dina digitala publikationer. SiteCatalyst är ett webbprogram som ger åtkomst till Adobes datainsamlingsplattform där du kan skapa rapporter för att analysera läsaraktiviteten som är kopplad till ditt digitala innehåll. Du kan också skapa instrumentpaneler av nyckelrapporter så att du har den viktigaste informationen nära till hands.
 2. Logga in på SiteCatalyst och öppna den önskade rapporten. Mer information finns i SiteCatalyst-användarhandboken.
 3. Konfigurera rapporten så att du kan visa de data som du är intresserad av. Mer information finns i SiteCatalyst-användarhandboken.

Få åtkomst till SiteCatalyst-rapporter

När Adobe samlar in data från din digitala publikation kan du generera SiteCatalyst-rapporter för att visa och analysera kundinteraktion.

 1. Öppna en webbläsare och gå till my.omniture.com. Du kan också gå till www.omniture.com och klicka på Client Login.

 2. Ange följande information i rätt fält och klicka sedan på Login.

  Company: Ditt företagsnamn som det anges i Adobe Online Marketing Suite. Om du är osäker på det här kontaktar du din organisations SiteCatalyst-administratör.

  Username: Ditt SiteCatalyst-användarnamn.

  Password: Ditt SiteCatalyst-lösenord.

  På den nedrullningsbara menyn väljer du Adobe Online Marketing Suite/SiteCatalyst 14.

 3. På startsidan för Online Marketing Suite klickar du på SiteCatalyst.

 4. Välj lämplig rapportkategori i navigeringsfältet till vänster.

 5. Markera den rapport som du vill skapa i listrutan. En beskrivning av de rapporter som finns i Digital Publishing-lösningen finns i Digital Publishing-rapporter.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto