Denna tabell anger vilka analyshändelser som stöds för varje plattform.

= stöds

= stöds inte

= ej helt implementerat eller stöds delvis

En fullständig lista med funktioner som stöds finns i Lista över DPS-funktioner som stöds.

Mer information om analys i DPS finns i DPS Analytics.

  iOS Android Windows Web Viewer
Livscykelhändelser1

Mobil2

5

Appinstallation

Appstart

Appstängning

Köp av utgåva startad

Köp av utgåva slutfört

Förhandsvisning av utgåva

Hämtning av utgåva startad

Utgåvor hämtade

Korrigerbart fel vid hämtning av utgåva

Hämtning av utgåva misslyckades

Hämtning av utgåva avbruten

Spårningshjälp för hämtning av utgåva

Innehållsvisning

3

Innehållsbläddring

Annonsvisning

3

Redigeringsvy

3

Förhandsvisning av innehåll

Förhandsvisning av innehåll som inte är kostnadsfritt

Start/stopp av video

Videovisning

Video slutförs

Videosegmentvisning

Tid för visad video

Start/stopp av ljud

Start/stopp av övertäckning

4

6

URL-klickningar

Delning via sociala medier

Push-meddelande mottaget

Push-meddelanden accepterade

Artikelslut nått

Valideringsfel vid hämtning av utgåva

Avslutat innehåll

Anpassad händelse (1–10)

1 Livscykelhändelser är bland annat appuppgradering, dagar sedan första användning, dagar sedan senaste användning, starttimme, startdag, dagar sedan senaste uppgraderingen, totalt antal användningsdagar, antal dagar sedan senaste start.

2 Mobilhändelser är bland annat enheter, enhetstyp, enhetsnamn, tillverkare, OS, OS-version, leverantörsnamn, skärmstorlek, skärmhöjd och skärmbredd.

3 Aktiverad i v.32.

4 Start/stopp av övertäckning som stöds för video, ljud, bildspel, knappar, hyperlänkar, webbinnehållsövertäckningar och rullningsbara ramar.

5 Mobila händelser är bland annat enhetstyp, tillverkare, OS, OS-version, webbläsare, storlek, skärmhöjd och skärmbredd.

6 Start/stopp av övertäckning som stöds för ljud, bildspel och knappar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy