Sammanställa artiklar i en folio

Artiklar som du skapar eller importerar till en folio på panelen Folio Builder visas i folion. Du kan dessutom använda två andra metoder för att lägga till artiklar i en folio.

Dela

Markera folion på panelen Folio Builder och välj Dela på panelmenyn. Alla som du delar folion med kan lägga till artiklar i den. Du kan sedan använda Kopiera till för att kopiera artiklar från den delade folion till en annan folio, även om du använder ett annat konto. Se Dela folios.

Kopiera till

Markera artikeln på panelen Folio Builder och välj Kopiera till på panelmenyn. Kopiera sedan artikeln till en annan folio. Alla metadata överförs. Du kan redigera och uppdatera källfilerna för en kopierad artikel på samma sätt som du kan göra med en artikel du skapar. Du kan också kopiera en artikel med Folio Producer Editor. Se Kopiera en artikel till en annan folio.

Använd kommandot Copy (Kopiera) i Folio Producer för att överföra folios mellan olika konton. Mer information finns under Kopiera folios i Skapa folios.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?