Metodtips för hur du skapar övertäckningar

Källfiler

 • När du skapar källresurserna för övertäckningar underlättar det att förstå vilka övertäckningar som är omsamplade (komprimerade) och vilka som helt enkelt överförs obearbetade. Källresurserna för bildspel, rullningsbara ramar och knappar samplas om som PNG-bilder. Du kan använda vilket bildformat som helst för dessa övertäckningar. Du får bäst resultat om du använder minst 108 effektiva ppi förbilder som har komprimerats under överföringen.
 • Källresurserna för panoraman, bildsekvenser, bildpanoreringar, zoomningar och ljudskal samplas inte om utan överförs obearbetade. Använd bildformaten JPEG eller PNG för dessa övertäckningar. Minska filstorleken och skapa bort onödiga metadata genom att använda Spara för webben i Photoshop.
 • Om du vill minimera filstorleken använder du JPEG-bilder med medelstor komprimering (50–80 %) för källfilerna. Använd bara PNG-bilder om bilderna innehåller genomskinlighet. Genom att komprimera övertäckningsbilder och video kan du minska storleken på folion avsevärt.
 • Skapa källfilerna för panoraman, bildsekvenser, textbunden video, panorerings- och zoombilder eller ljudkontroller med samma dimensioner vad gäller pixlar och 72 ppi. Vid övertäckningsgenomströmning är ett vanligt misstag att skapa större bilder än nödvändigt och sedan skalförändra ned övertäckningsbildrutan i InDesign.
Obs!

I Photoshop och Illustrator är kommandot Arkiv > Spara för webben användbart när du sparar bildfiler med speciella pixelmått. Välj Ingen för metadata när du sparar bilder. Särskilt för bildsekvensfiler kan metadata väsentligt öka filstorleken i onödan.

Obs!

I Lightroom kan du minska bildstorleken genom att välja Arkiv > Exportera och sedan välja ett komprimerat JPEG-format med färgmodellen sRGB. Minimera metadata för att kunna minska filstorleken. Skapa en förinställning för bästa resultat.

 • Om du skapar övertäckningar som kräver mycket minne kan visningsprogrammet bli betydligt långsammare när dessa övertäckningar ska läsas in. Om det är möjligt ska du sprida ut dessa övertäckningar i din design, för att undvika att flera övertäckningar ska läsas in samtidigt. Om du till exempel har två artiklar med kapslade övertäckningar i rullningsbara ramar kan du placera en annons eller en enkel artikel mellan de två artiklarna. Genomskinlighet i övertäckningar eller PDF-artiklar kan öka tiden för sidinläsningen.
 • Sök den rätta balansen mellan antalet bilder och mängden mjukhet för bildsekvenser. Om du använder för få bilder minskar mjukheten. Om du använder för många bilder ökas foliostorleken och minnesanvändningen. Undvik onödiga bilder i bildsekvensfilerna.
 • Om du placerar PDF-filer i ditt bildspelsläge eller i rullningsbart raminnehåll bör du använda icke-separerade PDF-filer av version 1.4 eller senare för att motverka att oönskade vita linjer uppstår.

Konfiguration

 • Skapa en separat mapp för övertäckningsfiler för panoraman, bildsekvenser, ljudskal och lokala webbinnehållsövertäckningar. Länka till mappen med panelen Folio Overlays.
 • Se till att de interaktiva objekten inte hamnar i utfallsområdet. Se till att interaktiva objekt finns inom sidstorleksområdet.
 • Ge dina övertäckningar beskrivande namn när detta är möjligt för att underlätta tolkningen av analysdata. Du kan till exempel använda namnet ”Twitter-länk” i stället för ”Knapp 4” och ”Fotbollsbildspel” i stället för ”flertillståndsobjekt 2”.

Tips och riktlinjer

 • Välj Fönster > Arbetsytor > Digital publicering om du vill göra de interaktiva panelerna mer lättåtkomliga när du arbetar med övertäckningar.

 • Använd en konsekvent metod så att användarna vet vilka objekt som är interaktiva. Du kan till exempel skapa förhandsvisningar som använder ikoner för att ange olika typer av interaktivitet.

 • När du monterar övertäckningsfiler i InDesign är det ramstorleken som bestämmer var du kan trycka för att aktivera interaktivt innehåll.

 • Interaktivt innehåll har endast stöd för grundläggande genomskinlighetseffekter som Opacitet och Multiplicera. Övertoningslägen stöds inte.

 • Ibland vill du att en bild ska visas över övertäckningen, t.ex. en mask för en video. Detta gör du genom att skapa en ”falsk” övertäckning. Titta på exempel av Bob Bringhurst i den kostnadsfria DPS Learn-appen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto